De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeenten & OCMW’s: hand in hand?. 1.Hand in hand? (1) Waar gaat dat over?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeenten & OCMW’s: hand in hand?. 1.Hand in hand? (1) Waar gaat dat over?"— Transcript van de presentatie:

1 Gemeenten & OCMW’s: hand in hand?

2 1.Hand in hand? (1) Waar gaat dat over?

3 2.Principes decreten Meer autonomie vr lokale overheden Deregulering en afstemming van regels Hanteren vergelijkbare “tools” Doorlopen analoge beleidsprocessen Afstemming en samenwerking krijgt bevestiging in opname van OCMW-voorzitter in het CBS

4 3.Voordelen decreten Vereenvoudiging vh bestuur: doorzichtigheid, verhoging vd betrokkenheid en informatieverstrekking Betere organisatiebeheersing Verhoogt de slagkracht, efficiëntiewinsten en kostenbesparend Betere onderlinge afstemming …

5 4.Hervormingen onvoldoende Nog veel onduidelijkheden Mogelijkheden tot betwisting

6 5.Optimaliseren relatie Pogen om de regelgeving bij te sturen Dialoog gemeente – OCMW activeren Positie OCMW-voorzitter uitklaren

7 5.Optimaliseren relatie Afstemming tss bestuursniveaus Bevoegdheden samenbrengen op 1 niveau Onduidelijkheid over eindverantwoordelijkheid? Tweedeling tss gemeente & OCMW Belang van een geïntegreerde aanpak

8 6.Een pleidooi voor Lage instap Een algemeen strategische benadering Integrale en inclusieve aanpak 1 aanspreekbaar bestuur (gemeenteraad) Een duidelijke positie vd OCMW-voorzitter Extern verzelfstandigd agentschap

9 7.Hand in hand? (2) Een positionering tav de rest vh werkveld? Lokalisme of regionale aanpak?

10 8.Niveau van de regio’s Intergemeentelijke samenwerking Groot aantal regionale netwerken Geen samenhang Positie van de welzijnsraden Sectorale benadering vanuit Vlaanderen

11 9.Samenvattend Samenhangende bevoegdheden Externe verzelfstandiging van het OCMW Afstemming ifv coherent en krachtig sociaal beleid (klant centraal) Uitgesproken samenwerking met het brede veld van private actoren Engagementen tav een regionaal sociaal beleid

12 10. Uitdagingen vr de toekomst Demografische en sociologische evoluties zorgen voor toenemende vraag Diversificatie en complexiteit vd vragen nr zorg & ondersteuning Druk op mantelzorg Betaalbaarheid infrastr. & dienstverlening Correcte omgang met intrede profitsector

13 Bedankt!


Download ppt "Gemeenten & OCMW’s: hand in hand?. 1.Hand in hand? (1) Waar gaat dat over?"

Verwante presentaties


Ads door Google