De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oefeningen sociale agogiek maatschappelijke ontwikkelingen sociale problemen agogische interventie effecten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oefeningen sociale agogiek maatschappelijke ontwikkelingen sociale problemen agogische interventie effecten."— Transcript van de presentatie:

1 Oefeningen sociale agogiek maatschappelijke ontwikkelingen sociale problemen agogische interventie effecten

2 OVERZICHT n Groepswerk # Keuze sociaal probleem # Genese en definiëring van sociaal probleem # Geannoteerde bibliografie # Overzicht agogische interventies/voorzieningen n Individueel werk # Vergelijking situatie in eigen gemeente met beschrijving uit het groepswerk (nadruk op agogische interventies) # Persoonlijke synthese

3 OPGAVE GROEPSWERK n kies een sociaal probleem. belicht de “genese” n geannoteerde bibliografie n welke agogische voorzieningen ?

4 maatschappelijke ontwikkelingen sociale problemen agogische interventie effecten

5 Sociaal probleem ? “Sociaal probleem is niet los te zien van de maatschappelijke context !” n Hoe is het probleem ontstaan ? Hoe is het probleem geëvolueerd ? én n Hoe en door wie wordt het als een probleem gedefinieerd ?

6 HELP !!!  Genese ?  Sociale interventies ?

7 Genese in kaart brengen aan de hand van literatuur n Geen objectieve criteria om te bepalen wat problematisch is n Aandacht voor maatschappelijke context en complexe samenhang n Strijd om benoeming en benaming van sociale problemen n Machtsverhoudingen, culturele verschillen Een dynamisch gegeven waar de sociaal agoog een niet-neutrale actor is.

8 Sociale interventie ? “Sociaal probleem is niet uni-dimensioneel, aanpak evenmin !” n Aanpak berust op probleemdefinitie n Samenhang sociale politiek – sociaal beleid n Geïntegreerd werken Hoe in kaart brengen ?

9 horizontale indeling n sectoraal n categoriaal n territoriaal

10 horizontaal n algemene maatschappelijke dienstverlening n huwelijk en gezin n bijzondere jeugdbijstand n forensisch welzijnswerk n samenlevingsopbouw n gehandicaptenzorg n zelfhulp, vrijwilligerswerk n jeugdwerk

11 horizontaal Afbakening niet zo scherp als het lijkt : n raakvlakken met andere sectoren : cultuur, huisvesting, arbeid, onderwijs, leefmilieu, gezondheidszorg,... n algemeen - categoriaal ? n projecten leggen dwarsverbindingen n werkvormen niet voorbehouden aan één sector Logisch : veelzijdige problematiek, veelzijdige aanpak

12 verticale indeling n nulde lijn vb. zelfhulp n eerste lijn algemeen, ambulant n tweede lijn specifiek, ambulant n derde lijn algemeen, residentieel n vierde lijn specifiek, residentieel

13 kanttekeningen Sociale kaart =  interpretatie werkveld  momentopname  klare kijk ? : loco-regionaal

14 Sociale kaart als omgevingsanalyse n Sociale kaart geeft overzicht van het aanbod n Niet of zelden van de onderlinge samenhang en afstemming n Niet van de afstemming tussen vraag en aanbod « Toeleiding, drempelverlaging ≠ vraaggestuurd werken »

15 INDIVIDUELE OPGAVE n Vergelijk overzicht groepswerk met probleemdefinitie en voorzieningen in eigengemeente n SYNTHESE

16 individueel werk n goed groepswerk = goede basis n regionale werkingen n “alternatieve“ strategieën/omgangsvormen n sociale kaart “levend” maken Sociale kaart als omgevingsanalyse Synthese : kritische bespreking van het geheel, expliciteren leerervaringen

17 De “tips” op een rijtje n niet statisch of a-historisch kijken naar de werkelijkheid n een sociaal probleem is niet ééndimensioneel n en dient dus ook niet ééndimensionaal aangepakt n citeer en refereer correct n een sociale kaart is een momentopname én interpretatie van de werkelijkheid n contacteer mensen uit het werkveld, zie sociale kaart als een omgevingsanalyse, als het in kaart brengen en onderling afstemmen van noden en behoeften

18 DOELSTELLINGEN n kennis werkveld n opzoekingsvaardigheden n inzicht agogische interventies n rapporteringsvaardigheden


Download ppt "Oefeningen sociale agogiek maatschappelijke ontwikkelingen sociale problemen agogische interventie effecten."

Verwante presentaties


Ads door Google