De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding Workshop Congres Venijn III Ellen MJ Witteveen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding Workshop Congres Venijn III Ellen MJ Witteveen."— Transcript van de presentatie:

1 Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding Workshop Congres Venijn III Ellen MJ Witteveen

2 De familie Beerens Workshop Congres Venijn III Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding Ellen MJ Witteveen 2

3 Sociale Steun Workshop Congres Venijn III Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding Ellen MJ Witteveen 3 -Gevolgen NAH hebben grote impact op de leefomgeving -Weer thuis wonen vraagt veel van de naasten -Het leven van de naasten moet op veel gebieden aangepast worden -Mantelzorger vervult een brugfunctie naar netwerk -Netwerk komt in een andere rolverhouding -Soms trekken mensen zich terug uit onbegrip, gevolg is sociaal isolement -Sociale steun is belangrijk op de lange termijn, mantelzorgers realiseren zich dat niet voldoende

4 De familie Beerens Professionele ondersteuning

5 Workshop Congres Venijn III Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding Ellen MJ Witteveen 5 Wie staat centraal in de begeleiding? -De persoon met hersenletsel -Informatie en advies aan de omgeving -De mantelzorger -Het netwerk

6 Workshop Congres Venijn III Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding Ellen MJ Witteveen 6 Schema a. Sociale netwerkondersteuning voor diverse doelgroepen Naam A. De cli ë nt centraal B. Informatie en advies centraal C. De Mantelzorger centraal D. Het netwerk centraal Maatschappelijke steunsystemen: -Buurtzorg -Natuurlijk een netwerk -Natuurlijk een netwerkcoach -Eigen Kracht Conferentie xxxxxx xxxxxx Psycho-educatiexx Sociale Netwerkmethoden: -Haagse Sociale Netwerkmethode -Een sterk sociaal netwerk xxxx xxxx Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen xx LotgenotencontactenxX Leergang Morele dilemma ’ s: ‘ Waar sta ik, waar sta jij ’ X Familiezorg, ondersteuning voor het hele gezin XX

7 Zelf invullen van lijst Workshop Congres Venijn III Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding Ellen MJ Witteveen 7

8 Workshop Congres Venijn III Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding Ellen MJ Witteveen 8 Schema b. Sociale netwerkondersteuning rond mensen met hersenletsel Naam De cli ë nt centraal Informatie en advies centraal De mantelzorger centraal Het Netwerk Centraal Hooi op je vork (van Belle, 1997) X X Heb ik een probleem dan? (Prinsen, 2008) Xx Goeie Snap van elkaar (Witteveen, 2007) x MantelzorgZorg (Hilbers en Sch ü ler, 2009) x Family-centred approach (Visser, 2005) xX

9 Zelf invullen van lijst Workshop Congres Venijn III Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding Ellen MJ Witteveen 9

10 Focus op steunend netwerk Workshop Congres Venijn III Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding Ellen MJ Witteveen 10 Vanuit de organisaties -Professionals werken vaak cliënt gecentreerd -Financieringsstroom verloopt via de cliënt -Het netwerk is niet of onvoldoende in beeld -Professionals hebben geen weet van de hulpvraag van mantelzorgers of van het netwerk -Er is te weinig kennis van effectieve methoden -Ketensamenwerking laat te wensen over

11 Focus op steunend netwerk Workshop Congres Venijn III Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding Ellen MJ Witteveen 11 Vanuit de mantelzorger en het sociale netwerk -Mantelzorger en sociaal netwerk weten de hulpvraag niet te formuleren -Het netwerk begrijpt de problemen van de mantelzorger niet -Het netwerk weet zich niet te organiseren -Er is een verspreid aanbod, men weet de juiste plek niet te vinden

12 Wmo en prestatieveld 4 Workshop Congres Venijn III Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding Ellen MJ Witteveen 12 Vanuit de WMO wordt een groot beroep gedaan op mantelzorg en andere vormen van vrijwillige inzet Hoe verloopt de wisselwerking van professionele inzet en de inzet van het steunend netwerk? (formele- informele zorg) Hoe kan dit leiden tot geïntegreerde zorg? Gemeenten zijn op zoek naar effectieve manieren om mantelzorgondersteuning vorm en inhoud te geven.

13 Workshop Congres Venijn III Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding Ellen MJ Witteveen 13

14 Workshop Congres Venijn III Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding Ellen MJ Witteveen 14 Meetinstrumenten -In kaart brengen van overbelasting mantelzorg, zoals Ediz; Caregiver Strain Index + (CSI+); CRA (Caregiver Reaction Assessment) -In kaart brengen van netwerk (netwerkanalyse)zoals Sociale Steun Lijst (SSL); Schaal Family Support/Netwerk Support -In kaart brengen hoe het netwerk betrokken wil worden (krachtenanalyse) zoals Carer Quol -Ondersteuningsaanbod bijvoorbeeld netwerkavonden

15 Workshop Congres Venijn III Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding Ellen MJ Witteveen 15 Randvoorwaarden in de organisatie - Beschikbare tijd voor ondersteuning mantelzorgers/ netwerk -Meer regelruimte om Outreachend te werken Naar eigen inzicht zorg leveren -Mogelijkheden van de WMO zoals respijtzorg

16 Ketenzorg en ketensamenwerking voor mantelzorg en netwerkondersteuning Workshop Congres Venijn III Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding Ellen MJ Witteveen 16 Noodzakelijk om binnen de beschikbare tijd kwaliteit te leveren. Door bijvoorbeeld: -directe zorgaanbieders op te zoeken -overdracht dossier op ontslagconferentie -gezamenlijk organiseren van netwerkbijeenkomsten en mantelzorgavonden Continuïteit in de zorg door het aanstellen van een NAH- consulent: -geïntegreerde aanpak van organisaties -overstijgend aanpakken van indicatiestelling en financiering -samenwerking met de gemeente

17 Hoe is de Familie Beerens ondersteund? Workshop Congres Venijn III Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding Ellen MJ Witteveen 17 Professional gericht op: -Een aanspreekpunt voor alle partijen -Signaleren, melden en oplossen van belemmeringen in trajecten -Intern vergroten van de transparantie en effectiviteit Mantelzorger(s) gericht op: -Benoemen van grote eigen (gezondheids)klachten -Ruimte creëren voor eigen leven -Inschakelen van de eigen omgeving -Op zoek naar positieve en effectieve oplossingen Kinderen gericht op: -Benoemen van grote eigen (gezondheids)klachten -Ruimte creëren voor eigen leven


Download ppt "Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding Workshop Congres Venijn III Ellen MJ Witteveen."

Verwante presentaties


Ads door Google