De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Afdeling Zorg KBO 29 augustus 2013. Aanleiding • Rapport ledenonderzoek KBO Loon op Zand • Vraag om coördinatie en meer samenhang • Toekomstige.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Afdeling Zorg KBO 29 augustus 2013. Aanleiding • Rapport ledenonderzoek KBO Loon op Zand • Vraag om coördinatie en meer samenhang • Toekomstige."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Afdeling Zorg KBO 29 augustus 2013

2 Aanleiding • Rapport ledenonderzoek KBO Loon op Zand • Vraag om coördinatie en meer samenhang • Toekomstige regelgeving vanuit de overheid • Opdracht van bestuur KBO Loon op Zand

3 Commissie Zorg Wie: - de coördinator. - de contactpersonen van de werkgroepen - iemand voor secretariële werkzaamheden Doel: Hulpvragen van de leden van de KBO te verzamelen, te beheren en om concrete hulp aan te sturen.

4 Werkwijze A: Het verzamelen van hulpvragen KBO *Alle leden van de KBO *Werkgroepen KBO Werkgroep huisbezoeken –contactpersoon Ans Pollaert Werkgroep belastingadviseurs – contactpersoon Jos Segers Werkgroep mantelzorg – contactpersoon Ineke Leijtens Andere instanties o.a. *Pastores *Huisartsen Ook professionele instanties en servicepunt gemeente kunnen om ondersteuning vragen.

5 Schematische weergave Input signalen voor hulp Andere instanties KBO Servicepunt gemeente Pastores team Huisartsen Werkgroep huisbezoeken Werkgroep belasting - adviseurs Werkgroep mantelzorg Commissie Zorg Informatie bijeenkomsten Nader onderzoek Alle leden KBO Professionele hulpverleners en

6 Werkwijze B: Het beheren van de hulpvragen * Dossier aanmaken * Voortgangsrapportage Privacy: * toestemming van betrokkene om hulpvraag te bespreken in de commissie * dossiers alleen ter inzage voor secretaris en coördinator * alle leden van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding

7 Werkwijze C : het aansturen van concrete hulp • Hulp kan heel divers zijn De ouderenadviseurs kunnen helpen om te bepalen wat voor hulp er nodig is en of de KBO in staat is om de vereiste hulp te verlenen. * Hulp kan gegeven worden vanuit de KBO door de - leden van de commissie zorg of - door een nog te werven groep vrijwilligers KBO * De coördinator commissie zorg schakelt externe instanties in voor hulp bv * pastores * huisartsen * professionele hulpverleningsinstanties * WMO gemeente

8 instanties Schematische weergave Output: het aansturen van concrete hulp Commissie Zorg Informatie -bijeenkomsten Nader onderzoek WMO gemeente Professionele hulpverlening Huisartsen Nog te werven groep vrijwilligers ouderenadviseurs pastores

9 Personen en taken commissie zorg De coördinator : Guus van Es + fungeert als voorzitter bij bijeenkomsten van de commissie + plant bijeenkomsten samen met de “secretaris” + neemt initiatief tot informatiebijeenkomsten of nader onderzoek + lid van de adviesraad WMO gemeente + lid van het bestuur van de KBO en zo contactpersoon voor het bestuur + enthousiasmeert contactpersonen werkgroepen en hun leden vervolg

10 De “secretaris”: Ger Vermeulen + plant de bijeenkomsten van de commissie samen met de coördinator. + houdt dossier bij van de ingebrachte hulpvragen. + bespreekt de voortgang van de hulpverlening met leden commissie. + zorgt voor verslaggeving van de bijeenkomsten van de commissie. + verzorgt de inkomende en uitgaande post ( e-mail) + bewaakt het proces en de structuur. De overige leden: Ans Pollaert, Jos Segers en Ineke Leijtens + bezoeken de bijeenkomsten van de commissie. + bespreken de problemen of vragen vanuit hun werkgroep. + geven een overzicht van de vragen naar hulp. + doen mededeling over de hulp die ze al gegeven hebben. + zoeken mee naar mogelijkheden om concrete hulp te geven.

11 • Dit zijn leden van de KBO • Ze hebben een cursus gevolgd voor de taak als ouderenadviseur. • Ze worden aangestuurd door de coördinator van de commissie. • Ze worden ingezet als er een vraag naar hulp bij de commissie terecht komt. • Ze informeren bij betrokkene wat precies voor soort hulp gevraagd wordt. • Ze geven advies aan de coördinator of de bedoelde hulp door de KBO gegeven kan worden of dat hij andere instanties moet benaderen. • Indien de hulp door de KBO gegeven kan worden gaat de coördinator met de leden van de commissie op zoek naar personen die geschikt en in staat zijn om deze hulp te gaan geven ( de vrijwilliger). • Namen ouderenadviseurs: Ans Pollaert – Ineke Leijtens – Nel Molenschot – Els van Roosmalen Ouderenadviseurs


Download ppt "Welkom Afdeling Zorg KBO 29 augustus 2013. Aanleiding • Rapport ledenonderzoek KBO Loon op Zand • Vraag om coördinatie en meer samenhang • Toekomstige."

Verwante presentaties


Ads door Google