De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lokaal Makelaarschap en Maatschappelijke Stage 1 + 1 = 3 Driebergen, 7 oktober 2008 José Roelands Mieke Erlings.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lokaal Makelaarschap en Maatschappelijke Stage 1 + 1 = 3 Driebergen, 7 oktober 2008 José Roelands Mieke Erlings."— Transcript van de presentatie:

1 Lokaal Makelaarschap en Maatschappelijke Stage 1 + 1 = 3 Driebergen, 7 oktober 2008 José Roelands Mieke Erlings

2 Lokaal Makelaarschap en Maatschappelijke Stage Rol gemeente en makelaar

3 Lokaal Makelaarschap en Maatschappelijke Stage Achtergrond convenant Meedoen in de samenleving staat centraal in regeringsplannen (via betaald of vrijwilligerswerk) Ontwikkelingen in vrijwilligerswerk: Afname aantal vrijwilligers Bepaalde doelgroepen ondervertegenwoordigd in vrijwilligerswerk Wens van VWS: Toename aantal vrijwilligers en goede begeleiding van vrijwilligersorganisaties bij ontvangen van die nieuwe vrijwilligers

4 Lokaal Makelaarschap en Maatschappelijke Stage Achtergrond convenant Ontwikkelingen in onderwijs: Jongeren lopen een MaS MaS wordt verplicht vanaf 2011 voor instromers VO Wens van OCW: Leerlingen en scholen worden ondersteund bij het vinden van voldoende en kwalitatief goede stageplaatsen Beide wensen bijeengebracht in convenant

5 Lokaal Makelaarschap en Maatschappelijke Stage Convenant VNG, OCW, VWS Gemeenten ontvangen middelen voor de ontwikkeling van een effectieve lokale of regionale infrastructuur voor bemiddeling en ondersteuning van vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage. Daarbij zal worden aangesloten bij reeds bestaande initiatieven en actieve partijen. Hoe? Middels makelaarsfunctie!

6 Lokaal Makelaarschap en Maatschappelijke Stage Makelaarsfunctie in de gemeente Makelaarsfunctie op lokaal of regionaal niveau ontwikkelen en/of versterken. Drie kerntaken in het convenant 1.Versterken van vrijwilligerswerk in den brede en passend aanbod aan leerling indien nodig 2.Ondersteunen organisaties bij plaatsen van stagiairs én vrijwilligers 3.Bevorderen dat de stagiair van nu de vrijwilliger van de toekomst wordt

7 Lokaal Makelaarschap en Maatschappelijke Stage Taken van gemeente De gemeente heeft hier een aantal taken: De makelaarsfunctie te ontwikkelen. Als deze al bestaat; deze uitbouwen en versterken Beleidskeuzes te maken over vorm van makelaarsfunctie Stelt financiële middelen beschikbaar voor deze makelaarsfunctie Regie lokale samenwerking Evaluatie makelaarsfunctie

8 Lokaal Makelaarschap en Maatschappelijke Stage Taken van gemeente Mogelijke extra taken van de gemeente: Afstemmen/samenwerken in de regio, met andere gemeenten Zelf meehelpen in uitvoeren makelaarstaken Meehelpen in promotie van vrijwilligerswerk Verbindingen leggen tussen verschillende beleidsterreinen (Wmo prestatieveld 1 en 4, inburgering, wijken en integratie, BOS etc.)

9 Lokaal Makelaarschap en Maatschappelijke Stage Vormen makelaarsfunctie Vorm makelaarsfunctie afhankelijk van lokale situatie: Uitbouwen werkzaamheden bestaande vrijwilligerssteunpunt/-centrale Uitbouwen werkzaamheden makelaar MBO Verdelen taken over samenwerkingsverband (sportservicepunt, vrijwiligerscentrale, welzijnsorganisatie, scholen, gemeente) Lokale front-offices met regionale backoffice (bijv. grote vrijwiligerscentrale)

10 Lokaal Makelaarschap en Maatschappelijke Stage Randvoorwaarden Aantal randvoorwaarden voor makelaarsfunctie: Zoveel mogelijk aansluiten bij reeds actieve partijen in vrijwilligerswerk en MaS Alle drie kerntaken uitvoeren Niet alleen gericht op jongeren Aandacht voor bemiddelen én voor ondersteuning organisaties Ontwikkelen en/of versterken op lokaal niveau, evt. op regionaal niveau in dunbevolkte gebieden

11 Mogelijkheden voor de makelaar in jouw gemeente onder het motto: 1 + 1 = 3!! Meer informatie: www.samenlevenkunjeleren.nl


Download ppt "Lokaal Makelaarschap en Maatschappelijke Stage 1 + 1 = 3 Driebergen, 7 oktober 2008 José Roelands Mieke Erlings."

Verwante presentaties


Ads door Google