De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VVSG - Studenten en OCMW-dienstverlening 11 juni 2010 VVSG – Fabienne Crauwels www.vvsg.be 1 -11 juni 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VVSG - Studenten en OCMW-dienstverlening 11 juni 2010 VVSG – Fabienne Crauwels www.vvsg.be 1 -11 juni 2010."— Transcript van de presentatie:

1 VVSG - Studenten en OCMW-dienstverlening 11 juni 2010 VVSG – Fabienne Crauwels www.vvsg.be 1 -11 juni 2010

2 VVSG - Studenten en OCMW-dienstverlening Wat komt aan bod? 1)Welk OCMW is bevoegd? 2)Welke dienstverlening is mogelijk? a)Leefloon versus financiële steun b)EU-studenten c)Niet-EU-studenten d)Werkbereidheid e)Medische kosten 2 -11 juni 2010

3 VVSG - 1) Welk OCMW is bevoegd? (1) Vreemdelingen: dezelfde regels als voor Belgen tenzij er in de wet een specifieke uitzondering staat. Algemene regel: het OCMW van de gemeente op wiens grondgebied een persoon zich bevindt op moment van de hulpvraag is bevoegd -zich bevindt = gewoonlijke verblijfplaats  feitenkwestie -inschrijving in bevolkingsregister niet vereist en niet doorslaggevend indien in strijd met feiten -continu en effectief toevallig of opzettelijk -Reeks uitzonderingen, onder meer voor studenten want waar is GV voor een student op kot? 3 -11 juni 2010

4 VVSG - 1) Welk OCMW is bevoegd? (2) •Welk OCMW is bevoegd voor studenten? •OCMW van de plaats waar de student op moment van de hulpaanvraag voor zijn hoofdverblijf is ingeschreven in bevolking- of vreemdelingenregister ! Niet: wachtregister Reden: spreiden van de kosten •Hetzelfde OCMW blijft bevoegd voor de ononderbroken duur van de studies. Wat is een onderbreking? 4 -11 juni 2010

5 VVSG - 1) Welk OCMW is bevoegd? (3) •Wie is student? •persoon tussen 18 en 24 (op het moment van de aanvraag) •die een voltijdse studie volgt •aan een erkende onderwijsinstelling •Minderjarig bij aanvraag? algemene regel van gewoonlijk verblijf •Wat is een studie? •Voltijdse studie: secundair of hoger •Secundair: alternerend beroepsonderwijs •Hoger onderwijs: enkel diplomacontract, niet creditcontract, niet examencontract •Niet: avondonderwijs, cursus sociale promotie, afstandsonderwijs en ‘vrije’ studenten •Studie in buitenland? alleen als deel uitmaakt van in België gevolgde studie, vb. erasmus 5 -11 juni 2010

6 VVSG - 2) Welke dienstverlening is mogelijk? a)Leefloon versus financiële steun •Leefloon voor (art. 3, 3° RMI-wet): -EU-burgers en familieleden die een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden hebben (WR of VR of BR) -vreemdelingen ingeschreven in BR -erkend vluchteling (VR of BR) -erkend staatloze (VR of BR) !! werkelijke verblijfplaats ook vereist: legaal verblijf volstaat, inschrijving niet vereist (art. 2 RMI-KB) •Andere legaal verblijvende vreemdelingen: financiële steun. 6 -11 juni 2010

7 VVSG - 2) Welke dienstverlening is mogelijk? b)EU-studenten (1) •Leefloon of financiële steun? •Bijlagen 19 en bijlage 20 zonder bevel: financiële steun •Bijlagen 19quinquies en 20 met bevel: financiële steun tot einde termijn •E kaart (bijlage 8), E+kaart (bijlage 8bis): leefloon •Bijlagen 22, 23 en 24: leefloon •Bijlage 35: recht van voor indienen schorsend beroep RVV blijft behouden •naar analogie voor familieleden 7 -11 juni 2010

8 VVSG - 2) Welke dienstverlening is mogelijk? b)EU-studenten (2) •Verblijf en recht op OCMW-dienstverlening: •Toekennen verblijfsrecht: ziekteverzekering en voldoende bestaansmiddelen bewijzen •Verlies verblijfsrecht: onredelijke belasting sociale bijstand •Kan OCMW-dienstverlening geweigerd worden omwille van niet nakomen voorwaarde verblijfsrecht? •verblijfsrecht staat los van OCMW-wetgeving •Europa beslist! •informatieplicht OCMW, cliënt beslist 8 -11 juni 2010

9 VVSG - 2) Welke dienstverlening is mogelijk? b)EU-studenten (3) •Controle op de voorwaarden: •Verblijfsvoorwaarden: DVZ •Voorwaarden dienstverlening: OCMW •Informatie doorgeven aan DVZ? •OCMW gebonden door beroepsgeheim •Gemeenten? Quid werklast? •Attest n.a.v. controle bij verlening •Uitwisseling via KSZ: •90 dagen leefloon tijdens 12 mnd = bericht, stopt als 1 mnd geen leefloon meer, terug bericht als opnieuw leefloon •voor economisch niet actieve burgers en studenten 9 -11 juni 2010

