De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MER-forum discipline water in MER’s Kwantiteitsaspecten project-MER.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MER-forum discipline water in MER’s Kwantiteitsaspecten project-MER."— Transcript van de presentatie:

1 MER-forum discipline water in MER’s Kwantiteitsaspecten project-MER

2 Ingreep: realisatie minder doorlatende oppervlakken  Belangrijke kapstok: gewestelijke stedenbouwkundige verordening – drietrapsstrategie uit waterbeleidsnota: ‘vasthouden – bergen – vertraagd afvoeren’ = eerste toetsingskader van ingreep

3 Realisatie minder doorlatende oppervlakken  Aftoetsing verordening kan volstaan, tenzij:  Aanleg wegenis  Overstromingsproblematiek in of nabij projectgebied  Gekoppeld aan ophoging (= verlies berging)  Ligging in kustpolders  … dan diepgaander onderzoek noodzakelijk

4 Overzichtsschema

5 Realisatie minder doorlatende oppervlakken  Bepalend voor milieueffecten:  Mate van hergebruik, infiltratie, buffering en vertraagde afvoer  Aard ontvangend stelsel: oppervlaktewater of rioleringsstelsel (gemengd of gescheiden)  Huidige belasting ontvangend stelsel  Impact mogelijk op zowel kwantiteit als kwaliteit (overstortproblematiek)

6 Ingreep: wijziging globaal niveau terrein  Veelal sterke verwevenheid met realisatie verharde oppervlakken => nood aan geïntegreerde benadering  Belangrijk: mogelijk verlies aan waterbergingsruimte:  Actuele overstromingsproblematiek projectgebied  Overstromingsproblematiek studiegebied – ligging op- of afwaarts actuele overstromingen

7 Wijziging globaal niveau terrein  Compensatie verlies aan ruimte voor water (zowel in oppervlakte als volume) = dwingende milderende maatregel  Indien niet afdoende: bijsturing projectomschrijving

8 Overzichtsschema

9 Ingreep: wijziging oppervlaktewatersysteem  Aanpassingen aan bestaande (gewijzigd dwars- en/of lengteprofiel; baggeren/ruimen) of creatie nieuwe oppervlaktewaterlichamen  Gewijzigd beheer: nieuwe waterbeheersinfrastructuur of gewijzigd beheer van bestaande infrastructuur  Algemene bespreking + inzoomen op GOG’s

10 Overzichtsschema

11 Voorbeeld: hermeandering  Gewijzigd afvoergedrag waterloop (vertraagd)  Verbeterde structuurkwaliteit  Mogelijk indirecte verhoging zelfreinigend vermogen  Mogelijk afgenomen drainerend effect tav grondwatertafel  Gewijzigd erosie-sedimentatiepatroon

12 Voorbeeld: GOG  Afvoergedrag in principe enkel gewijzigd bij piekafvoeren – gewijzigd overstromingsregime  Gewijzigd erosie-sedimentatiepatroon


Download ppt "MER-forum discipline water in MER’s Kwantiteitsaspecten project-MER."

Verwante presentaties


Ads door Google