De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.zet-brabant.nl Maatschappelijke Stage. www.zet-brabant.nl Maatschappelijke Stage 23 september 2010 Zet projectbureau MaS Dymf van Dooren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.zet-brabant.nl Maatschappelijke Stage. www.zet-brabant.nl Maatschappelijke Stage 23 september 2010 Zet projectbureau MaS Dymf van Dooren."— Transcript van de presentatie:

1 www.zet-brabant.nl Maatschappelijke Stage

2 www.zet-brabant.nl Maatschappelijke Stage 23 september 2010 Zet projectbureau MaS Dymf van Dooren

3 www.zet-brabant.nl Indeling presentatie  Maatschappelijke stage: kernbegrippen  Verschillende partijen en rollen  Wat doet Zet projectbureau Maatschappelijke Stage?  Succesfactoren

4 www.zet-brabant.nl Maatschappelijke stage: kernbegrippen Doel: alle jongeren maken tijdens hun schoolperiode kennis met en leveren een onbetaalde bijdrage aan de maatschappij.

5 www.zet-brabant.nl Maatschappelijke stage: kernbegrippen Inhoudelijke criteria:  Een maatschappelijke stage wordt gelopen bij een non-profitorganisatie of een maatschappelijk project van een bedrijf, zonder winstoogmerk.  Een stage doe je niet voor jezelf, maar voor een ander.  Een stage moet leuk en zinvol zijn.

6 www.zet-brabant.nl Maatschappelijke stage: kernbegrippen Landelijk kader:  Eigen initiatief van de leerling is belangrijk.  School is eindverantwoordelijk.  Zinvol; niet voor jezelf, maar voor een ander.  Bij non-profitorganisaties of bij maatschappelijke projecten van commerciële organisaties.  Relevante wetgeving zoals ARBO, werktijden.  Verzekeringsvoorwaarden.  Verplicht vanaf 2011. Vanaf dan ook: MaS verplicht voor alle leerlingen (geen diploma zonder MaS). Stageduur: 48, 60 en 72 uur  Verschillende vormen mogelijk.

7 www.zet-brabant.nl

8

9

10

11  VMBO: - 48 uur - jonge leerlingen, doeners - eerste jaar: groepsprojecten op school - twee jaar: groepsgewijs extern  HAVO/VWO: - 60 / 72 uur - oudere leerlingen; nadruk op leerjaar 3,4,5 - stageuren verdeeld over verschillende stageplaatsen Hoe pakken scholen het aan?

12 www.zet-brabant.nl Verschillende partijen en rollen  Leerlingen: stage uitvoeren.  Scholen: leerlingen voorbereiden, begeleiden, verzekeren, eindverantwoordelijk.  Stagebieders: plaatsen creëren, verzekering, begeleiding.  Stagemakelaars: bemiddeling, stageplaatsen werven, stagebieders ondersteunen.  Gemeenten: ontwikkeling en ondersteuning makelaarsfunctie.

13 www.zet-brabant.nl Samenwerking tussen de partijen leerlingenstagebieder makelaar schoolgemeente

14 www.zet-brabant.nl Succesfactoren  Draagvlak bij scholen en gemeente.  Samenwerking tussen alle partijen.  Heldere, reële afspraken met alle partijen.  Gezamenlijk ICT-middel: Stagerage.  Aandacht voor stagebieders.  Creativiteit en enthousiasme.  Hou het doel voor ogen.

15 www.zet-brabant.nl

16 Voordelen van MaS • jongeren brengen: frisse, kritische kijk op zaken, creativiteit, digitale kennis • vergroten en verjongen van het vrijwilligersbestand • continuïteit: langdurige samenwerkingsrelatie • positieve beeldvorming: vrijwilliger van de toekomst • uitbreiding van het ondersteuningsaanbod, voor jonge cliënten bijvoorbeeld

17 www.zet-brabant.nl Voordelen van MaS • jongeren brengen: frisse, kritische kijk op zaken, creativiteit, digitale kennis • vergroten en verjongen van het vrijwilligersbestand • continuïteit: langdurige samenwerkingsrelatie • positieve beeldvorming: vrijwilliger van de toekomst • uitbreiding van het ondersteuningsaanbod, voor jonge cliënten bijvoorbeeld

18 www.zet-brabant.nl Voordelen van MaS • verstevigen lokaal netwerk met scholen, stagemakelaars, gemeenten, andere stagebieders • ‘frisse wind’ door organisatie: nieuwe en andere vormen van vrijwilligerswerk • extra handen voor de organisatie • jongerenproof maken van de eigen organisatie • positieve PR

19 www.zet-brabant.nl Wat doet Zet projectbureau Maatschappelijke Stage?  Ondersteuning scholen: aansluiten bij gesignaleerde knelpunten. Gebrek aan/weinig zicht op stageplaatsen/ tijdgebrek docenten/samenwerking met andere partijen/nog geen invoeringsplan.  Werving stageplaatsen bij en ondersteuning van bovenlokale stagebieders.  Vliegwiel of smeerolie voor de samenwerking.  Kennis verspreiden: databank.

20 www.zet-brabant.nl Naar de praktijk: Voorbeelden ▪Leerlingen verzorgen boodschappendienst voor (oudere) mensen die slecht ter been zijn. ▪Voorlezen: Leerlingen lezen de krant of een boek voor bij ouderen.

21 www.zet-brabant.nl Naar de praktijk: Voorbeeld ▪Leerlingen verzorgen een website voor de afdeling ▪Leerlingen geven les in digitale fotografie ▪Leerlingen verzorgen een digicursus (dvd instellen, sms-en, computerles)

22 www.zet-brabant.nl Naar de praktijk: Voorbeelden ▪Wandeling voor jong en oud. Leerlingen laten ouderen in een wandeling zien wat voor hen belangrijke plekken zijn. Ouderen vertellen over de plekken uit hun jeugd en wat nu favoriete plekken zijn. Ook historie van stad of dorp komt aan de orde.

23 www.zet-brabant.nl Naar de praktijk: Voorbeelden ▪Leerlingen verzorgen een verwendag voor ouderen.

24 www.zet-brabant.nl Naar de praktijk:Voorbeeld ▪Imago-onderzoek Als organisatie is het van belang te weten hoe de buitenwereld tegen u aankijkt. Leerlingen kunnen voor u een imago-onderzoek uitvoeren Kan bijv. met de Osgoodschaal: Stel vast wat u wilt onderzoeken. Zoek hierbij max. 7 woordparen met tegenovergestelde betekenis (oud-nieuw; modern-ouderwerts; jong-oud; etc.). Tussen de woordparen plaatst u 5 vakjes waarvan de ondervraagde er 1 aankruist. Voeg de gewenste vragen over ondervraagde toe (leeftijd, geslacht e.d.). De uitkomst van 100 geënquêteerde is niet wetenschappelijk, maar levert zeker bruikbare gegevens op.

25 www.zet-brabant.nl Informatie over stagemakelaars ▪Zie zet-brabant.nl/pagina/maslinks ▪Vragen aan Zet Projectbureau Maatschappelijke stage: maatschappelijkestage@zet-brabant.nl


Download ppt "Www.zet-brabant.nl Maatschappelijke Stage. www.zet-brabant.nl Maatschappelijke Stage 23 september 2010 Zet projectbureau MaS Dymf van Dooren."

Verwante presentaties


Ads door Google