De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrijdag 1 augustus 2014Lokaal Sociaal Beleid Gent Startvergadering FORUM JURIDISCHE BEGELEIDING.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrijdag 1 augustus 2014Lokaal Sociaal Beleid Gent Startvergadering FORUM JURIDISCHE BEGELEIDING."— Transcript van de presentatie:

1 vrijdag 1 augustus 2014Lokaal Sociaal Beleid Gent Startvergadering FORUM JURIDISCHE BEGELEIDING

2 vrijdag 1 augustus 2014Lokaal Sociaal Beleid Gent Situering Wederzijdse verwachtingen Planning en doelstellingen Conclusies & afspraken Vragen & opmerkingen

3 vrijdag 1 augustus 2014Lokaal Sociaal Beleid Gent SITUERING decreet Goedkeuring decreet op 19 maart 2004 Toegang tot sociale grondrechten Arbeid Sociale zekerheid Huisvesting Leefmilieu Culturele ontplooiing Maatschappelijke ontplooiing Onderwijs

4 vrijdag 1 augustus 2014Lokaal Sociaal Beleid Gent SITUERING missie Afstemming, samenwerking en coördinatie tussen Stad, OCMW en particuliere organisaties Kwaliteitsvolle en transparante dienstverlening Maximale toegankelijkheid van de dienstverlening Optimaal bereik van de doelgroep Signaleren van noden die lokale bevoegdheden overschrijden naar bevoegde hogere overheden

5 vrijdag 1 augustus 2014Lokaal Sociaal Beleid Gent SITUERING timing Eind 2005 : Lokaal Sociaal Beleidsplan 2006-2007 ¶ Planning om tot LSB-plan 2008 - 2013 te komen ¶ Samenwerkingsafspraken tussen Stad en OCMW ¶ Hoe participatie van derden en doelgroep garanderen Eind 2007 : Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 ¶ Missie, visie en strategische doelstellingen LSB Gent ¶ Operationele doelstellingen LSB Gent ¶ Actieplan

6 vrijdag 1 augustus 2014Lokaal Sociaal Beleid Gent clusters SITUERING Lokaal Sociaal Beleid in Gent wil overleg tussen Stad, OCMW en particuliere sector(en) versterken Welzijnsoverleg Regio Gent vzw informeert en betrekt de particuliere sector op het Gentse Lokaal Sociaal Beleid Een extern onderzoeksbureau structureert de particuliere sector

7 vrijdag 1 augustus 2014Lokaal Sociaal Beleid Gent clusters SITUERING 1.Juridische begeleiding 2.Bijstand en bescherming aan minderjarigen 3.Dienstverlening aan jongeren en jongvolwassenen 4.Kinderopvang 5.Etnisch-Culturele Minderheden 6.Personen met een handicap 7.Ouderen 8.Wonen 9.Werken 10.Kritisch Inkomen 11.Gezondheid

8 vrijdag 1 augustus 2014Lokaal Sociaal Beleid Gent SITUERING overleg Stuurgroep Overlegforum 1 Overlegforum 2 Overlegforum 11... Permanente werkgroep Relaties met de achterban Gemeenteraad & OCMW-raad Ambtelijk sociaal overleg

9 vrijdag 1 augustus 2014Lokaal Sociaal Beleid Gent SITUERING overleg Stuurgroep Voorzitter Schepen De Regge Politiek overleg Stad en OCMW Ambtelijk Sociaal Overleg Welzijnsoverleg Regio Gent vzw Voorzitters van alle overlegfora Sturing en voortgang van LSB Gent Aandacht voor dwarsverbanden en andere thema’s Eindverantwoordelijkheid

10 vrijdag 1 augustus 2014Lokaal Sociaal Beleid Gent SITUERING overleg Ambtelijk sociaal overleg Departementshoofd Bevolking & Welzijn – Stad Gent 2 Directeurs Departement Sociale Zaken – OCMW Gent Afstemming tussen Stad en OCMW Klankbord voor Permanente Werkgroep

11 vrijdag 1 augustus 2014Lokaal Sociaal Beleid Gent SITUERING overleg Permanente werkgroep Stafmedewerker van Stad Gent Stafmedewerkers van OCMW Gent Stafmedewerker van Welzijnsoverleg Regio Gent vzw Voorbereiding van LSB Gent Coördinatie en procesondersteuning Redactie Aandacht voor dwarsverbanden

12 vrijdag 1 augustus 2014Lokaal Sociaal Beleid Gent SITUERING overleg Overlegforum 1 Overlegforum 2 Overlegforum 11... Relaties met de achterban Gemandateerden uit de particuliere sector Gemandateerden uit Stad Gent Gemandateerden uit OCMW Gent Vertegenwoordigers van bestaande stedelijke adviesorganen Eventueel vertegenwoordigers van andere relevante overlegorganen Structureel overleg & samenwerking tussen alle partners

