De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Praktische adviezen voor de onderwijssituatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Praktische adviezen voor de onderwijssituatie"— Transcript van de presentatie:

1 Praktische adviezen voor de onderwijssituatie
Ineke Speksnijder - Romijn

2 Inleiding Grootste gedeelte brengen ze door op school
Problemen bij het leervermogen Problemen met sociale vaardigheden Leerstof wordt afgestemd op het kind Leerkracht moet duidelijke grenzen stellen

3 Signalering door leerkrachten
Gedrag en functioneren van het kind op school Moeilijk te signaleren Gestructureerde omgeving  minder probleemgedrag Beperkingen verbloemen Overschatting is groot  Vertellen ≠ begrijpen Veel kinderen in 1 klas  weinig tijd voor het individu

4 Herkennen van ASS- specifieke problemen
≠ interpretaties Scholen gebruiken meer leerlingvolgsysteem Leerprestaties en emotionele ontwikkeling in kaart brengen

5 Regels en verwachtingen
Geen inzicht bij complexe menselijke relaties Moeilijkheden met ongeschreven wetten en regels Leren van anderen ( hoe ze zich gedragen) Valkuil: kind afrekenen op gedrag en functioneren Moeten duidelijk worden gemaakt Klassenregels visualiseren

6 Planningsvaardigheden
Overzien van het geheel  heel moeilijk, veel ≠ prikkels Concrete aanwijzingen  kind voelt zich veilig Moeite met vasthouden van informatie

7 Situatieschets Benjamin vertelt tussen de middag thuis aan zijn moeder dat hij een spreekbeurt moet houden. De juffrouw heeft het idee geopperd dat het onderwerp voor Benjamin “ slakken” is. Onder het eten bedenken ze samen hoe de spreekbeurt vorm zou kunnen krijgen en dat het over naaktslakken zal gaan. Bij moeder zijn nog wel wat onduidelijkheden over de spreekbeurt en Benjamin zal de juf, later op school, nog een aantal dingen vragen. Terug op school vertelt hij de juf vrolijk dat zij, volgens zijn moeder, een naaktslak is

8 Situatieschets Toont aan hoe belangrijk communicatie is
Het is een misverstand, geen kwaad opzet Samenwerking met ouders onmisbaar

9 Intern begeleider Bewaakt de kwaliteit
Is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg In samenwerking met de leerkracht

10 Speciaal onderwijs Niet meer haalbaar in het reguliere onderwijs?
Heeft te maken met hoe het onderwijs functioneert Ambulante begeleiding in het reguliere onderwijs Speciaal onderwijs  op basis van individuele capaciteiten  veilig en overzichtelijk leefklimaat

11 Tips voor leerkrachten
Hou rekening met de beperkingen van het kind Vergelijk het kind niet Duidelijke structuur hanteren Voorkom verrassingen Geef het kind extra tijd Confronteer het kind niet met zijn falen Hou nauw contact met de ouders ( heen en weer schrift) Ga niet met het kind in discussie ( roept onduidelijkheid op)

12 Schoolkeuze Hoge eisen aan het leerklimaat
Op jonge leeftijd anders ontwikkeld  kinder- dagverblijf (MKD) Achterstand wordt ingehaald en ontwikkeling groeit regulier onderwijs Achterstand te groot  kinder- dagcentrum (KDC)

13 Indicatie Toegang tot speciaal onderwijs  indicatie nodig
Aanvraag bij het Regionaal Expertisecentrum (REC) REC adviseert , biedt ondersteuning en begeleiding


Download ppt "Praktische adviezen voor de onderwijssituatie"

Verwante presentaties


Ads door Google