De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Juridisch en financieel kader Rony Baert (Partena)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Juridisch en financieel kader Rony Baert (Partena)"— Transcript van de presentatie:

1 Juridisch en financieel kader Rony Baert (Partena)

2 Partena Sociaal Secretariaat – Congres Mobiliteit 6.6.2012- Rony Baert 2 HET WETTELIJKE KADER VAN DE MOBILITEIT VAN HUMAN RESOURCES PARTENA SOCIAAL SECRETARIAAT R. BAERT General Counsel Mobiliteitscongres – Brussels Metropolitan – 6.6.2012

3 Partena Sociaal Secretariaat – Congres Mobiliteit 6.6.2012- Rony Baert 3 De verplichtingen van de onderneming ●Privéverplaatsingen ? Nee, maar zeer groot succes van de incentive bedrijfswagen ●Beroepsverplaatsingen ? Nee, maar algemeen ten laste genomen of terugbetaald door de onderneming ●Woon-werkverplaatsingen ? Ja, indien gemeenschappelijk openbaar vervoer

4 Partena Sociaal Secretariaat – Congres Mobiliteit 6.6.2012- Rony Baert 4 Gemeenschappelijke vervoermiddelen Rechtsbronnen: wet 27.7.1962 en cao 19octies van 20.2.2009 (NAR) Verplichtingen: Verplichte tegemoetkoming van de werkgever in de kost van het gebruik van een gemeenschappelijk openbaarvervoermiddel voor de woon-werkverplaatsingen Vervoermiddelen: trein, tram, metro, bus Voorwaarden: –Trein: geen –Andere: minstens 5 km tussen plaats van vertrek en plaats van aankomst

5 Partena Sociaal Secretariaat – Congres Mobiliteit 6.6.2012- Rony Baert 5 Gemeenschappelijke vervoermiddelen Bedrag van de tegemoetkoming: trein ●Forfaitaire tegemoetkoming gelijk aan een percentage (tussen 71,8 en 78,5 %) van de kostprijs van de treinkaart/Railflex-kaart naargelang de afstand heen-terug ●Tegemoetkoming onveranderd tussen 1.2.2009 en 31.1.2013 maar aanpassing in principe elke 2 jaar te onderhandelen tussen de sociale partners ●Openbare sector: gratis sinds 1.3.2004  Succes van de 'derdebetalersovereenkomst': 80 % (werkgever) en 20 % (NMBS)  Succes van de 'Railease': combinatie bedrijfsvoertuig + trein

6 Partena Sociaal Secretariaat – Congres Mobiliteit 6.6.2012- Rony Baert 6 Gemeenschappelijke vervoermiddelen Bedrag van de tegemoetkoming: tram, metro, bus ●Indien prijs in verhouding tot afgelegde afstand: zie tegemoetkoming in de treinkaart, met een maximum van 75 % van de werkelijke kostprijs ●Indien vaste prijs ongeacht de afstand: forfait van 71,8 % van de werkelijke kostprijs, met een maximum van 30 EUR/maand ●Combinatie NMBS/De Lijn/STIB/TEC  1 vervoerbewijs = tegemoetkoming treinkaart (behalve NMBS/De Lijn)  Meerdere vervoerbewijzen = cumulatie van tegemoetkomingen Periodiciteit: elke maand

7 Partena Sociaal Secretariaat – Congres Mobiliteit 6.6.2012- Rony Baert 7 Gemeenschappelijke vervoermiddelen Voorwaarden ●Op voorlegging van de vervoerbewijzen ●Schriftelijke verklaring indien ander vervoermiddel dan trein waarin wordt bevestigd dat de afstand tussen vertrek en aankomst minstens 5 km is ●Indien meerdere werkgevers: te verdelen naargelang de duur van de arbeid bij elke werkgever ●Wat met de niet-gewerkte dagen? Zie cao in de sector/onderneming  Indien niet-herbruikbaar/niet-terugbetaalbaar abonnement: ja  Zo niet: nee

8 Partena Sociaal Secretariaat – Congres Mobiliteit 6.6.2012- Rony Baert 8 Afwijkingen in de sector en/of de onderneming - Suppletief karakter van de cao 19octies  Verwijzen naar de gunstiger cao's in de sector/onderneming ●Uitbreiding naar de privévervoermiddelen (auto, moto, fiets,...) ●Vermindering/afschaffing beperking van 5 km ●Volledige of grotere terugbetaling ●Mobiliteitsvergoeding (werken of werf) = zeer veel uitbreidingen mogelijk !

