De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De maatschappelijke context van het primair onderwijs in Woerden Henk Mackloet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De maatschappelijke context van het primair onderwijs in Woerden Henk Mackloet."— Transcript van de presentatie:

1 De maatschappelijke context van het primair onderwijs in Woerden Henk Mackloet

2

3  Henk Mackloet (54)  Lid Christenunie Harmelen  33 jaar onderwijservaring primair onderwijs ◦ Leerkracht, directeur, adviseur, lid algemene directie, lid college van bestuur  Actief als bestuurder SPCO Groene Hart Woerden ◦ Prot. chr. onderwijs voor12 scholen, ca. 2.800 leerlingen, 260 medewerkers  Leidraad: Strategisch meerjarenplan ‘Hart voor kinderen’ ◦ Garantie voor kwaliteit ◦ Professionalisering van medewerkers ◦ Onderwijsinnovatie ◦ Resultaatverantwoordelijkheid ◦ Verbinding met de samenleving

4

5  In welke wereld groeien onze kinderen op?  Voor welke uitdagingen komen ze te staan?  Wat is onze visie op het onderwijs in de 21 e eeuw?  Open je ogen voor de toekomst  Kortom: Shift happens ……..

6  80’er jaren: verzorgingsstaat onbeheersbaar/onbestuurbaar  O.i.v. rijksfinanciën: ander overheidsbeleid > > ◦ meer zelfsturing in publiek domein ◦ meer decentralisatie en/of privatisering ◦ meer terugtrekkende landelijke overheid ◦ meer B en V naar lagere overheid én publieke sector ◦ meer aandacht voor doelmatigheid ◦ meer aandacht voor toezicht  Rol overheid: normstelling, kwaliteitsborging en inspectie  Maatschappelijk middenveld: legitimering en verantwoording  Instellingen gezien als ‘maatschappelijke onderneming’  Openstelling voor partners in de omgeving en in de keten

7  Onvoldoende vertrouwen van samenleving in het onderwijs  Solidariteit in de samenleving onder druk  Overheveling taken landelijke naar gemeentelijke overheid  Toezicht onder druk  Integriteitsvraagstuk ook in het onderwijs (bijv. In Holland)  Nederlands onderwijs presteert slecht (vgl. Pisa)

8 Nederland t.o.v. de wereldtop op de zgn. ‘Pisa-ranking’

9 Gemeente? Ouders? Professionals? Ministerie? De school is van de samenleving!

10 De school Bibliotheek Ouders Kerk School OCWVWSLNVVROMBZK Oud denken: centraal aansturing landelijke overheid ---------------------------------------------------------- Nieuw denken: school als maatschappelijke onderneming

11 40% 1 e ruimte ouders - kind 3 samenleving - leerling 3 e ruimte 40% 1 2 20% 2e ruimte school - leerling School als regisseur van educatieve ruimten

12 identiteit Centraliseren Maatschappelijk ondernemen Kruispunt van verandering

13 M.b.t. Primair Onderwijs landelijk:  Basis op orde (lezen, taal, rekenen)  Minimum leerresultaten (kerndoelen en referentieniveaus)  Investeer in leraren (professionalisering)  Nederland moet weer in top 5 kenniseconomieën (Pisa)  Schoolboeken/wikiwijs (multimediale technieken)  Aansluiting in de keten (opvang, po, vo, enz.)  Hoge verwachtingen (tegengaan ‘zesjescultuur’)  Scheiding bestuur/toezicht – wet ‘goed onderwijsbestuur’  Passend onderwijs (o.a. zorgplicht bestuur)

14 Van landelijk naar gemeentelijk beleid. Wat speelt er NU?  Overhevelen taken landelijke naar gemeentelijke overheid ◦ O.a. jeugdzorg en doorontwikkeling CJG  Bezuinigingsoperatie gemeente Woerden (ca. 13,5 mln.) ◦ Regisseur: ‘slanke overheid, sterke samenleving’ >> ◦ Focus op wettelijke taken en faciliterend naar instellingen  Ambitie gemeente Woerden m.b.t. onderwijs (LEA) ◦ Iedereen van 23 jaar een startkwalificatie (min. MBO niveau 2)

15

16

17  Binnen LEA strategische keuzes maken  Samen één doelstelling  Samen werken  Ieder eigen verantwoordelijkheid

18  De gemeente laat de precieze invulling over aan de professionals in het veld; dit i.o.m. LEA en onverminderd de wettelijke taken.  De gemeente handhaaft de voorziening.  De gemeente heeft een of meerdere versoberingsalternatieven.  De gemeente schaft de voorziening af.

19

20

21 1. De school is alleen van de ouders en van niemand anders. 2. Onderwijs en jeugdzorg moet je overlaten aan de professionals en niet aan de gemeente. 3. De gemeente is veel meer dan alleen regisseur bij het realiseren van voorzieningen voor kinderen. 4. Elke bezuiniging op onderwijs en jeugdzorg is er een teveel. 5. Het is goed als de gemeentelijke overheid een vinger aan de pols houdt bij de kwaliteit van voorzieningen voor kinderen.

22

23


Download ppt "De maatschappelijke context van het primair onderwijs in Woerden Henk Mackloet."

Verwante presentaties


Ads door Google