De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dordtse WelzijnsOrganisatie De buurtmoestuinen in Crabbehof zijn een van de succesvolle onderdelen van vereniging De CrabbehofKraam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dordtse WelzijnsOrganisatie De buurtmoestuinen in Crabbehof zijn een van de succesvolle onderdelen van vereniging De CrabbehofKraam."— Transcript van de presentatie:

1

2 Dordtse WelzijnsOrganisatie De buurtmoestuinen in Crabbehof zijn een van de succesvolle onderdelen van vereniging De CrabbehofKraam

3 B u u r t m o e s t u i n ? Het kan in deze krachtwijk! En waarom dan? Door de Sociaal- Investeringsaanpak van het Opbouwwerk Door de goede samenwerking met Interstede, Stads- beheer, St. Aarde, Buurtserviceteam en NMC Weizigt. Presentie van het Opbouwwerk in de wijk; oog voor mensen, kansgericht werken, aandacht voor empowerment

4 4

5 Sociaal Investeren Crabbehof Aanpak : Meegaan Meedoen Meewerken Werken vanuit kansen en mogelijkheden Werken aan saamhorigheid Werken aan trots zijn op de wijk Met ontmoeting centraal en in herhaling georganiseerd maakt dat mensen uit de hele wereld zich erbij voelen gaan horen. Zo ontstaan er ‘oefenplaatsen’.

6 Sociaal Investeren – De CrabbehofKraam Door de benadering vanuit de methodiek Sociaal Investeren: 1.Inzetten op kansen die zich voordoen 2.Inzetten op competenties en mogelijkheden die mensen hebben is een waaier aan activiteiten en initiatieven ontstaan, zoals de buurtmoestuin, die gezamenlijk de CrabbehofKraam vormen. Onder de ‘paraplu’ van de CrabbehofKraam voert men niet alleen activiteiten uit waar andere bewoners iets aan hebben, maar ontwikkelt men ook zichzelf verder.

7

8 Samenwerking Buurtmoestuin De 1 e buurtmoestuin Woningcorporatie Interstede gaat ervoor! Stelt geen voorwaarden vooraf ‘wie is waarvoor verantwoordelijk?’ We gaan samen het avontuur aan en we lossen samen lastige zaken die zich voordoen op. Niet van ‘als dit, dan dat’. (Deze houding is cruciaal gebleken voor het welslagen van zowel samenwerking als activiteit). Wel wordt een intentieverklaring voor tuinders en samenwerkingspartners opgesteld met daarin enkele afspraken.

9 Voorwaarden buurtmoestuin Welke voorwaarden moeten worden vervuld om met een buurtmoestuin te kunnen beginnen? Een stuk grond, geen huur (wel tegenprestatie) Hek (o.a. om vandalisme tegen te gaan) Duidelijke perceelverdeling en looppaden Aanwezigheid van water Aanwezigheid van tuingereedschappen Positieve houding t.o.v. de tuinders vanuit de omgeving, sociale controle vanuit de buurt Praktische deskundigheid vlakbij Een intentieverklaring (contract)

10 Intentieverklaring buurtmoestuin De intentieverklaring is dynamisch. Dat wil zeggen dat deze periodiek wordt bijgesteld aan de hand van praktijkervaringen. Enkele voorbeelden van afspraken : 1.Voor de ruimte die de tuinders gebruiken op de grond van ……… wordt geen huur betaald. 2.De grond van de buurtmoestuin blijft eigendom van de ……. De tuinders mogen de grond gebruiken zolang de afspraken van deze Intentieverklaring gelden. Het gemeenschappelijke deel van de tuin is voor iedereen toegankelijk. 3.Als tegenprestatie verwacht ………dat een deel van de opbrengsten gaat naar de buurt, omwonenden, ouderen, het buurthuis, een eventuele buurtmaaltijd en de hapjesgroep van de CrabbehofKraam. Regelmatig komen moestuindeelnemers vol trots met zakken groenten naar activiteiten in het buurthuis. 4.Tuinders houden de buurtmoestuin netjes. Ze ruimen consequent op en laten geen rommel achter. Dat wil zeggen : plastic en ander niet organisch afval opruimen en organisch afval in de compostbak. 5.Vragen van en problemen met omwonenden worden vriendelijk beantwoord en opgelost. Als bewoners en tuinders er niet uit komen geven zij dit aan bij de mede-ondertekenaars vanuit de organisaties. Deze ondernemen actie.

11 Voor wie is de buurtmoestuin? Flatbewoners c.q. mensen zonder tuin uit Crabbehof. Bewoners uit andere landen/culturen waaronder ex-boeren, die in isolement verkeren Mensen die graag hun eigen groenten willen kweken of verbouwen

12 Persoonlijke contacten Hoe mensen mee gingen doen… Inloop en het ‘erbij voelen’ van de vrouwen in de wekelijkse vrouweninloop. Rol vrouwen bij ‘hun’ achterban Over wie hebben we het eigenlijk? 80% zijn mensen die hiervoor nog nergens aan meededen (isolementpositie) Degenen die nog geen Nederlands spraken en nog geen lessen volgden zitten nu op les. Toch is taal niet de basis voor de participatie maar het gelukkige gevoel dat zo’n tuintje geeft aan de deelnemers.

13 Buurtmoestuin en de processen Een reden hebben om naar buiten te gaan/contact te maken met de omgeving. Een goede onderlinge sfeer in de tuin waarbij men aanspreekbaar is door en op elkaar en het leren samenwerken. Mee verantwoordelijk zijn voor een wijkgericht oogstfeest. Gezamenlijke positieve ervaringen opdoen met elkaar en in interactie met de buurt Zelf de behoefte voelen aan het leren van Nederlands door het werken in de tuin. Deelname aan bijeenkomsten voor ondersteuning, elkaar op de hoogte brengen, spelregels in de tuin en eventueel cursussen over duurzaam verbouwen etc.

14 De buurtmoestuin(en) Heerlijk in je eigen tuintje groenten of bloemen kweken is bij uitstek een middel gebleken om buurtbewoners die in een isolement (door taal bv.) leven, bij hun omgeving en hun mede- buurtbewoners te betrekken. Laagdrempelige ontmoeting met anderen die eveneens in hun tuintje werken, gemeenschappelijke interesse en gezamenlijke positieve ervaringen zijn sociale neveneffecten van “het met je handen in de grond zitten”.

15

16


Download ppt "Dordtse WelzijnsOrganisatie De buurtmoestuinen in Crabbehof zijn een van de succesvolle onderdelen van vereniging De CrabbehofKraam."

Verwante presentaties


Ads door Google