10 VVSG - 2) Welke dienstverlening is mogelijk? b)EU-studenten (4) •Blijven voorwaarden verblijfsrecht dan dode letter? •werken met de mogelijkheden geboden in de RMI-wet en OCMW-wet •werkbereidheid •behoeftig gemaakt Meer info: ‘Recht op OCMW-dienstverlening voor EU- onderdanen en hun familieleden’ op www.vvsg.be onder sociaalbeleid { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/7/1998046/slides/slide_10.jpg", "name": "VVSG - 2) Welke dienstverlening is mogelijk.", "description": "b)EU-studenten (4) •Blijven voorwaarden verblijfsrecht dan dode letter. •werken met de mogelijkheden geboden in de RMI-wet en OCMW-wet •werkbereidheid •behoeftig gemaakt Meer info: ‘Recht op OCMW-dienstverlening voor EU- onderdanen en hun familieleden’ op www.vvsg.be onder sociaalbeleid

11 VVSG - 2) Welke dienstverlening is mogelijk? c)Niet-EU-studenten (1) •Kunnen zij recht hebben op hulp? •principe: bewijs voldoende middelen van bestaan + risico verlies verblijfsrecht maar… menselijke waardigheid, uitzonderingen •Leefloon of financiële steun? •aankomstverklaring (bijlage 3): financiële steun !? •AI model A voor 4 mnd.: financiële steun •tijdelijk BIVR / A kaart: financiële steun •Bijlagen 40, 13 of 33bis: financiële steun tot ze verstrijken 11 -11 juni 2010

12 VVSG - 2) Welke dienstverlening is mogelijk? c)Niet-EU-studenten (2) •Kan OCMW-dienstverlening geweigerd worden omwille van niet nakomen voorwaarde verblijfsrecht? •verblijfsrecht staat los van OCMW-wetgeving •OCMW kan niet weigeren indien voorwaarden OCMW-wet vervuld zijn •informatieplicht OCMW, cliënt beslist •verbintenis tot tenlasteneming •Risico verlies van verblijfsrecht: •totaal bedrag tijdens 12 voorafgaande mnd. > 3 keer bedrag leefloon voor zijn categorie + niet terugbetaald binnen 6 mnd. na laatste steun 12 -11 juni 2010

13 VVSG - 2) Welke dienstverlening is mogelijk? c)Niet-EU-studenten (3) •Verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 32) •kosten gezondheidszorg, verblijf, studie en repatriëring •voor één jaar of hele duur studies •ten opzichte van student en Belgische Staat, niet OCMW!  OCMW kan garant niet zelf aanspreken •Praktijk: - nagaan of er een garant is, zo ja, eerst verwijzen naar garant - garant kan niet / weigert op te treden: menselijke waardigheid primeert (eventueel subrogatie in rechten student), student ondersteunen bij vordering t.o.v. garant - medische kosten: lopen vaak te hoog op voor garant 13 -11 juni 2010

14 VVSG - 2) Welke dienstverlening is mogelijk? c)Niet-EU-studenten (4) •Verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 32) (vervolg) •visum kort verblijf (bijlage 3bis): niet meer geldig als verblijfsrecht heeft gekregen •Controle: •Toekenning verblijfsrecht: DVZ •Verlenging verblijfsrecht: gemeentebestuur moet voldoende bestaansmiddelen nagaan bij elke verlenging •Toekenning financiële steun: OCMW 14 -11 juni 2010

15 VVSG - 2) Welke dienstverlening is mogelijk? c)Niet-EU-studenten (5) •Bijzondere groep: asielzoekers •bevoegdheid asielzoeker primeer op regel voor studenten •Indien code 207 opvangstructuur: geen OCMW, materiële opvang •Indien code 207 no show: enkel medische kosten Fedasil •Indien code 207 OCMW: financiële steun door OCMW code 207 •Indien geen code 207: financiële steun door OCMW plaats van inschrijving hoofdverblijf WR •Overstap van opvang naar OCMW: beoordeling op moment van vertrek: indien student, dan studentenregel, indien geen student (minderjarig, nog geen inschrijving VR), dan gewoonlijke verblijfplaats 15 -11 juni 2010

16 VVSG - 2) Welke dienstverlening is mogelijk? d)Werkbereidheid •werkbereidheid is voorwaarde – duidelijke afspraken maken met de student – bij financiële steun opnemen in de beslissing •beoordeling OCMW met controle door arbeidsrechtbank •verenigbaar met studies - ruimere beoordeling dan verblijfsrecht, slaagkans in functie mogelijkheden student speelt ook mee •Wie mag werken? •EU-studenten zonder arbeidskaart •Niet-EU-studenten tijdens de vakantie zonder arbeidskaart •Verplichte stages zonder arbeidskaart •max. 20u per week met arbeidskaart C 16 -11 juni 2010

17 VVSG - 2) Welke dienstverlening is mogelijk? e)Medische kosten •Aansluiting ziekteverzekering primeert •EU-burgers: zeker als E kaart (bijlage 8) hebben •Niet-EU-studenten: zeker als BIVR hebben •daarbuiten eventueel als student erkende instelling, wit werk, persoon ten laste, …. •OCMW kan kosten aansluiting en bijdragen ten laste nemen indien behoeftig •Geen ziekteverzekering: •OCMW kan kosten ten laste nemen indien behoeftig en geen andere betaler (verzekering, garant, stelsel in herkomstland,…) = geen eenvoudige beoordeling door OCMW 17 -11 juni 2010

18 VVSG - Studenten en OCMW-dienstverlening Meer informatie: •www.vreemdelingenrecht.bewww.vreemdelingenrecht.be •www.vvsg.bewww.vvsg.be •www.mi-is.bewww.mi-is.be 18 -30 juni 2014


Download ppt "VVSG - Studenten en OCMW-dienstverlening 11 juni 2010 VVSG – Fabienne Crauwels www.vvsg.be 1 -11 juni 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google