De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infodag EU ETS Nieuwkomers - Sluitingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infodag EU ETS Nieuwkomers - Sluitingen"— Transcript van de presentatie:

1 Infodag EU ETS Nieuwkomers - Sluitingen
Stijn Caekelbergh 18 september 2012 Hadewychauditorium

2 Inhoud Waarover gaat deze presentatie?
Nieuwkomers in periode Significante capaciteitsverminderingen Volledige stopzetting van activiteiten Gedeeltelijke stopzetting van activiteiten Melding van effectieve/geplande aanpassingen

3 1. Waarover gaat deze presentatie?
Toewijzing voor bestaande installaties (zoals vastgelegd in MB definitieve toewijzing) kan/moet aangepast worden in specifieke gevallen. Investeringen/uitbreidingen die voldoen aan definitie ‘nieuwkomer’  bijkomende toewijzing van emissierechten  hiertoe kan een aanvraag ingediend worden Daling van activiteitsniveau of capaciteit  kan leiden tot verminderde toewijzing  hiertoe moet een melding ingediend worden Aanpak van ecofys + Indicatieve BM waarden  nog geen definitieve status Wat gaat er nog gebeuren in de toekomst? Proces dat hierbij gevolgd wordt, 5 sporen 3

4 Beschrijving in welke gevallen een aanvraag/melding opportuun is
1. Waarover gaat deze presentatie? Beschrijving in welke gevallen een aanvraag/melding opportuun is Informatie met betrekking tot berekening aanpassing toewijzing Toelichting relevante documenten en procedures Aanpak van ecofys + Indicatieve BM waarden  nog geen definitieve status Wat gaat er nog gebeuren in de toekomst? Proces dat hierbij gevolgd wordt, 5 sporen 4

5 2. Nieuwkomers in de periode 2013-2020
= Installatie die bijkomende toewijzing kan krijgen voor periode Wie komt hiervoor in aanmerking? Installatie geen toewijzing heeft gekregen als ‘bestaande installatie’, aan wie een broeikasgasvergunning wordt verleend na 30/06/2011 vb. volledig nieuwe installatie met thermisch ingangsvermogen van 50 MWth, opgestart in 2016 Installatie die significante capaciteitsuitbreiding heeft ondergaan na 30/06/2011 Aanpak van ecofys + Indicatieve BM waarden  nog geen definitieve status Wat gaat er nog gebeuren in de toekomst? Proces dat hierbij gevolgd wordt, 5 sporen 5

6 2. Nieuwkomers in de periode 2013-2020
Wat is een significante capaciteitsuitbreiding? SOWIESO NODIG: identificeerbare fysische verandering(en) met betrekking tot de technische configuratie en werking (niet de loutere vervanging van een bestaande productielijn!) PLUS: de subinstallatie verkrijgt een capaciteit die ten minste 10% hoger ligt in vergelijking met de aanvankelijk geïnstalleerde capaciteit van de subinstallatie vóór de verandering plaatshad OF de subinstallatie waarop de fysische veranderingen van toepassing zijn, heeft een significant hoger activiteitsniveau, dat resulteert in een extra toewijzing van emissierechten ter waarde van meer dan emissierechten per jaar, wat overeenstemt met minstens 5% van het voorlopige jaarlijkse aantal emissierechten dat kosteloos aan deze subinstallatie was toegewezen vóór de verandering Aanpak van ecofys + Indicatieve BM waarden  nog geen definitieve status Wat gaat er nog gebeuren in de toekomst? Proces dat hierbij gevolgd wordt, 5 sporen 6

7 2. Nieuwkomers in de periode 2013-2020
Hoe wordt toewijzing berekend voor nieuwkomer? Zelfde principes als bij bestaande installaties Toewijzing moet per subinstallatie bekeken worden Carbon Leakage status is relevant (CLF) Geen uniforme cross sectoral factor, wel lineaire reductie factor (LRF) Toewijzing = activiteitsniveau * referentiewaarde * CLF * LRF Activiteitsniveau = (bijkomende) capaciteit * benuttingsfactor Aanpak van ecofys + Indicatieve BM waarden  nog geen definitieve status Wat gaat er nog gebeuren in de toekomst? Proces dat hierbij gevolgd wordt, 5 sporen 7

