De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Begrip openbare dienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Begrip openbare dienst"— Transcript van de presentatie:

1 Begrip openbare dienst
Twee betekenissen Organieke openbare dienst Functionele openbare dienst

2 Het verband met : Centralisatie en decentralisatie (de theorie van de openbare dienst) De prerogatieven van het openbaar gezag De eenzijdige beslissingbevoegdheid Het begrip “administratieve overheid”

3 Het belang van het begrip
Het juridisch regime van de openbare dienst De beginselen van de openbare dienst - continuïteit - veranderlijkheid - benuttigingsgelijkheid De betrekkingen tussen de openbare dienst en zijn gebruikers

4 De wijze van organisatie van de openbare dienst
“in eigen regie” “verzelfstandiging” aan publiekrechtelijke entiteiten of een door de overheid opgerichte privaatrechtelijke entiteit onder haar dominerende of overwegende invloed “uitbesteding” of outsourcing” “afstoting”

5 Centralisatie en decentralisatie
De gecentraliseerde dienst Kenmerken - hiërarchisch gezag - eenheid van gezag - mogelijkheid tot wijziging en in de plaats stelling

6 De gedecentraliseerde dienst
Kenmerken - zelfstandige beslissingsbevoegdheid - verscheidenheid van gezag en dus van beleid - geen hiërarchisch gezag maar bestuurlijk toezicht

7 Varianten van centralisatie
Rechtstreekse toewijzing van bevoegdheid Tweevoudige bevoegdheid Regieën Deconcentratie (en delegatie- cfr. De besluiten van de VR van 10 oktober 2003 betreffende delegatie van beslissingsbevoegdheid) Diensten met afzonderlijk beheer Intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid (Kaderdecreet betreffende bestuurlijk beleid van 18 juli 2003)

8 Varianten van decentralisatie
Bij wijze van stichting Bij wijze van vereniging


Download ppt "Begrip openbare dienst"

Verwante presentaties


Ads door Google