De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding"— Transcript van de presentatie:

1 Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding
Workshop Congres Venijn III Ellen MJ Witteveen

2 Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding
De familie Beerens Workshop Congres Venijn III Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding

3 Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding
Sociale Steun -Gevolgen NAH hebben grote impact op de leefomgeving -Weer thuis wonen vraagt veel van de naasten -Het leven van de naasten moet op veel gebieden aangepast worden -Mantelzorger vervult een brugfunctie naar netwerk -Netwerk komt in een andere rolverhouding -Soms trekken mensen zich terug uit onbegrip, gevolg is sociaal isolement -Sociale steun is belangrijk op de lange termijn, mantelzorgers realiseren zich dat niet voldoende Workshop Congres Venijn III Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding Ellen MJ Witteveen 3 3

4 De familie Beerens Professionele ondersteuning

5 Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding
Wie staat centraal in de begeleiding? -De persoon met hersenletsel -Informatie en advies aan de omgeving -De mantelzorger -Het netwerk Workshop Congres Venijn III Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding Ellen MJ Witteveen 5 5

6 Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding
Schema a. Sociale netwerkondersteuning voor diverse doelgroepen Naam A. De cliënt centraal B. Informatie en advies centraal C. De Mantelzorger centraal D. Het netwerk centraal Maatschappelijke steunsystemen: -Buurtzorg -Natuurlijk een netwerk -Natuurlijk een netwerkcoach -Eigen Kracht Conferentie x Psycho-educatie Sociale Netwerkmethoden: -Haagse Sociale Netwerkmethode -Een sterk sociaal netwerk Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen Lotgenotencontacten X Leergang Morele dilemma’s: ‘Waar sta ik, waar sta jij’ Familiezorg, ondersteuning voor het hele gezin Workshop Congres Venijn III Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding Ellen MJ Witteveen 6 6

7 Zelf invullen van lijst
Workshop Congres Venijn III Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding Ellen MJ Witteveen 7 7

8 Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding
Schema b. Sociale netwerkondersteuning rond mensen met hersenletsel Naam De cliënt centraal Informatie en advies centraal De mantelzorger centraal Het Netwerk Centraal Hooi op je vork (van Belle, 1997) X Heb ik een probleem dan? (Prinsen, 2008) x Goeie Snap van elkaar (Witteveen, 2007) MantelzorgZorg (Hilbers en Schüler, 2009) Family-centred approach (Visser, 2005) Workshop Congres Venijn III Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding Ellen MJ Witteveen 8 8

9 Zelf invullen van lijst
Workshop Congres Venijn III Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding Ellen MJ Witteveen 9 9

10 Focus op steunend netwerk
Vanuit de organisaties -Professionals werken vaak cliënt gecentreerd -Financieringsstroom verloopt via de cliënt -Het netwerk is niet of onvoldoende in beeld -Professionals hebben geen weet van de hulpvraag van mantelzorgers of van het netwerk -Er is te weinig kennis van effectieve methoden -Ketensamenwerking laat te wensen over Workshop Congres Venijn III Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding Ellen MJ Witteveen 10 10

11 Focus op steunend netwerk
Vanuit de mantelzorger en het sociale netwerk -Mantelzorger en sociaal netwerk weten de hulpvraag niet te formuleren -Het netwerk begrijpt de problemen van de mantelzorger niet -Het netwerk weet zich niet te organiseren -Er is een verspreid aanbod, men weet de juiste plek niet te vinden Workshop Congres Venijn III Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding Ellen MJ Witteveen 11 11

12 Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding
Wmo en prestatieveld 4 Vanuit de WMO wordt een groot beroep gedaan op mantelzorg en andere vormen van vrijwillige inzet Hoe verloopt de wisselwerking van professionele inzet en de inzet van het steunend netwerk? (formele- informele zorg) Hoe kan dit leiden tot geïntegreerde zorg? Gemeenten zijn op zoek naar effectieve manieren om mantelzorgondersteuning vorm en inhoud te geven. Workshop Congres Venijn III Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding Ellen MJ Witteveen 12 12

13 Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding
Workshop Congres Venijn III Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding Ellen MJ Witteveen 13 13

14 Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding
Meetinstrumenten -In kaart brengen van overbelasting mantelzorg, zoals Ediz; Caregiver Strain Index + (CSI+); CRA (Caregiver Reaction Assessment) -In kaart brengen van netwerk (netwerkanalyse)zoals Sociale Steun Lijst (SSL); Schaal Family Support/Netwerk Support -In kaart brengen hoe het netwerk betrokken wil worden (krachtenanalyse) zoals Carer Quol -Ondersteuningsaanbod bijvoorbeeld netwerkavonden Workshop Congres Venijn III Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding Ellen MJ Witteveen 14 14

15 Randvoorwaarden in de organisatie
-Beschikbare tijd voor ondersteuning mantelzorgers/ netwerk -Meer regelruimte om Outreachend te werken Naar eigen inzicht zorg leveren -Mogelijkheden van de WMO zoals respijtzorg Workshop Congres Venijn III Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding Ellen MJ Witteveen 15 15

16 Ketenzorg en ketensamenwerking voor mantelzorg en netwerkondersteuning
Noodzakelijk om binnen de beschikbare tijd kwaliteit te leveren. Door bijvoorbeeld: -directe zorgaanbieders op te zoeken -overdracht dossier op ontslagconferentie -gezamenlijk organiseren van netwerkbijeenkomsten en mantelzorgavonden Continuïteit in de zorg door het aanstellen van een NAH- consulent: -geïntegreerde aanpak van organisaties -overstijgend aanpakken van indicatiestelling en financiering -samenwerking met de gemeente Workshop Congres Venijn III Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding Ellen MJ Witteveen 16 16

17 Hoe is de Familie Beerens ondersteund?
Professional gericht op: -Een aanspreekpunt voor alle partijen -Signaleren , melden en oplossen van belemmeringen in trajecten -Intern vergroten van de transparantie en effectiviteit Mantelzorger(s) gericht op: -Benoemen van grote eigen (gezondheids)klachten -Ruimte creëren voor eigen leven -Inschakelen van de eigen omgeving -Op zoek naar positieve en effectieve oplossingen Kinderen gericht op: Workshop Congres Venijn III Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding Ellen MJ Witteveen 17 17


Download ppt "Netwerkondersteuning en trajectbegeleiding"

Verwante presentaties


Ads door Google