De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop André Verbeek Hoogheemraadschap van Delfland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop André Verbeek Hoogheemraadschap van Delfland."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop André Verbeek Hoogheemraadschap van Delfland

2 Achtergrond Inmiddels 4 jaar bij HHDelfland
Daarvoor 12,5 jaar bij Gemeente Delft Functies/rollen: manager Reiniging, Arbocoördinator, hoger veiligheidskundige, preventiemedewerker, arbeids- en organisatiedeskundige, teammanager P&O en strategisch KAM-coördinator.

3 Herkenbaar?

4 Context van de motiverende werksituatie
Vanuit managementverantwoordelijkheid benaderd; Buiten beschouwing van persoonlijke karaktereigenschappen, o.a. introvert, extravert, ADHD, etc.. Voornamelijk publieke organisaties/sector

5 Definitie “Motiverende werksituatie”
De bereidheid van de medewerker om een activiteit uit te voeren binnen zijn werksituatie (Locke en Latham, 2005) door een effect van wederkerige interactie tussen medewerker en werksituatie (Franco, Bennet en Kanfer, 2002).

6 Inventarisatie van motiverende factoren
Motiverende werksituatie (1) Welke aspecten/factoren maken uw werksituatie motiverend?

7 Motivatie theorie

8 Behoefte hiërarchie theorie (Maslow 1943)

9 Theorie X en Y (Mc Gregor 1957)
- Zonder management zijn medewerkers passief Theorie Y - Medewerkers zoeken naar onafhankelijkheid, zelfontplooiing en creativiteit in het werk.

10 Intrinsiek en extrinsiek (Hertzberg 1968)
Intrinsieke motivatie - autonomie, compleet afgeronde taken, voldoende afwisseling, taak identiteit, taak duidelijkheid. Feedback, voldoende uitdaging en geen directe controle. Extrinsieke motivatie (Hygiëne) - Beloning, inspraak op arbeidsomstandigheden, werkplekcondities, baanzekerheid, arbeid- voorwaarden en leiderschap die zorgt voor gelijke behandeling.

11 Job Characteristics (1976)

12 Motivatiemodel (locke en Latham)

13 Welke aspecten vind u belangrijk in uw werk
1 Taakafwisseling 2 Taak identiteit 3 Taak duidelijkheid 4 Zelfstandigheid 5 Feedback 6 Competentiebenutting 7 Doelstelling 8 Leermogelijkheden 9 Groeimogelijkheden 10 Inzicht in eigen werk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12 Leiderschap 13 Verantwoorde beloning 14 Baanzekerheid 15 werkplekcondities 16 Arbeidsvoorwaarden 17 Inspraak werkomstandigheden 18 Rechtvaardigheid t.o.v. andere collega

14 Persoonlijke effecten
1 Waardevol werk 2 Plezier in de uitvoering 3 Versterking van inzet 4 Verantwoordelijk 5 Bekend met de resultaten 6 Kwaliteit van het werk 7 Trots 8 Laag verzuim 9 Doorzetten bij tegenslagen

15 Public Service Motivation (PSM) (Camilleri 2005, for the Maltic public)

16 Resultaat van het literatuur- onderzoek (Verbeek, 2013)

17 Onderzoek gaf o.a. aan: Meer bezuinigen en meer taken voor minder; Toenemende werkdruk; Nullijn voor ambtenaren; Grote groep uittredende medewerkers: Werk-privé wordt steeds belangrijker; Medewerkers geven voorrang aan het willen bijdragen aan de maatschappij i.p.v. een hoog salaris; Effectief leiderschap is een “must” de publieke sector: Ze investeren in een goede relatie met de medewerker; Stimuleren om taken optimaal laten uit te voeren.

18 Als veranderinstrument
Diagnose Verandertraject ontwerpen/ontwikkelingen Implementeren

19

20 Kwetsbare medewerkers die gevoelig zijn voor negatieve effecten van reorganiseren(hoger risico)
Al met een lage werkmotivatie en -beleving voor de reorganisatie Met minder persoonlijke hulpbronnen: Er niet op vertrouwen de juiste competenties te beschikken Met een emotionele coping stijl i.p.v. meer een taakgerichte coping stijl die gericht op verbeteringen in de werksituatie. Die denken moeite te hebben met het vinden van een nieuwe baan

21 Voorkomen/verminderen risico’s op veranderweerstand?
Communicatieplan - Ontwikkel een communicatiestrategie die zich richt op individu, de groep, het management en organisatie. Participatie Gebruik de expertise van de medewerkers, Geef middenmanagers de bevoegdheid om de organisatietrategie toe te spitsen op die van de medewerkersbehoefte en mogelijkheden Ondersteuning

22 Welke theorie spreek jou het meest aan?
Vergelijkings… Twee factoren…… Hiërarchie en behoefte…. Drie behoeften….. Doel…. Verwachtings……

23 Heeft u een rol bij de motiverende werksituatie?
Welke rol zou u hebben bij de motiverende werksituatie?

24 Bedankt voor u aanwezigheid en belangstelling voor het
onderwerp


Download ppt "Workshop André Verbeek Hoogheemraadschap van Delfland."

Verwante presentaties


Ads door Google