De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop André Verbeek Hoogheemraadschap van Delfland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop André Verbeek Hoogheemraadschap van Delfland."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop André Verbeek Hoogheemraadschap van Delfland

2 Achtergrond • Inmiddels 4 jaar bij HHDelfland • Daarvoor 12,5 jaar bij Gemeente Delft • Functies/rollen: manager Reiniging, Arbocoördinator, hoger veiligheidskundige, preventiemedewerker, arbeids- en organisatiedeskundige, teammanager P&O en strategisch KAM-coördinator.

3 Herkenbaar?

4 • Vanuit managementverantwoordelijkheid benaderd; • Buiten beschouwing van persoonlijke karaktereigenschappen, o.a. introvert, extravert, ADHD, etc.. • Voornamelijk publieke organisaties/sector Context van de motiverende werksituatie

5 De bereidheid van de medewerker om een activiteit uit te voeren binnen zijn werksituatie (Locke en Latham, 2005) door een effect van wederkerige interactie tussen medewerker en werksituatie (Franco, Bennet en Kanfer, 2002). Definitie “Motiverende werksituatie”

6 Motiverende werksituatie (1) Welke aspecten/factoren maken uw werksituatie motiverend? Inventarisatie van motiverende factoren

7 Motivatie theorie

8 Behoefte hiërarchie theorie (Maslow 1943)

9 • Theorie X - Zonder management zijn medewerkers passief • Theorie Y - Medewerkers zoeken naar onafhankelijkheid, zelfontplooiing en creativiteit in het werk. Theorie X en Y (Mc Gregor 1957)

10 • Intrinsieke motivatie - autonomie, compleet afgeronde taken, voldoende afwisseling, taak identiteit, taak duidelijkheid. Feedback, voldoende uitdaging en geen directe controle. • Extrinsieke motivatie (Hygiëne) - Beloning, inspraak op arbeidsomstandigheden, werkplekcondities, baanzekerheid, arbeid- voorwaarden en leiderschap die zorgt voor gelijke behandeling. Intrinsiek en extrinsiek (Hertzberg 1968)

11 Job Characteristics (1976)

12 Motivatiemodel (locke en Latham)

13 Welke aspecten vind u belangrijk in uw werk 1Taakafwisseling 2Taak identiteit 3Taak duidelijkheid 4Zelfstandigheid 5Feedback 6Competentiebenutting 7Doelstelling 8Leermogelijkheden 9Groeimogelijkheden 10Inzicht in eigen werk 11Eigen verantwoordelijkheid 12Leiderschap 13Verantwoorde beloning 14Baanzekerheid 15werkplekcondities 16Arbeidsvoorwaarden 17Inspraak werkomstandigheden 18Rechtvaardigheid t.o.v. andere collega

14 Persoonlijke effecten 1Waardevol werk 2Plezier in de uitvoering 3Versterking van inzet 4Verantwoordelijk 5Bekend met de resultaten 6Kwaliteit van het werk 7Trots 8Laag verzuim 9Doorzetten bij tegenslagen

15 Public Service Motivation (PSM) (Camilleri 2005, for the Maltic public )

16 Resultaat van het literatuur- onderzoek (Verbeek, 2013)

17 Onderzoek gaf o.a. aan: • Meer bezuinigen en meer taken voor minder; • Toenemende werkdruk; • Nullijn voor ambtenaren; • Grote groep uittredende medewerkers: • Werk-privé wordt steeds belangrijker; • Medewerkers geven voorrang aan het willen bijdragen aan de maatschappij i.p.v. een hoog salaris; Effectief leiderschap is een “must” de publieke sector: • Ze investeren in een goede relatie met de medewerker; • Stimuleren om taken optimaal laten uit te voeren.

18 • Diagnose • Verandertraject ontwerpen/ontwikkelingen • Implementeren Als veranderinstrument

19

20 • Al met een lage werkmotivatie en -beleving voor de reorganisatie • Met minder persoonlijke hulpbronnen: -Er niet op vertrouwen de juiste competenties te beschikken -Met een emotionele coping stijl i.p.v. meer een taakgerichte coping stijl die gericht op verbeteringen in de werksituatie. • Die denken moeite te hebben met het vinden van een nieuwe baan Kwetsbare medewerkers die gevoelig zijn voor negatieve effecten van reorganiseren(hoger risico)

21 Voorkomen/verminderen risico’s op veranderweerstand? 1.Communicatieplan - Ontwikkel een communicatiestrategie die zich richt op individu, de groep, het management en organisatie. 2.Participatie -Gebruik de expertise van de medewerkers, -Geef middenmanagers de bevoegdheid om de organisatietrategie toe te spitsen op die van de medewerkersbehoefte en mogelijkheden 3.Ondersteuning

22 Welke theorie spreek jou het meest aan? 1.Vergelijkings… 2.Twee factoren…… 3.Hiërarchie en behoefte…. 4.Drie behoeften….. 5.Doel…. 6.Verwachtings……

23 Welke rol zou u hebben bij de motiverende werksituatie? Heeft u een rol bij de motiverende werksituatie?

24 Bedankt voor u aanwezigheid en belangstelling voor het onderwerp Email: averbeek@hhdelfland.nl


Download ppt "Workshop André Verbeek Hoogheemraadschap van Delfland."

Verwante presentaties


Ads door Google