De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Innovatie en stakeholders in VO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Innovatie en stakeholders in VO"— Transcript van de presentatie:

1 Innovatie en stakeholders in VO
Ministerie OCW 22 juni 2005 Hein Albeda Directeur stichting Rekenschap U kent Rekenschap wellicht niet. Rekenschap wil de democratie vitaler maken. Wij denken dat het nodig is de democratie te versterken door de verantwoording over resultaten van overheidsbeleid en overheidsuitgaven te verbeteren. We gaan daarbij uit van het gezichtspunt van de burger. Dus niet zozeer een benadering als van de Rekenkamer, hoe goed het ook is dat er onderzoek gedaan wordt naar de uitgaven. Wij denken dat het goed is als overheidsorganisaties verantwoording geven en als burgers verantwoording vragen. Kijk naar uzelf. Als u bezig bent met een plan, maar niemand is geinteresseerd in het resultaat, dat moet demotiverend zijn? En andersom: u heeft iets gehoord over een groot plan, bent gevraagd om uw mening, maar vervolgens hoort u er niets meer van.

2

3 Doel van de verkenning Inzicht te geven in:
Hoe stakeholders een innovatiebevorderende rol kunnen vervullen; Hoe deze horizontale interactie tussen stakeholders en school duurzaam wordt; Wat de rol van het rijk hierin is.

4 Innovatie bevorderen Innovatie: als de school en de buitenwereld beter op elkaar worden betrokken zodat de leerling beter af is. Interactie tussen stakeholders en school bevorderen Deze interactie duurzaam maken

5 Verkenning raakt andere domeinen (waar we het niet over gaan hebben)
Horizontale Verantwoording Relatie- management Kwaliteitszorg Nascholing ICT Innovatieplan Praktijkgericht onderwijs Vernieuwing programma’s Exameneisen Voldoende aanwas R&D-functie Makelaars in kennis Doorstroming Afstemming kenniscentra Versterking samenhang praktijk / onderzoek buiten binnen

6 Innovatie bij het VO nu geïnspireerd door ministerie
Bijna 70% van de innovaties in het onderwijs vindt zijn oorsprong in een subsidieregeling (EIM) Kennis, voorbeelden, verbindingen zijn aanwezig

7 Min. OCW Bestuur Management Docenten Tweedekamer Ouders/ leerlingen Min. OCW Bestuur Management Docenten Tweedekamer leerlingen/ ouders / bedrijven

8 Leerling en omgeving * werkgever * overheid * directie * uitgever
* inspectie * leerling * directie school * uitgever * bestuur * docent * media * ouder * gemeente * andere scholen * ander onderwijs * (sport)vereniging * politie gemotiveerd vertrouwt betrokken

9 Van verticale naar horizontale structuur vraagt anders opereren
Actieve leerlingen, ouders, bedrijven, organisaties Kennis over kwaliteit scholen Kennis over mogelijkheden elders Vertrouwen dat interactie helpt

10 Innovatie vraagt Vonk Motor Dynamiek Beweging Omgeving of school
De school Interactie brengt druk Vertrouwen en mogelijkheden om beide te winnen

11 Relatie omgeving, school, innovatie
Innovatiedruk + Omgeving forceert verandering Omgeving en school leren van elkaar Beloning Win-win Prikkelen/ Aansporen - + Innovatiekracht School en omgeving versterken elkaar weinig Scholen lopen vooruit op de omgeving - Naar buiten verantwoorden

12 Verschillende scholen, verschillende aanpak!
verbindingen versterken > Stimuleren < verbinden activeren < prikkels ondergrens voorlopers middenmoters achterblijvers

13 Profileren om partners te vinden
Innovatief Cultureel Sportprofiel Technisch profiel Samenhang met zorgketen Branding koppelt sterke kanten aan specifieke doelgroep

14 Stakeholders verschillende wensen
Vertrouwen in primair proces Goede aansluiting op maatschappij Professionele en maatschappelijke betrokkenheid Individuele wensen en betrokkenheid Voorlopers interessant? Of juist doe maar gewoon?

15 Inspectie interacteert met omgeving
Rol Inspectie Rol omgeving

16 Rol inspectie en omgeving?
Incidenten roepen oude mechanismen op Lobby bij politiek leidt tot centrale aanpak Vertrouwen geeft ruimte om te kiezen (kans op) Openbaarmaking stimuleert beweging school en stakeholders

17 Nodig? Besef van nieuwe rol Tijd Openbaarheid Vertrouwen
Landelijke adviesraad Kennisinstituut Monitor (bouwradius) Visitatie Prijzen Kenniskringen Overheidsingreep Geld Menskracht Besef van nieuwe rol Tijd Openbaarheid Vertrouwen

18 Instrument Voorlopers midden- achter- moters blijvers Leerling Ouder
Bedrijf Vereniging Maatschap. org. Vakbeweging Andersoortig initiatief Visitatie Monitoren Certificeren Fondsen Kennisnetwerk Rol omgeving Rol inspectie

19 Loslaten om te verbinden
Ontwikkelingen volgen Betere mogelijkheden zelfdiagnose Bestuurlijke kwaliteit en samenhang bestuur en omgeving Bewaken ondergrens Management by speech Landelijke verbindingen bevorderen Kennisuitwisseling en overdracht van kunde bevorderen Visitatie activeren

20 Informatie Rekenschap
Web: Mail: Tel:


Download ppt "Innovatie en stakeholders in VO"

Verwante presentaties


Ads door Google