8 2. Nieuwkomers in de periode 2013-2020
Relevante documenten Algemeen juridisch kader: VER besluit van 20 april 2012 (art. 36 tem 41) Ministerieel Besluit in voorbereiding. Dit MB bepaalt: Het sjabloon (inclusief toelichting) voor aanvraag Verificatie van aanvraag door VBBV Sjabloon alvast beschikbaar op onze website Sjabloon: gebaseerd op EU Excel sjabloon Achterliggende info over nieuwkomers: guidance document 7 (in kader van geharmoniseerde toewijzingsregels) Aanpak van ecofys + Indicatieve BM waarden  nog geen definitieve status Wat gaat er nog gebeuren in de toekomst? Proces dat hierbij gevolgd wordt, 5 sporen 8

9 2. Nieuwkomers in de periode 2013-2020
Procedure voor nieuwkomers Invullen van sjabloon door exploitant Verificatie van gegevens door VBBV Exploitant moet aanvraag indienen bij LNE (vanaf publicatie MB in Belgisch staatsblad) Deadline indienen aanvraag: 1 jaar na aanvang normale werking nieuwkomer Op basis van geverifieerde aanvraag: MB met voorlopige toewijzing LNE bezorgt dossier aan Europese Commissie Na feedback EC: MB met definitieve toewijzing Aanpak van ecofys + Indicatieve BM waarden  nog geen definitieve status Wat gaat er nog gebeuren in de toekomst? Proces dat hierbij gevolgd wordt, 5 sporen 9

10 3. Significante capaciteitsvermindering
Wat is een significante capaciteitsvermindering? SOWIESO NODIG: identificeerbare fysische verandering(en) met betrekking tot de technische configuratie en werking PLUS: de subinstallatie verkrijgt een capaciteit die ten minste 10% lager ligt in vergelijking met de aanvankelijk geïnstalleerde capaciteit van de subinstallatie vóór de verandering plaats had OF de subinstallatie waarop de fysische veranderingen van toepassing zijn, heeft een significant hoger activiteitsniveau, dat resulteert in een daling van de toewijzing ter waarde van minstens emissierechten per jaar, wat overeenstemt met minstens 5% van het voorlopige jaarlijkse aantal emissierechten dat kosteloos aan deze subinstallatie was toegewezen vóór de verandering Aanpak van ecofys + Indicatieve BM waarden  nog geen definitieve status Wat gaat er nog gebeuren in de toekomst? Proces dat hierbij gevolgd wordt, 5 sporen 10

11 3. Significante capaciteitsvermindering
Relevante documenten? Algemeen juridisch kader: VER besluit van 20 april 2012 (art. 51 tem 54) Ministerieel Besluit in voorbereiding. Dit MB bepaalt: Het sjabloon (inclusief toelichting) voor melding Verificatie van melding door VBBV Sjabloon alvast beschikbaar op onze website Sjabloon: gebaseerd op EU Excel sjabloon = zelfde sjabloon dan voor nieuwkomers Achterliggende info: guidance document 7 (in kader van geharmoniseerde toewijzingsregels) Aanpak van ecofys + Indicatieve BM waarden  nog geen definitieve status Wat gaat er nog gebeuren in de toekomst? Proces dat hierbij gevolgd wordt, 5 sporen 11

12 3. Significante capaciteitsvermindering
Hoe wordt de aanpassing van de toewijzing berekend? Zelfde principes als bij nieuwkomer (capaciteitsuitbreiding) Aanpak van ecofys + Indicatieve BM waarden  nog geen definitieve status Wat gaat er nog gebeuren in de toekomst? Proces dat hierbij gevolgd wordt, 5 sporen 12

13 3. Significante capaciteitsvermindering
Verplichte Procedure in geval van capaciteitsvermindering Invullen van sjabloon door exploitant Verificatie van gegevens door VBBV Exploitant moet geverifieerde melding indienen bij LNE (vanaf publicatie MB in Belgisch staatsblad) Deadline indienen melding: 31/12 van jaar waarin capaciteitswijziging plaatsvond Op basis van melding: MB met voorlopige aanpassing toewijzing LNE bezorgt dossier aan Europese Commissie Na feedback EC: MB met definitieve aanpassing toewijzing Aanpak van ecofys + Indicatieve BM waarden  nog geen definitieve status Wat gaat er nog gebeuren in de toekomst? Proces dat hierbij gevolgd wordt, 5 sporen 13

