De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ELEMENTEN VOOR HET DEBAT OVER DE INTERNE STAATSHERVORMING VLAAMS PARLEMENT – COMMISSIE BINNENLAND 2 maart 2010 – Mark SUYKENS, VVSG-directeur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ELEMENTEN VOOR HET DEBAT OVER DE INTERNE STAATSHERVORMING VLAAMS PARLEMENT – COMMISSIE BINNENLAND 2 maart 2010 – Mark SUYKENS, VVSG-directeur."— Transcript van de presentatie:

1 ELEMENTEN VOOR HET DEBAT OVER DE INTERNE STAATSHERVORMING VLAAMS PARLEMENT – COMMISSIE BINNENLAND 2 maart 2010 – Mark SUYKENS, VVSG-directeur

2 VVSG - LESSEN UIT HET VERLEDEN PACT MET DE GEMEENTEN (maart 1999) KERNTAKENDEBAT (Bestuursakkoord van april 2003) LOKAAL PACT (2008) TERECHT SCEPTICISME OVER DE ECHTE KEUZE VOOR SUBSIDIARITEIT 2 -27-7-2014

3 VVSG - CITAAT UIT BESTUURSAKKOORD KERNTAKENDEBAT (2003) “SUBSIDIARITEIT EN UITBOUW VAN HET LOKALE NIVEAU ONDERSTELLEN OOK DAT ZOWEL HET INTERMEDIAIRE ALS HET CENTRALE NIVEAU ZICH TERUGHOUDEND OPSTELLEN BIJ HET ONTPLOOIEN VAN HUN ACTIVITEITEN” 3 -27-7-2014

4 VVSG - ELEMENTEN VOOR INTERNE STAATSHERVORMING 1.PLANLASTVERMINDERING 2.FUSIES VAN GEMEENTEN: GEEN TABOE, GEEN FETISJ 3.INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING: VERLENGD LOKAAL BESTUUR 4.VERSTERKTE SAMENWERKING GEMEENTE EN OCMW 5.BESTUURLIJKE VERROMMELING OP INTERMEDIAIR NIVEAU TEGENGAAN 6.BESTUURLIJKE EFFICIËNTIE EN EFFECTIVITEIT 4 -27-7-2014

5 VVSG - 1. PLANLASTVERMINDERING 1 STRATEGISCH MEERJARENPLAN PER LEGISLATUUR (NIET BOVENOP ALLE BESTAANDE PLANNEN) ABSOLUTE VEREENVOUDIGING VAN DE PLANNINGSMETHODIEK B.V.A3-METHODIEK: - A3-JAARPLAN - A3-MANAGEMENTGESPREK - A3-DIGITAAL SCHRIFTELIJKE RAPPORTAGE DRASTISCH VERMINDEREN EN VERVANGEN DOOR VISITATIES E.D. 5 -27-7-2014

6 VVSG - 2. FUSIES VAN GEMEENTEN: GEEN TABOE – GEEN FETISJ BESTUURSKRACHT/DRAAGKRACHT VERSUS SCHAALPROBLEMATIEK KANSEN EN MOGELIJKHEDEN – GEEN TUNNELDENKEN - ALTERNATIEVEN GEEN NOOD AAN 1 GROOTSCHALIGE FUSIE- OPERATIE VRIJWILLIGE FUSIE STIMULEREN EN FORS ONDERSTEUNEN 6 -27-7-2014

7 VVSG - 2. FUSIES VAN GEMEENTEN: GEEN TABOE – GEEN FETISJ FINANCIËLE BONUS EN BEGELEIDING (SCENARIO’S/DRAAIBOEK) TOETSINGSKADER ONTWIKKELEN MET VOLGENDE ELEMENTEN: - BESTUURLIJK EN MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK - VERSTERKING BESTUURSKRACHT (ROBUUSTE GEMEENTE) - DUURZAAMHEID - SAMENHANG IN DE STREEK - RUIMTELIJKE SAMENHANG 7 -27-7-2014

8 VVSG - 3. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ALTERNATIEF IN EEN AANTAL GEVALLEN VOOR FUSIES VAN ONDERUIT NAAR NIET VRIJBLIJVEND VERLENGD LOKAAL BESTUUR (NIET VERLEGD) SCHAALGROOTTE GOED BEWAKEN DEMOCRATISCH DRAAGVLAK BLIJVEND VERSTERKEN: - VERKOZEN MANDATARISSEN - DECREET IGS (2001) - STERKERE INZET VAN DE GEMEENTEN 8 -27-7-2014

