De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Anders leidinggeven: aandacht voor welzijn en langer gemotiveerd werken Peter Neirynck,

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Anders leidinggeven: aandacht voor welzijn en langer gemotiveerd werken Peter Neirynck,"— Transcript van de presentatie:

1 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Anders leidinggeven: aandacht voor welzijn en langer gemotiveerd werken Peter Neirynck, Sectorconsulent Vrijdag 18 oktober 2013

2 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Wat is Diverscity? • Sectorconvenant = samenwerking • Vlaamse regering • Werkgevers (VVSG) • Werknemers (ACV-Openbare Diensten, ACOD- Lokale en Regionale Besturen en VSOA) • Doelstellingen inzake arbeidsmarkt- en HRM- beleid realiseren binnen sector ‘lokale besturen’

3 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Wat is Diverscity? Uitvoering VIA4-akkoord Vlaamse social profit • Mini-opleidingen dienstverantwoordelijken (incl. onthaalopleiding) • Tussenkomst introductiemodule niveau E en D • Kwalificerende trajecten Klemtoon op kinderopvang en thuiszorg

4 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” • Projectmatige aanpak Diverscity • Opleiding voor niveau E en D • Opnieuw of anders aan de slag met een arbeidsbeperking • HRM-scan • Loopbaan- en diversiteitsplannen • Subsidie tot 15.000 euro • ESF-project ‘Zorg voor zorg’ Enkele realisaties

5 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” • Vergrijzing • Uitstroom • Pensioenkost • Groei van de zorgsector • Ontgroening • Nood aan bijkomende kinderopvang • Extra investering onderwijs Uitdagingen voor de sector

6 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” • Duale arbeidsmarkt: KRAPTE • Zoektocht naar zorgtalent • Rechtstreekse instroom • onderwijskeuze • werkzoekendenopleidingen • Zij-instroom • Beperken van de uitstroom • Pensioenhervorming • Werkbare jobs Uitdagingen voor de sector

7 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” • Duale arbeidsmarkt: WERKLOOSHEID • Stijging werkloosheid en LL • Profiel van de werkzoekende • Allochtonen (ong. 25%) • Personen met arbeidshandicap (13%) • Kortgeschoolden (de helft) • Lerende Vlaming • Stijging ongekwalificeerde uitstroom • Deelname aan opleiding omgekeerd evenredig aan leeftijd en opleiding Uitdagingen voor de sector

8 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” • Werkbaarheidsmonitor SERV: • Denkt u in staat te zijn om uw huidige job voort te zetten tot aan uw pensioen? Werkbaar werk © Stichting Innovatie en Arbeid – Serv

9 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Werkbaarheidsgevolgen • gezondheidsklachten • werkverzuim • verloop • haalbaarheid pensioenleeftijd Werkbaarheidsindicatoren • psychische vermoeidheid • welbevinden in het werk • leermogelijkheden • werk-privé-balans Risico-indicatoren • werkdruk • emotionele belasting • taakvariatie • autonomie • ondersteuning leiding • arbeidsomstandigheden Determinanten arbeidssituatie Uitkomsten/gevolgen werknemers Vlaamse werkbaarheidsmonitor SERV

10 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Werkbaarheidsgevolgen • gezondheidsklachten • werkverzuim • verloop • haalbaarheid pensioenleeftijd Werkbaarheidsindicatoren • psychische vermoeidheid • welbevinden in het werk • leermogelijkheden • werk-privé-balans Risico-indicatoren • werkdruk • emotionele belasting • taakvariatie • autonomie • ondersteuning leiding • arbeidsomstandigheden Determinanten arbeidssituatie Uitkomsten/gevolgen werknemers Vlaamse werkbaarheidsmonitor SERV

11 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Vlaamse werkbaarheidsmonitor SERV - 2010 Verdeling over de sectoren

12 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Vlaamse werkbaarheidsmonitor SERV - 2010 Werkdruk problematisch

13 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Vlaamse werkbaarheidsmonitor SERV - 2010 Emotionele belasting problematisch

14 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Vlaamse werkbaarheidsmonitor SERV - 2010 Relatie leidinggevende problematisch

15 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Vlaamse werkbaarheidsmonitor SERV - 2010 Autonomie problematisch

16 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Vlaamse werkbaarheidsmonitor SERV

17 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” • Werkbare jobs – model Karasek Werkbaar werk taakeisen regelmogelijkheden Passieve jobs Vrijblijvende jobs Slopende jobs Actieve jobs Motivatie en leermogelijkheden Stressrisico © Flanders Synergie

18 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” 1. Maximaal inzetten van talent • Onderzoek OESO • 170.000 werkenden wiens potentieel onvoldoende benut wordt • lees-, cijfer- en probleemoplossende vaardigheden niet diploma-gebonden • Competentiemanagement – talentmanagement • Zwaktes of sterktes als uitgangsbasis Uitdagingen voor leidinggevenden

19 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” 2. Aandacht voor niet-ontwikkeld talent • ICT-kloof • Digitalisering van de zorg • Digitalisering van HRM • Groeipaden voor werknemers • Perspectief en mogelijkheden bieden Uitdagingen voor leidinggevenden

20 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” 3. Vertrouwen in medewerkers • Taakgericht of mensgericht leidinggeven • Autonomie en regelmogelijkheden • Taakvariatie • Context van zorgsetting is kader • Rol van de leidinggevende ? • Coach • Superexpert Uitdagingen voor leidinggevenden

21 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” 4. Generatiemanagement en levensfasebewust personeelsbeleid • Van Babyboomer tot Screenager • Van leerling tot senior • Van sturing tot zelfsturing • Gelijke behandeling en verschillende verwachting • Gedifferentieerd hrm-beleid en eenvormige RPR Uitdagingen voor leidinggevenden

22 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” 5. Tevreden of geëngageerde medewerker • Zijn mijn medewerkers • Opgeladen en vol energie • Gepassioneerd • Loyaal aan de organisatie • Goede ambassadeurs • Presteren mijn medewerkers excellent Uitdagingen voor leidinggevenden

23 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Pol Despeghel 02/211.55.50 pol.despeghel@diverscity.bepol.despeghel@diverscity.be Hilde Hautekees02/211.56.51 hilde.hautekeers@diverscity.behilde.hautekeers@diverscity.be Greet Keuleers02/211.56.52 greet.keuleers@diverscity.begreet.keuleers@diverscity.be Peter Neirynck 02/211.55.49 peter.neirynck@diverscity.bepeter.neirynck@diverscity.be Karen Sarens02/211.56.48 karen.sarens@diverscity.bekaren.sarens@diverscity.be Lore Vandeurzen 02/211.55.33 lore.vandeurzen@diverscity.belore.vandeurzen@diverscity.be Contact Abonneer u op onze nieuwsbrief via de website! www.diverscity.be


Download ppt "“Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Anders leidinggeven: aandacht voor welzijn en langer gemotiveerd werken Peter Neirynck,"

Verwante presentaties


Ads door Google