De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Motiveren van vrijwilligers Weekend HGSR 28/11/2009 Stefanie Gheysen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Motiveren van vrijwilligers Weekend HGSR 28/11/2009 Stefanie Gheysen."— Transcript van de presentatie:

1 Motiveren van vrijwilligers Weekend HGSR 28/11/2009 Stefanie Gheysen

2 Doel van de sessie •Kennis over motivatie opdoen •Wat kan je eraan doen met je stura? •Een aantal initiatieven ontwikkelen die je meteen kan implementeren

3 Brainstorm •Wat was jouw motivatie om bij de studentenraad te gaan?

4 Brainstorm •Wat was jouw motivatie om bij de studentenraad te gaan? •“ Met welke initiatieven worden we een organisatie waar vrijwilligers kansen krijgen en nemen, waar iedereen tevreden én gemotiveerd is”

5 Wat is motivatie? •Movere (Lat)= bewegen •Beweegreden •Drijfveer •Geheel van factoren waardoor gedrag gestimuleerd en gericht wordt

6 Enkele kenmerken Geen statisch gegeven •Nieuweling vs ervaren •Veranderend door tijd •Voor iedereen verschillend •→ geen kant-en-klaar recept

7 Theorieën over motivatie •De Klassieker: Behoeftenhiërarchie van Maslow Fysiologische behoeften Veiligheid Sociale aandacht Erkenning Zelf- ontplooiing

8 Motivatie vereist tevredenheid Tevredenheid nastreven is cruciaal alvorens je aan motivatie kan beginnen werken Fysiologische behoeften Veiligheid Sociale aandacht Erkenning Zelf- ontplooiing Sociale aspecten Materiële aspecten

9 Motivatie vereist tevredenheid •Sociale aspecten •Prettige, open sfeer, stimuleren van sociale contacten •Waardering, bedankjes •Wij-gevoel, open organisatiecultuur •Participatie, inspraak •Materiële aspecten •Onkostenvergoeding •Werkomstandigheden •Verzekering (eventueel)

10 Fysiologische behoeften Veiligheid Sociale aandacht Erkenning Zelf- ontplooiing Verwarming, lucht Veilige werkomgeving Erkenning, status, promotie Goede sfeer, sociale contacten, aandacht, extraatjes Verantwoordelijkheid, groei

11 Hoe motiveren? Taakverrijking is manier om motivatie te verhogen •Taakverrijking is niet: •Taakwisseling •Taakverzwaring

12 Hoe motiveren? Taakverrijking kan wel zijn: •Taak-identiteit – ‘A whole piece of work’: o Iemand werk geven dat een afgerond geheel vormt (een publicatie, een regio, een klas, een onderwerp...) •Taak zingeving – Werk moet zinvol zijn, de vrijwilliger moet zicht hebben op het doel: o Specifieke taken toewijzen die de vrijwilliger in staat stellen expert te worden •Zelf en direct mogen communiceren o standpunt: iemand meenemen naar bestuur •Eigen beslissingsmacht en verantwoordelijkheid: o Het toezicht verminderen, maar niet de verantwoordelijkheid o Nieuwe en moeilijke taken vervullen die nog niet eerder zijn verricht binnen je organisatie •Feedback – mogelijkheid tot leren en groei: o geen micromanagement, maar feedback

13 Hoe motiveren? Goal-setting-theory (Locke/Latham) Moeilijke maar haalbare doelstellingen leiden tot betere prestatie en hogere motivatie •Voorwaarden voor succesvolle goal-setting o Doelen moeten onderhandeld zijn (participatie) •Doelen zijn specifiek (duidelijke doelstellingen) •Benodigde competenties (ontwikkeling) •Kennis over resultaten leidt tot motivatie (feedback)

14 Fysiologische behoeften Veiligheid Sociale aandacht Erkenning Zelf- ontplooiing Taakverrijking Doelen Wat met (on)tevredenheid?

15 Andere indeling •Vanuit jezelf •Vanuit werk •Vanuit extra’s

16 Motiveer anderen vanuit jezelf ● Laat zien dat je vertrouwen in je vrijwilligers hebt ● Laat je vrijwilligers niet alleen het vuile werk opknappen. Help ook een handje mee. ● Toon interesse en belangstelling voor de mens achter de vrijwilliger ● Hanteer duidelijke maar redelijke afspraken ● Kom je afspraken na ● Wees consequent in het belonen en waarderen van je ploeg vrijwilligers

17 Motiveer vanuit het werk ● Zoek samen naar uitdagingen ● Betrek je vrijwilligers bij beslissingen ● Stimuleer je vrijwilligers om mee te denken ● Geef ze taken waar ze goed in zijn ● Geef ze taken die ze graag doen ● Stimuleer nieuwe initiatieven en creativiteit ● Zorg ervoor dat geld geen probleem is

18 Motiveer vanuit extra's ● Als het extra druk is of als je langer doorgaat, zorg dan voor iets lekkers ● Zet jarige vrijwilligers in de bloemetjes ● Doe na of buiten de activiteiten iets leuks met z'n allen ● Laat de vrijwilliger een cursus volgen

19 Aantrekken vrijwilligers Moeilijk: •‘De jeugd van tegenwoordig’ •Zeer veel verschillende communicatiekanalen (nieuwsbrief, dokeos, facebook, email, affiches, …) •Iedereen eigen cocktail nodig

20 Aantrekken vrijwilligers •Al het voorgaande: o Tevredenheid o Taakverrijking o Doelen o Vanuit jezelf, werk, extra’s •Daarnaast: aantrekkingstechnieken

21 Aantrekkingstechnieken We trekken er op uit Marktkramer infostand Klassieke techniek Folders Media-boodschap Simpele techniek Face-to-face voorstellingsronde

22 Aantrekkingstechnieken Het oog wil ook wat Video Vrijwilligersmonument Outfit voor vrijwilligers Projectmatige techniek: Bijzondere actie Koppeltechniek vormingsactiviteit Ludieke techniek Zang-/karaokewedstrijd

23 Initiatieven ontwikkelen •“Volgende week kunnen we dit project starten. Mede hierdoor groeien we tot een organisatie waar vrijwilligers kansen krijgen en nemen, waar iedereen tevreden én gemotiveerd is.” •Kies niet het grootste probleem, maar kies oplossingsgericht!

24 Initiatieven ontwikkelen •Wat is het? •Hoe werkt het precies? •Waar gebeurt het? •Met (welk) budget? •Wie betrekken we erbij?


Download ppt "Motiveren van vrijwilligers Weekend HGSR 28/11/2009 Stefanie Gheysen."

Verwante presentaties


Ads door Google