De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STOP4-7 programma S amen sterker T erug OpOp P ad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STOP4-7 programma S amen sterker T erug OpOp P ad."— Transcript van de presentatie:

1 STOP4-7 programma S amen sterker T erug OpOp P ad

2 ACHTERGROND  Gegroeid uit onderzoeksproject Universiteit Gent  Evidence-based  Preventie/vroege interventie  Contextgericht  Gedragstherapeutisch en oplossingsgericht  Gesubsidieerd door het ministerie van de Vlaamse gemeenschap, departement Gezin en Welzijn, via Kind&Gezin.

3 CONCREET  Trainings- en behandelingsprogramma: intakefase + 10 weken training (fase 1) + 3 maanden individuele ondersteuning om verandering te consolideren (fase 2).  Groepstraining: ouder- en leerkrachttraining rond opvoedingsvaardigheden en kindtraining in sociale- en probleemoplossingsvaardigheden.  individuele ondersteuning in de concrete leefsituatie van het kind in het gezin en de klas.

4 DOELGROEP EN INDICATIESTELLING  Voor kinderen tussen 4 en 7 jaar met externaliserende gedragsproblemen (CBCL en/of TRF moet klinisch scoren).  Ouders willen en kunnen deelnemen aan het trainingsprogramma en ook aan fase 2.  School bereid tot deelname aan het trainingsprogramma en ook aan fase 2.

5 DOELEN  Het versterken van sociale vaardigheden en probleemoplossend denken van jonge kinderen.  Het versterken van de ouders in hun opvoedingsgedrag en hun opvoedende relatie met hun kinderen. Empowerment via oplossingsgericht werken.  Het versterken van leerkrachten in hun aanpak van gedragsproblemen in de klas. Handvaten geven om deze problemen te voorkomen en te hanteren.

6  Groep van maximum 10 kinderen  10 x 1 dag per week  Pedagogische accenten:  zeer veel positieve bekrachtiging  sterk gestructureerd dagverloop KINDTRAINING

7  Vaardigheidstraining:  Rolneming  Zelfcontrole  Probleemoplossing  Samenwerken en samenspelen  ontspanning  Inoefenen tijdens vrije momenten

8  Gebaseerd op Parent Management Training (Patterson)  10 x 1 namiddag per week (2u)  Opvoedingsvaardigheden aanleren, inoefenen en versterken  Interactief  Transfer kindtraining  Observeren en eventueel participeren in de kindtraining  Begeleiding aan huis na afspraak OUDERTRAINING

9  Aanpak gedragsproblemen in de klas  4 x 1 voormiddag  Competentieversterkend  Transfer kindtraining  Ondersteuning op school na afspraak  Observeren en participeren in de kindtraining LEERKRACHTTRAINING

10 AANMELDING AANMELDING:  Rechtstreeks door ouders  Doorverwijzing door scholen en andere hulpverlenende diensten  Samenwerking met CLB’s Training en begeleiding is gratis omwille van de hoge inzet van ouders en kind.

11 OPVOLGING  Gedurende 6 maanden na de consolidatiefase kunnen nog enkele huisbezoeken en eventueel schoolbezoeken gepland worden in overleg met ouders en leerkracht.  Indien nodig wordt samen met ouders gezocht naar bijkomende specifieke hulp.  Opvolging gedragsevolutie van het kind aan de hand van vragenlijsten en testen.

12 CONCLUSIES  Kinderen reageren positief op dagstructuur en complimenten  Ouders zeggen vooral rustiger, positiever en consequenter te reageren  Oudergroep werkt ondersteunend  Leerkrachten geven aan moeilijk gedrag in de klas beter te kunnen hanteren


Download ppt "STOP4-7 programma S amen sterker T erug OpOp P ad."

Verwante presentaties


Ads door Google