9 Partena Sociaal Secretariaat – Congres Mobiliteit 6.6.2012- Rony Baert 9 Sociale en fiscale aspecten Op sociaal vlak: geen bijdrageplicht aan de RSZ voor de werkgeverstegemoetkoming indien ze de werkelijke kost van de verplaatsingen niet overschrijdt, ook al is ze hoger dan de verplichte tegemoetkoming Op fiscaal vlak: (loontrekkenden) –Indien aftrek van de forfaitaire beroepslasten Openbaar vervoer: totale vrijstelling ten belope van de werkelijke kostprijs Privévoertuig: vrijstelling van 370 EUR/jaar –Indien aftrek van de werkelijke beroepslasten Het totaal vormt een belastbaar inkomen

10 Partena Sociaal Secretariaat – Congres Mobiliteit 6.6.2012- Rony Baert 10 Gemeenschappelijk georganiseerd vervoer (GGV) of carpoolen = gemeenschappelijk vervoer georganiseerd of gefinancierd door de onderneming Op sociaal vlak: geen RSZ-bijdrage indien tegemoetkoming gerechtvaardigd Op fiscaal vlak: vrijstelling ten belope van de prijs van de treinkaart (1 e klasse) indien: –Aftrek van de forfaitaire beroepslasten –Bedrijfsreglement voor GGV/carpoolen –Individuele overeenkomst/verklaring –Controle om misbruik te voorkomen Zo niet = belastbaar inkomen

11 Partena Sociaal Secretariaat – Congres Mobiliteit 6.6.2012- Rony Baert 11 Woon-werkverkeer met de fiets –Verplicht indien voorzien bij cao in de sector/onderneming, arbeidsreglement dat het bedrag en de toekenningsmodaliteiten van de werkgeverstegemoetkoming bepaalt –Sociale en fiscale vrijstelling indien tegemoetkoming begrensd op 0,21 EUR/kilometer –Voor eenzelfde verplaatsing niet-cumuleerbaar met de tegemoetkoming in geval van gebruik van een gemeenschappelijk openbaarvervoermiddel

12 Partena Sociaal Secretariaat – Congres Mobiliteit 6.6.2012- Rony Baert 12 Mobiliteitsbeheersplan Rechtsbronnen: porgrammawet van 8.4.2003 Doelstelling: elk jaar een 'mobiliteitsdiagnose' maken voor de ondernemingen > 100 werknemers (30/site) over het woon-werkverkeer Inhoud: toestand op 30.6 (2005, 2008, 2011, …) –Organisatie van de arbeidstijd –Verdeling van de werknemers in functie van de woonplaats –Verdeling van de werknemers in functie van de vervoersmiddelen –Bereikbaarheid van de werkplaats –Maatregelen inzake mobiliteitsbeleid –Mobiliteitsproblemen eigen aan de onderneming

13 Partena Sociaal Secretariaat – Congres Mobiliteit 6.6.2012- Rony Baert 13 Partena, dat is: een Sociaal Secretariaat actief in het sociaal beheer van de human resources van ondernemingen (Payroll Management & HR Support): loonbeheer, loon- en HR-software, opleiding en documentatie, outsourcing van processen en HR-administratie. Meer dan 26 agentschappen over het ganse land en 685 medewerkers die ten dienste staan van zo'n 30.000 ondernemingen en 250.000 werknemers. Meer informatie op onze website payroll.partena.be


Download ppt "Juridisch en financieel kader Rony Baert (Partena)"

Verwante presentaties


Ads door Google