De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Anders leidinggeven: aandacht voor welzijn en langer gemotiveerd werken Peter Neirynck,

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Anders leidinggeven: aandacht voor welzijn en langer gemotiveerd werken Peter Neirynck,"— Transcript van de presentatie:

1 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Anders leidinggeven: aandacht voor welzijn en langer gemotiveerd werken Peter Neirynck, Sectorconsulent Vrijdag 18 oktober 2013

2 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Wat is Diverscity? • Sectorconvenant = samenwerking • Vlaamse regering • Werkgevers (VVSG) • Werknemers (ACV-Openbare Diensten, ACOD- Lokale en Regionale Besturen en VSOA) • Doelstellingen inzake arbeidsmarkt- en HRM- beleid realiseren binnen sector ‘lokale besturen’

3 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Wat is Diverscity? Uitvoering VIA4-akkoord Vlaamse social profit • Mini-opleidingen dienstverantwoordelijken (incl. onthaalopleiding) • Tussenkomst introductiemodule niveau E en D • Kwalificerende trajecten Klemtoon op kinderopvang en thuiszorg

4 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” • Projectmatige aanpak Diverscity • Opleiding voor niveau E en D • Opnieuw of anders aan de slag met een arbeidsbeperking • HRM-scan • Loopbaan- en diversiteitsplannen • Subsidie tot euro • ESF-project ‘Zorg voor zorg’ Enkele realisaties

5 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” • Vergrijzing • Uitstroom • Pensioenkost • Groei van de zorgsector • Ontgroening • Nood aan bijkomende kinderopvang • Extra investering onderwijs Uitdagingen voor de sector

6 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” • Duale arbeidsmarkt: KRAPTE • Zoektocht naar zorgtalent • Rechtstreekse instroom • onderwijskeuze • werkzoekendenopleidingen • Zij-instroom • Beperken van de uitstroom • Pensioenhervorming • Werkbare jobs Uitdagingen voor de sector

7 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” • Duale arbeidsmarkt: WERKLOOSHEID • Stijging werkloosheid en LL • Profiel van de werkzoekende • Allochtonen (ong. 25%) • Personen met arbeidshandicap (13%) • Kortgeschoolden (de helft) • Lerende Vlaming • Stijging ongekwalificeerde uitstroom • Deelname aan opleiding omgekeerd evenredig aan leeftijd en opleiding Uitdagingen voor de sector

8 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” • Werkbaarheidsmonitor SERV: • Denkt u in staat te zijn om uw huidige job voort te zetten tot aan uw pensioen? Werkbaar werk © Stichting Innovatie en Arbeid – Serv

9 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Werkbaarheidsgevolgen • gezondheidsklachten • werkverzuim • verloop • haalbaarheid pensioenleeftijd Werkbaarheidsindicatoren • psychische vermoeidheid • welbevinden in het werk • leermogelijkheden • werk-privé-balans Risico-indicatoren • werkdruk • emotionele belasting • taakvariatie • autonomie • ondersteuning leiding • arbeidsomstandigheden Determinanten arbeidssituatie Uitkomsten/gevolgen werknemers Vlaamse werkbaarheidsmonitor SERV

10 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Werkbaarheidsgevolgen • gezondheidsklachten • werkverzuim • verloop • haalbaarheid pensioenleeftijd Werkbaarheidsindicatoren • psychische vermoeidheid • welbevinden in het werk • leermogelijkheden • werk-privé-balans Risico-indicatoren • werkdruk • emotionele belasting • taakvariatie • autonomie • ondersteuning leiding • arbeidsomstandigheden Determinanten arbeidssituatie Uitkomsten/gevolgen werknemers Vlaamse werkbaarheidsmonitor SERV

11 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Vlaamse werkbaarheidsmonitor SERV Verdeling over de sectoren

12 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Vlaamse werkbaarheidsmonitor SERV Werkdruk problematisch

13 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Vlaamse werkbaarheidsmonitor SERV Emotionele belasting problematisch

14 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Vlaamse werkbaarheidsmonitor SERV Relatie leidinggevende problematisch

15 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Vlaamse werkbaarheidsmonitor SERV Autonomie problematisch

16 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Vlaamse werkbaarheidsmonitor SERV

17 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” • Werkbare jobs – model Karasek Werkbaar werk taakeisen regelmogelijkheden Passieve jobs Vrijblijvende jobs Slopende jobs Actieve jobs Motivatie en leermogelijkheden Stressrisico © Flanders Synergie

18 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” 1. Maximaal inzetten van talent • Onderzoek OESO • werkenden wiens potentieel onvoldoende benut wordt • lees-, cijfer- en probleemoplossende vaardigheden niet diploma-gebonden • Competentiemanagement – talentmanagement • Zwaktes of sterktes als uitgangsbasis Uitdagingen voor leidinggevenden

19 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” 2. Aandacht voor niet-ontwikkeld talent • ICT-kloof • Digitalisering van de zorg • Digitalisering van HRM • Groeipaden voor werknemers • Perspectief en mogelijkheden bieden Uitdagingen voor leidinggevenden

20 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” 3. Vertrouwen in medewerkers • Taakgericht of mensgericht leidinggeven • Autonomie en regelmogelijkheden • Taakvariatie • Context van zorgsetting is kader • Rol van de leidinggevende ? • Coach • Superexpert Uitdagingen voor leidinggevenden

21 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” 4. Generatiemanagement en levensfasebewust personeelsbeleid • Van Babyboomer tot Screenager • Van leerling tot senior • Van sturing tot zelfsturing • Gelijke behandeling en verschillende verwachting • Gedifferentieerd hrm-beleid en eenvormige RPR Uitdagingen voor leidinggevenden

22 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” 5. Tevreden of geëngageerde medewerker • Zijn mijn medewerkers • Opgeladen en vol energie • Gepassioneerd • Loyaal aan de organisatie • Goede ambassadeurs • Presteren mijn medewerkers excellent Uitdagingen voor leidinggevenden

23 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Pol Despeghel 02/ Hilde Hautekees02/ Greet Keuleers02/ Peter Neirynck 02/ Karen Sarens02/ Lore Vandeurzen 02/ Contact Abonneer u op onze nieuwsbrief via de website!


Download ppt "“Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Anders leidinggeven: aandacht voor welzijn en langer gemotiveerd werken Peter Neirynck,"

Verwante presentaties


Ads door Google