De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Digitaal inschrijven VO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Digitaal inschrijven VO"— Transcript van de presentatie:

1 Digitaal inschrijven VO

2 Inhoud Achtergrond Behoefte Mogelijke oplossing

3 Achtergrond Komen tot een effectief en efficiënt ingerichte administratieve keten tussen verschillende sectoren en sectoren en OCW: Verlagen administratieve lasten Verbeteren doorlopende leerlijnen Uitgangspunten: Burger aan het stuur Eenmalig bevragen, meervoudig gebruik Hergebruik kennis en bouwblokken Koppelen niet kantelen

4 Handtekening inschrijving
Informatiebehoefte Aanmeld gegevens Gegevens overdracht Handtekening inschrijving Inschrijf-gegevens aanmelden inschrijven

5 Ervaringen uit andere sectoren
Administratieve lastenverlichting bij digitaal aanmelden en inschrijven, inclusief hergebruik gegevens uit GBA/BRON in digitaal aanmeldformulier (Studielink, Digitaal aanmeldformulier MBO)

6 Mogelijke oplossing Hergebruik van gegevens uit GBA (via DUO) tijdens digitaal aanmelden (in navolging van MBO- en HO-sector) 1. Ouders gaan naar het digitaal aanmeldformulier van de nieuwe school 2. Ouders krijgen de keuze om eigen gegevens (zoals: geslachtsnaam kind, geboortedatum kind, etc.) vanuit het GBA te hergebruiken (via DUO), m.u.v. BSN-ouder 3. Voor hergebruik loggen ouders in met DigiD bij DUO 4. De gegevens worden getoond en na toestemming automatisch ingevuld in het aanmeldformulier 5. De gegevens worden door de ouders aangevuld en verstuurd naar de school De ouder kan aangeven of kind ook op ingevulde GBA-adres woont De ouder kan uit een overzicht evt. latende school selecteren (BRIN-tabel) 6. De gegevens uit het digitaal aanmeldformulier worden automatisch verwerkt in het administratiesysteem van de school

7

8

9

10

11

12

13

14 Hergebruik gegevens VO
Bron Geslachtsnaam kind GBA Voorletters kind Geboortedatum kind Geslacht kind BSN kind Voornaam kind (niet roepnaam) Woonadres kind Postcode kind Geboorteplaats kind Geboorteland kind Nationaliteit kind Naam ouders Woonadres ouders Geboorteland ouders Nationaliteit ouders Burgerlijke staat ouders Naam, adres, postcode, plaats PO-instelling DUO Cito-score en/of PO advies Wettelijk vereist Niet vereist, wel nodig Niet via de ouder

15 Business case Baten Ouders
Zijn veel minder tijd kwijt met de aanmelding Hebben inzicht in geregistreerde gegevens (en kunnen deze verifiëren) en status aanmelding Krijgen een aanmeldprocedure die voldoet aan de wensen van deze tijd (digitalisering, e-government) Hoeven geen uittreksel GBA meer te kopen of te regelen

16 Business case Baten Scholen Hoeven niet meer met de vorige school papieren bevestigingen over in- en uitschrijvingen uit te wisselen Geen administratieve controle meer met PO (10 min per inschrijving) Tijdswinst in papieren bevestiging (6 min per inschrijving) Goedkopere accountantscontrole 15 min per school Hoeven veel minder inschrijfformulieren meer in hun systeem in te typen en hebben minder uitzoek- en type-werk; minder fouten, minder handmatige herstelacties Het aanmeldformulier hoeft niet meer ingetypt te worden. Dit scheelt inclusief alle controles ongeveer 15 minuten per inschrijving. Fouten, lege velden en andere problemen met de aanmeldformulieren worden weggenomen. Dit levert voor 20% van de gevallen 15 minuten per inschrijving op. Geen extra uitzoekwerk meer door onvolledige, foutief ingevulde formuleren (3 min per inschrijving. Hoeven niet meer onnodig met de gemeente over de inschrijvingen te communiceren Geen onnodige rapportages meer, half uur per jaar per school (voor 50% van de gevallen) Onderwijskundig rapport automatisch opgevraagd (geen baat, reeds via OSO)

17 Business case Baten Gemeenten Baten DUO Baten OCW
Krijgen een vroegtijdig inzicht in de inzicht en aanmeldstatus van kinderen in hun gemeente, waardoor ze veel effectiever op kunnen treden. Hoeven veel minder berichten van scholen handmatig te verwerken Baten DUO Minder handmatige herstelacties in BRON VO doordat er minder personen foutief geïdentificeerd worden (minder omhangingen) Minder piekbelasting in de systemen rond augustus/september waardoor dus ook afbreukrisico’s sterk verminderen Compliancy aan NORA en sectorarchitectuur Krijgt een sterk faciliterende rol voor de gehele keten Baten OCW Krijgt de mogelijkheid zich te houden aan rijksoverheidbrede kaders Kan hiermee tegemoet komen aan de beleidsdoelstelling om een doorlopende leerlijn te faciliteren Neemt met het herontwerp inschrijving VO een eerste stap in een reeks van mogelijke verbeteringen en sorteert voor op meer innovatieve initiatieven Kosten: Nog onduidelijk en afhankelijk van centraal/decentrale oplossing


Download ppt "Digitaal inschrijven VO"

Verwante presentaties


Ads door Google