14 4. Volledige stopzetting van activiteiten
Wat is een volledige stopzetting van activiteiten?  als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan: 1° de milieu/broeikasgas vergunning vervalt; 2° de milieu/broeikasgas vergunning wordt opgeheven; 3° de milieu/broeikasgas vergunning wordt ingetrokken; 4° de werking van de BKG-installatie is technisch onmogelijk; 5° de BKG-installatie is niet in bedrijf, maar was dat wel in het verleden en het is onmogelijk om ze opnieuw op te starten; Aanpak van ecofys + Indicatieve BM waarden  nog geen definitieve status Wat gaat er nog gebeuren in de toekomst? Proces dat hierbij gevolgd wordt, 5 sporen 14

15 4. Volledige stopzetting van activiteiten
Wat is een volledige stopzetting van activiteiten? als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan: 6° de BKG-installatie is niet in bedrijf, maar was dat wel in het verleden en de exploitant kan niet aantonen dat de BKG-installatie binnen zes maanden na de stopzetting van de activiteiten zal worden heropgestart. Speciale regels bij dit punt 6 voor wat betreft: Reserve of stand-by installaties Installaties die werken via seizoensregeling Aanpak van ecofys + Indicatieve BM waarden  nog geen definitieve status Wat gaat er nog gebeuren in de toekomst? Proces dat hierbij gevolgd wordt, 5 sporen 15

16 4. Volledige stopzetting van activiteiten
Relevante documenten? Algemeen juridisch kader: VER besluit van 20 april 2012 (art. 43 tem 46) Ministerieel Besluit in voorbereiding. Dit MB bepaalt: Het sjabloon (inclusief toelichting) voor melding Verificatie van melding door VBBV Sjabloon alvast beschikbaar op onze website Sjabloon: gebaseerd op EU Excel sjabloon = zelfde sjabloon als voor nieuwkomers, capaciteitsverminderingen Achterliggende info: guidance document 7 (in kader van geharmoniseerde toewijzingsregels) Aanpak van ecofys + Indicatieve BM waarden  nog geen definitieve status Wat gaat er nog gebeuren in de toekomst? Proces dat hierbij gevolgd wordt, 5 sporen 16

17 4. Volledige stopzetting van activiteiten
Hoe wordt aanpassing van toewijzing bepaald? Hier geen ingewikkelde rekenregels! Geen toewijzing meer voor resterende jaren van handelsperiode! Aanpak van ecofys + Indicatieve BM waarden  nog geen definitieve status Wat gaat er nog gebeuren in de toekomst? Proces dat hierbij gevolgd wordt, 5 sporen 17

18 4. Volledige stopzetting van activiteiten
Verplichte Procedure in geval van volledige stopzetting Invullen van sjabloon door exploitant Verificatie van gegevens door VBBV Exploitant moet geverifieerde melding indienen bij LNE (vanaf publicatie MB in Belgisch staatsblad) Deadline indienen melding: 31/12 van jaar waarin stopzetting plaatsvond Op basis van melding: MB met voorlopige stopzetting toewijzing LNE bezorgt dossier aan Europese Commissie Na feedback EC: MB met definitieve stopzetting toewijzing Aanpak van ecofys + Indicatieve BM waarden  nog geen definitieve status Wat gaat er nog gebeuren in de toekomst? Proces dat hierbij gevolgd wordt, 5 sporen 18

19 5. Gedeeltelijke stopzetting van activiteiten
Wat is een gedeeltelijke stopzetting van activiteiten? Situatie waarbij het activiteitsniveau van een subinstallatie die ten minste 30 % uitmaakt van de definitieve jaarlijkse hoeveelheid kosteloos toegewezen emissierechten of meer dan toegewezen emissierechten bedraagt, in een gegeven kalenderjaar wordt verminderd met ten minste 50 % van het activiteitsniveau dat werd gebruikt voor de berekening van de toewijzing aan die BKG-installatie. Aanpak van ecofys + Indicatieve BM waarden  nog geen definitieve status Wat gaat er nog gebeuren in de toekomst? Proces dat hierbij gevolgd wordt, 5 sporen 19

