De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stichting rekenschap Innovatie en stakeholders in VO Ministerie OCW 22 juni 2005 Hein Albeda Directeur stichting Rekenschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stichting rekenschap Innovatie en stakeholders in VO Ministerie OCW 22 juni 2005 Hein Albeda Directeur stichting Rekenschap."— Transcript van de presentatie:

1 stichting rekenschap Innovatie en stakeholders in VO Ministerie OCW 22 juni 2005 Hein Albeda Directeur stichting Rekenschap

2 stichting rekenschap

3 stichting rekenschap Doel van de verkenning Inzicht te geven in: n Hoe stakeholders een innovatiebevorderende rol kunnen vervullen; n Hoe deze horizontale interactie tussen stakeholders en school duurzaam wordt; n Wat de rol van het rijk hierin is.

4 stichting rekenschap Innovatie bevorderen Innovatie: als de school en de buitenwereld beter op elkaar worden betrokken zodat de leerling beter af is. n Interactie tussen stakeholders en school bevorderen n Deze interactie duurzaam maken

5 stichting rekenschap Relatie- management Horizontale Verantwoording Kwaliteitszorg binnen buiten Verkenning raakt andere domeinen (waar we het niet over gaan hebben) Nascholing ICT Innovatieplan Praktijkgericht onderwijs Vernieuwing programma’s Exameneisen Voldoende aanwas R&D-functie Makelaars in kennis Doorstroming Afstemming kenniscentra Versterking samenhang praktijk / onderzoek

6 stichting rekenschap Innovatie bij het VO nu geïnspireerd door ministerie Bijna 70% van de innovaties in het onderwijs vindt zijn oorsprong in een subsidieregeling (EIM) Kennis, voorbeelden, verbindingen zijn aanwezig

7 stichting rekenschap Min. OCW Bestuur Management Docenten Ouders/ leerlingen Tweedekamer Min. OCW Bestuur Management Docenten leerlingen/ ouders / bedrijven Tweedekamer

8 stichting rekenschap Leerling en omgeving * leerling * docent * directie school * ouder * overheid * inspectie * werkgever * politie * gemeente * (sport)vereniging * andere scholen * ander onderwijs * bestuur * media * uitgever gemotiveerd betrokken vertrouwt

9 stichting rekenschap Van verticale naar horizontale structuur vraagt anders opereren n Actieve leerlingen, ouders, bedrijven, organisaties n Kennis over kwaliteit scholen n Kennis over mogelijkheden elders n Vertrouwen dat interactie helpt

10 stichting rekenschap Innovatie vraagt n Vonk n Motor n Dynamiek n Beweging n Omgeving of school n De school n Interactie brengt druk n Vertrouwen en mogelijkheden om beide te winnen

11 stichting rekenschap Relatie omgeving, school, innovatie Innovatiedruk Innovatiekracht - + - + Omgeving en school leren van elkaar Scholen lopen vooruit op de omgeving Omgeving forceert verandering School en omgeving versterken elkaar weinig Naar buiten Prikkelen/ Aansporen Beloning Win-win verantwoorden

12 stichting rekenschap Verschillende scholen, verschillende aanpak! ondergrens voorlopers middenmoters activeren < prikkels verbindingen versterken > Stimuleren < verbinden achterblijvers

13 stichting rekenschap Profileren om partners te vinden n Innovatief n Cultureel n Sportprofiel n Technisch profiel n Samenhang met zorgketen n Branding koppelt sterke kanten aan specifieke doelgroep

14 stichting rekenschap Stakeholders verschillende wensen n Vertrouwen in primair proces n Goede aansluiting op maatschappij n Professionele en maatschappelijke betrokkenheid n Individuele wensen en betrokkenheid n Voorlopers interessant? Of juist doe maar gewoon?

15 stichting rekenschap Rol Inspectie Rol omgeving Inspectie interacteert met omgeving voorlichting aanbeveling waarschuwing openbaarmaking

16 stichting rekenschap Rol inspectie en omgeving? n Incidenten roepen oude mechanismen op n Lobby bij politiek leidt tot centrale aanpak n Vertrouwen geeft ruimte om te kiezen n (kans op) Openbaarmaking stimuleert beweging school en stakeholders

17 stichting rekenschap Nodig? n Landelijke adviesraad n Kennisinstituut n Monitor (bouwradius) n Visitatie n Prijzen n Kenniskringen n Overheidsingreep n Geld n Menskracht n…n… n Besef van nieuwe rol n Tijd n Openbaarheid n Vertrouwen

18 stichting rekenschap Voorlopers midden- achter- moters blijvers Leerling Ouder Bedrijf Vereniging Maatschap. org. Vakbeweging Andersoortig initiatief Visitatie Monitoren Instrument Certificeren Kennisnetwerk Fondsen Rol omgeving Rol inspectie

19 stichting rekenschap Loslaten om te verbinden n Ontwikkelingen volgen n Betere mogelijkheden zelfdiagnose n Bestuurlijke kwaliteit en samenhang bestuur en omgeving n Bewaken ondergrens n Management by speech n Landelijke verbindingen bevorderen n Kennisuitwisseling en overdracht van kunde bevorderen n Visitatie activeren

20 stichting rekenschap Informatie Rekenschap n Web: www.rekenschap.nl www.rekenschap.nl n Mail: mail@rekenschap.nl mail@rekenschap.nl n Tel: 020 777 10 52


Download ppt "Stichting rekenschap Innovatie en stakeholders in VO Ministerie OCW 22 juni 2005 Hein Albeda Directeur stichting Rekenschap."

Verwante presentaties


Ads door Google