De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STEDELIJK GEZONDHEIDSZORG CONCEPT 25-01-2005. een zoektocht naar sterke kanten gemeenten tav zorg voor gezondheid resultaat zoektocht als vertrekpunt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STEDELIJK GEZONDHEIDSZORG CONCEPT 25-01-2005. een zoektocht naar sterke kanten gemeenten tav zorg voor gezondheid resultaat zoektocht als vertrekpunt."— Transcript van de presentatie:

1 STEDELIJK GEZONDHEIDSZORG CONCEPT 25-01-2005

2 een zoektocht naar sterke kanten gemeenten tav zorg voor gezondheid resultaat zoektocht als vertrekpunt en als toetsingskader

3 werkwijze analyse historie lijnen doorgetrokken concept sterke kanten geeft weer oerrol-/gevoelen

4 gezonde en veilige leefomgeving 1 oerrol/-gevoelen een stad dient haar burgers een gezonde en veilige leefomgeving te bieden

5 gezonde en veilige leefomgeving 2 historisch tegengaan vervuiling, brandgevaar; toezicht gebouwen; toezicht markten/voeding; toezicht kwaliteit medische zorg etc gezondheid en veiligheid eerst gezondheidsbedreigende factoren, daarna ook gezondheidsbevorderende

6 gezonde en veilige leefomgeving 3 lijn doortrekken in determinantenmodel –fysieke omgeving –sociale omgeving –professionele zorg alle burgers burger moet er zelf mee omgaan (aanbodgericht)

7 zorg voor zwakkere groepen 1 oerrol/-gevoelen solidariteit binnen lokale gemeenschap met degenen, die het moeilijk hebben en onvoldoende voor zich zelf kunnen zorgen

8 zorg voor zwakkere groepen 2 historisch zorg voor armen, zieken, zwakzinnigen, ouderen, weduwen/wezen etc dus ook voor mensen met gezondheidsproblemen maar dat alleen is niet voldoende

9 zorg voor zwakkere groepen 3 lijn doortrekken doelgroepbenadering –mensen met gezondheidsproblemen –en andere problemen uitgaande van specifieke situatie extra en specifieke maatregelen vele mogelijkheden

10 schema Gezondheid stedelijke bevolking Zwakk e-ren in samen- leving Stedelijk gezondheidsbeleid andere factoren Gezonde en veilige leefomgeving inclusief zorgvoorzieningen Stedelijk zorgbe- leid Specifieke voorzienin- gen zwakkeren

11 gezamenlijk verantwoordelijk 1 oerrol/-gevoelen zorg voor een gezonde leefomgeving en zwakkere groepen binnen lokale samenleving een zaak van allen: burgers, organisaties en bestuur

12 gezamenlijk verantwoordelijk 2 historisch samenwerkende burgers: diaconieën, genootschappen, maatschappijen etc ook individuele burger/familie bestuur: toezichthoudende, regelstellende, coördinerende, ondersteunende etc taak bestuur: niet vooroplopen, alles rekening houden beeld: spin in web

13 gezamenlijk verantwoordelijk 3 lijnen doortrekken vele actoren betrokken/inschakelen samenwerking/integratie per object netwerkachtige structuren gemeentebesturen: zorg voor goed functioneren netwerken meerdere rollen mogelijk

14 wordingsproces rollen/taken wordingsproces Wensen Rijk Sterke kanten/ Oerrollen Werkelijke taken/rollen


Download ppt "STEDELIJK GEZONDHEIDSZORG CONCEPT 25-01-2005. een zoektocht naar sterke kanten gemeenten tav zorg voor gezondheid resultaat zoektocht als vertrekpunt."

Verwante presentaties


Ads door Google