De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bestuur Vlietlandcollege

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bestuur Vlietlandcollege"— Transcript van de presentatie:

1 Bestuur Vlietlandcollege
BESTUUR STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS OP INTERCONFESSIONELE GRONDSLAG

2 Samenstelling Dagelijks en uitvoerend bestuurder:
Rector: Mevr. drs. C.J.M. Bruggeman Toezichthoudend bestuurders (algemeen bestuur): 7 leden bij voorkeur ouders van leerlingen

3 Toezichthoudend bestuurders
Voorzitter: Mw. C.J.A.M. Hiel-Piët ( ) Vice voorzitter: vacature Secretaris: Mw. C.Rietdijk Penningmeester: Dhr. M.G.M. Vink Leden: Mevr. M. Schellingerhout Dhr. C.A.M. Hertogh Dhr. J.C.M. Rasch

4 Taken van het bestuur Strategisch meerjarenplan
Goedkeuring van begroting Jaarverslag Toezicht op naleving wettelijk verplichtingen Toezicht op verwerving en besteding van middelen Werkgeversrol ten opzichte van rector

5 Kernthema’s van bestuurstaken
Kwaliteit en diversiteit van het onderwijs Professionalisering van de organisatie Positionering in de markt en de omgeving Een gezonde financiële positie Kleinschaligheid

6 Kernwaarden van het VLC
Het bestuur toetst haar beleid aan de volgende kernwaarden: Betrokkenheid Leer- én leefomgeving Gedegenheid Actief en stimulerend

7 Doel en grondslag VLC Het ontwikkelen, stimuleren en bevorderen van onderwijs dat wordt gegeven vanuit een christelijk interconfessionele achtergrond met respect voor en rekening houdend met de diversiteit van levensbeschouwingen in de samenleving.

8 Onze grondslag in de praktijk
Een sociale inslag en maatschappelijke betrokkenheid; Nuchterheid, eerlijkheid en recht door zee; Zelfstandige status, die ruimte biedt voor enige gezonde eigenwijsheid; Het tot ontplooiing laten komen van de capaciteiten en creatieve talenten van leerlingen en medewerkers.

9 Het algemeen bestuur Bestuurt volgens de Code Goed Onderwijsbestuur
Ontvangt geen vergoeding Vergadert ca. 10 x per jaar Heeft 2 x per jaar overleg met de medezeggenschapsraad

10 Tot ziens op het VLC!


Download ppt "Bestuur Vlietlandcollege"

Verwante presentaties


Ads door Google