13 vrijdag 1 augustus 2014Lokaal Sociaal Beleid Gent SAMENSTELLING overleg Overlegforum 1 Overlegforum 2 Overlegforum 11... Relaties met de achterban Stap 0: Bepalen aantal vertegenwoordigers Stap 1: Toepassen selectiemethode Stap 2: Mandatering van vertegenwoordigers Stap 3: Aanvullen van het overlegforum met vertegenwoordiging Stad - OCMW andere adviesorganen vertegenwoordiging van de doelgroep permanente werkgroep

14 vrijdag 1 augustus 2014Lokaal Sociaal Beleid Gent SAMENSTELLING Juridische begeleiding Overlegforum 1 Overlegforum 2 Overlegforum 11... Relaties met de achterban Bureau Juridische Bijstand Justitiehuis Gent Commissie Juridische Bijstand Psychosociale dienst van de gevangenis Gent Advies- en Begeleidingscentrum Wetswinkel De Sleutel - Project Gerechtelijke Alternatieve Maatregelen Dienst Alternatieve Sanctie en Voogdijraad Project Herstelbemiddeling CAW Artevelde CAW Visserij Stad Gent - Project Alternatieve Sancties OCMW Gent-Juridische dienst Slachtofferbejegening Politie Gent SIVI (doelgroep) Pemanente werkgroep

15 vrijdag 1 augustus 2014Lokaal Sociaal Beleid Gent LEDEN Juridische begeleiding Ervaring met het werkveld Kennis ten dienste stellen van het overlegforum Ideeën en voorstellen opvangen die LSB Gent kunnen voeden

16 vrijdag 1 augustus 2014Lokaal Sociaal Beleid Gent VERWACHTINGEN Juridische begeleiding Kans tot samenwerking en afstemming Inspraak realiseren Instrument tot advies Geen extra financiële middelen Realistische en pragmatische aanpak LSB-plan is geen doel op zich; meerwaarde schuilt in het proces

17 vrijdag 1 augustus 2014Lokaal Sociaal Beleid Gent PAUZE

18 vrijdag 1 augustus 2014Lokaal Sociaal Beleid Gent PLANNING StartvergaderingVoorbereiding van omgevingsanalyseUitwerking planning ’06-’07 maart-juni 2005juli-september 2005september-december 2005 OverlegforaPermanente WerkgroepOverlegfora (eerste bijeenkomst) Planning van Lokaal Sociaal Beleidsplan 2006-2007

19 vrijdag 1 augustus 2014Lokaal Sociaal Beleid Gent PLANNING Visie, missie per cluster Ontwerp strategische keuzes januari 2006-oktober 2006 Planning van Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 2009-2013 Uitvoering + opvolging 2009 Tussentijdse evaluatie Uitvoering (2008-2013) Uitvoering + opvolging 2008-2009 Verkiezingen oktober 2006 2007 Operationele doelen en actieplan

20 vrijdag 1 augustus 2014Lokaal Sociaal Beleid Gent Info, raadpleging, advies Voorbereiding van werkwijze Afbakening van werkwijze Samenvatting Afweging en voorstel tot beslissing redactie Beslissing Permanente Werkgroep Permanente Werkgroep Permanente Werkgroep Overlegfora LSB Stads- en OCMW-diensten Stuurgroep LSB Ambtelijk Sociaal Overleg Stuurgroep LSB Politiek Sociaal Overleg VB & CBS Gemeenschappel. Commissie Welzijn OCMW- en gemeenteraad

21 vrijdag 1 augustus 2014Lokaal Sociaal Beleid Gent CONCLUSIES & AFSPRAKEN 24/03/2005: Startvergadering Juridische Begeleiding Juli-Augustus 2005: Voorbereiding omgevingsanalyse Najaar 2005: eerste bijeenkomst Juridische Begeleiding ¶ Voorzitter ¶ Bespreking omgevingsanalyse Gent ¶ Verdere afspraken (planning, timing, Forum-doelen, …) Frequentie van samenkomst = afhankelijk van dynamiek van ieder Forum (min. 1x per kwartaal)

22 vrijdag 1 augustus 2014Lokaal Sociaal Beleid Gent CONCLUSIES & AFSPRAKEN Ter voorbereiding omgevingsanalyse Oproep om bestaand materiaal door te sturen tegen 24 april 2005 Welzijnsoverleg Regio Gent vzw Martelaarslaan 204B 9000 Gent kris.de.vos@wrg.be

23 vrijdag 1 augustus 2014Lokaal Sociaal Beleid Gent VRAGEN & OPMERKINGEN paule.nenquin@Gent.be geert.vandenbroucke@ocmwgent.be ann.vanden.wyngaerd@ocmwgent.be tine.seynaeve@ocmwgent.be kris.de.vos@wrg.be


Download ppt "Vrijdag 1 augustus 2014Lokaal Sociaal Beleid Gent Startvergadering FORUM JURIDISCHE BEGELEIDING."

Verwante presentaties


Ads door Google