De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BESTUUR STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS OP INTERCONFESSIONELE GRONDSLAG.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BESTUUR STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS OP INTERCONFESSIONELE GRONDSLAG."— Transcript van de presentatie:

1 BESTUUR STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS OP INTERCONFESSIONELE GRONDSLAG

2  Dagelijks en uitvoerend bestuurder: Rector: Mevr. drs. C.J.M. Bruggeman  Toezichthoudend bestuurders (algemeen bestuur): 7 leden bij voorkeur ouders van leerlingen

3  Voorzitter: Mw. C.J.A.M. Hiel-Piët (071-5802250)  Vice voorzitter:vacature  Secretaris: Mw. C.Rietdijk  Penningmeester: Dhr. M.G.M. Vink  Leden:Mevr. M. Schellingerhout Dhr. C.A.M. Hertogh Dhr. J.C.M. Rasch

4  Strategisch meerjarenplan  Goedkeuring van begroting  Jaarverslag  Toezicht op naleving wettelijk verplichtingen  Toezicht op verwerving en besteding van middelen  Werkgeversrol ten opzichte van rector

5  Kwaliteit en diversiteit van het onderwijs  Professionalisering van de organisatie  Positionering in de markt en de omgeving  Een gezonde financiële positie  Kleinschaligheid

6 Het bestuur toetst haar beleid aan de volgende kernwaarden:  Betrokkenheid  Leer- én leefomgeving  Gedegenheid  Actief en stimulerend

7 Het ontwikkelen, stimuleren en bevorderen van onderwijs dat wordt gegeven vanuit een christelijk interconfessionele achtergrond met respect voor en rekening houdend met de diversiteit van levensbeschouwingen in de samenleving.

8  Een sociale inslag en maatschappelijke betrokkenheid;  Nuchterheid, eerlijkheid en recht door zee;  Zelfstandige status, die ruimte biedt voor enige gezonde eigenwijsheid;  Het tot ontplooiing laten komen van de capaciteiten en creatieve talenten van leerlingen en medewerkers.

9  Bestuurt volgens de Code Goed Onderwijsbestuur  Ontvangt geen vergoeding  Vergadert ca. 10 x per jaar  Heeft 2 x per jaar overleg met de medezeggenschapsraad

10 Tot ziens op het VLC!


Download ppt "BESTUUR STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS OP INTERCONFESSIONELE GRONDSLAG."

Verwante presentaties


Ads door Google