9 VVSG - 4. VERSTERKTE SAMENWERKING GEMEENTE EN OCMW POLITIEKE, INHOUDELIJKE, STRATEGISCHE SAMENWERKING IS EEN MUST VERREGAANDE SAMENWERKING EN FUSIE QUA ONDERSTEUNINGSDIENSTEN INHOUDELIJKE SOCIALE BELEID GEMEENTE: EINDVERANTWOORDELIJKHEID STRATEGISCH LOKAAL SOCIAAL BELEID OCMW: - VERZELFSTANDIGDE GEMEENTELIJKE ORGANISATIE - TACTISCH EN OPERATIONEEL EINDVERANTWOORDELIJKE VOOR EEN GROOT DEEL VAN HET LOKAAL SOCIAAL BELEID 9 -27-7-2014

10 VVSG - 5. BESTUURLIJKE VERROMMELING OP INTERMEDIAIR NIVEAU OORZAKEN: -VLAAMSE SECTORALE STURING (LOGO’S, RESOC’S, ZORGREGIO’S, REGIONALE LANDSCHAPPEN, BEKKENCOMITES, BOSGROEPEN, …) -DECREET IGS (2001): VLAANDEREN WENSTE OPSPLITSING VAN IGS-VERBANDEN -DIVERSE PROVINCIALE INITIATIEVEN OP STREEKNIVEAU -FEDERAAL: POLITIEZONES EN HULPVERLENINGSZONES (BRANDWEER) ANALYSE: DE TOEKOMST LIGT OP STREEKNIVEAU 10 -27-7-2014

11 VVSG - EVEN KIJKEN NAAR DUITSLAND BUND LÄNDER (16) LOKALE EBENE -KREIS (LANDKREIS) (301) – KREISFREIE STÄDTE (114) -GEMEINDE * GEMEINDEN OHNE KREISAUFGABEN * GEMEINDEN MIT KREISAUFGABEN VERKOZEN NIVEAU! GEMIDDELDE KREIS: TUSSEN 100 000 à 200 000 INWONERS DIFFERENTIATIE IN TAAKSTELLING TUSSEN GEMEENTEN ONDERLING (FLEXIBILITEIT) 11 -27-7-2014

12 VVSG - OPTIES VOOR VLAANDEREN RESPECT VOOR WAT VAN ONDERUIT KOMT REGIOSCREENING (CF. ADVIES VLABEST) TER PLEKKE IS MEN BEZIG: - LEIEDAL (KORTRIJKSE) - ROESELARE-TIELT - STADSREGIO TURNHOUT - MEETJESLAND - ENZ. 12 -27-7-2014

13 VVSG - OPTIES VOOR VLAANDEREN DIVERSE OPLOSSINGSRICHTINGEN OP STREEKNIVEAU: - INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKEN VERSTERKEN - STADSREGIONAAL SAMENWERKEN - FUSIES VAN GEMEENTEN - SAMENVOEGEN VAN STREEKSTRUCTUREN STRIKTE TAAKTOEWIJZING VOOR HET INTERMEDIAIRE NIVEAU 13 -27-7-2014

14 VVSG - OPTIES VOOR VLAANDEREN STREVEN NAAR TWEE BESTUURSLAGEN PER ONDERWERP STERK TE NUANCEREN! - EERDER TREND NAAR MULTI-GOVERNANCE - DIT MISKENT DE COMPLEXITEIT VAN DE INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING - WAT MET FEDERALE MATERIES? - WEL: a) TWEE BESTUURSNIVEAUS DAAR WAAR HET KAN b) ANDERS: DUIDELIJKHEID BIJ EEN ONDERWERP WELKE BESTUURSLAAG LEIDEND IS (EN DUS DOORSLAGGEVEND) 14 -27-7-2014

15 VVSG - 6. BESTUURLIJKE EFFICIËNTIE EN EFFECTIVITEIT AANBEVELINGEN COMMISSIE “VERSNELLING” EN COMMISSIE BERX DRINGEND IMPLEMENTEREN KWALITEITSZORG IN LOKALE BESTUREN MINDER POLITICI OP ALLE ECHELONS CULTUUROMSLAG BIJ AMBTENAREN 15 -27-7-2014

16 VVSG - AANDACHT VOOR EVOLUTIES IN WALLONIË REGERINGSVERKLARING WAALSE REGERING STAP 1: HERSCHIKKING VAN DE PROVINCIALE BEVOEGDHEDEN - ENKELE PRIORITAIRE TAKEN AAN PROVINCIES - PROVINCIALE DIENSTEN TER BESCHIKKING VAN DE GEMEENTEN - DOORSCHUIVEN PROVINCIALE TAKEN NAAR GEWEST/GEMEENSCHAP/GEMEENTE STAP 2: GRONDWETSWIJZIGING NODIG PROVINCIES HERVORMEN TOT STREEKBESTUREN SAMENGESTELD UIT GEMEENTELIJKE VERKOZENEN 16 -27-7-2014


Download ppt "ELEMENTEN VOOR HET DEBAT OVER DE INTERNE STAATSHERVORMING VLAAMS PARLEMENT – COMMISSIE BINNENLAND 2 maart 2010 – Mark SUYKENS, VVSG-directeur."

Verwante presentaties


Ads door Google