20 5. Gedeeltelijke stopzetting van activiteiten
Wat is een gedeeltelijke stopzetting van activiteiten? Hier is dus het activiteitsniveau relevant: Fysieke verandering is niet noodzakelijk! voor product benchmark subinstallatie  daling productie voor warmte benchmark subinstallatie  daling nuttig verbruikte warmte voor brandstof benchmark subinstallatie  daling brandstofverbruik voor proces emissies subinstallatie  daling emissies Aanpak van ecofys + Indicatieve BM waarden  nog geen definitieve status Wat gaat er nog gebeuren in de toekomst? Proces dat hierbij gevolgd wordt, 5 sporen 20

21 5. Gedeeltelijke stopzetting van activiteiten
Relevante documenten? Algemeen juridisch kader: VER besluit van 20 april 2012 (art. 47 tem 50) Ministerieel Besluit in voorbereiding. Dit MB bepaalt: Het sjabloon (inclusief toelichting) voor melding Verificatie van melding door VBBV Sjabloon alvast beschikbaar op onze website Sjabloon: gebaseerd op EU Excel sjabloon = zelfde sjabloon als voor nieuwkomers, capaciteitsverminderingen, volledige stopzetting Achterliggende info: guidance document 7 (in kader van geharmoniseerde toewijzingsregels) Aanpak van ecofys + Indicatieve BM waarden  nog geen definitieve status Wat gaat er nog gebeuren in de toekomst? Proces dat hierbij gevolgd wordt, 5 sporen 21

22 5. Gedeeltelijke stopzetting van activiteiten
Hoe wordt aanpassing van toewijzing berekend? Overblijvende activiteitniveau in relevante subinstallatie Aanpassing toewijzing voor die sub installatie in jaar na overschrijden drempel Meer dan 50% Geen aanpassing toewijzing Tussen 25% en 50% Toewijzing = 50% initiële toewijzing Tussen 10% en 25% Toewijzing = 25% initiële toewijzing Minder dan 10% Toewijzing = 0 Aanpak van ecofys + Indicatieve BM waarden  nog geen definitieve status Wat gaat er nog gebeuren in de toekomst? Proces dat hierbij gevolgd wordt, 5 sporen 22

23 5. Gedeeltelijke stopzetting van activiteiten
Hoe wordt aanpassing van toewijzing berekend? Indien activiteitniveau ‘herstelt’ kan toewijzing opnieuw verhoogd worden: Indien activiteitsniveau opnieuw boven 50%  toewijzing opnieuw zoals voordien vastgesteld Indien activiteitsniveau opnieuw boven 25%  toewijzing bedraagt opnieuw helft van initiële toewijzing Aanpak van ecofys + Indicatieve BM waarden  nog geen definitieve status Wat gaat er nog gebeuren in de toekomst? Proces dat hierbij gevolgd wordt, 5 sporen 23

24 5. Gedeeltelijke stopzetting van activiteiten
Verplichte Procedure in geval van gedeeltelijke stopzetting Invullen van sjabloon door exploitant Verificatie van gegevens door VBBV Exploitant moet geverifieerde melding indienen bij LNE (vanaf publicatie MB in Belgisch staatsblad) Deadline indienen melding: 31/12 van jaar waarin drempel overschrijding plaatsvond Op basis van melding: MB met voorlopige aanpassing toewijzing LNE bezorgt dossier aan Europese Commissie Na feedback EC: MB met definitieve aanpassing toewijzing Aanpak van ecofys + Indicatieve BM waarden  nog geen definitieve status Wat gaat er nog gebeuren in de toekomst? Proces dat hierbij gevolgd wordt, 5 sporen 24

25 6. Melding effectieve/geplande aanpassingen
Artikel 42 van VER besluit: Voor het einde van elk jaar moet gerapporteerd worden: elke geplande of effectieve verandering van: de capaciteit van de BKG installatie het activiteitsniveau van de BKG installatie de werking van de BKG installatie  Hoofdstuk van het MP moet hiervoor de correcte procedures voorzien opdat dit tijdig wordt vastgesteld door exploitant! Aanpak van ecofys + Indicatieve BM waarden  nog geen definitieve status Wat gaat er nog gebeuren in de toekomst? Proces dat hierbij gevolgd wordt, 5 sporen 25

26 Bedankt voor uw aandacht!
Vragen? Aanpak van ecofys + Indicatieve BM waarden  nog geen definitieve status Wat gaat er nog gebeuren in de toekomst? Proces dat hierbij gevolgd wordt, 5 sporen 26


Download ppt "Infodag EU ETS Nieuwkomers - Sluitingen"

Verwante presentaties


Ads door Google