De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontheffingsaanvraag voor projecten Twee gevalstudies Miguel Berteloot.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontheffingsaanvraag voor projecten Twee gevalstudies Miguel Berteloot."— Transcript van de presentatie:

1 Ontheffingsaanvraag voor projecten Twee gevalstudies Miguel Berteloot

2 Mogelijke ontheffing Geval 1 : project is plan-onderdeel Geval 2 : bijlage 2 van het besluit

3 Geval 1 - AWZ-plan Oostende voor kustverdediging en verbetering haventoegang 5 planonderdelen –kustverdediging Oostende centrum –verbeterde haventoegang –beveiliging van de haven tegen overstroming –inrichting Oostende oosteroever –zeedijkrenovatie

4

5

6

7

8

9

10 Kustverdediging en zeedijkrenovatie Kustverdediging : geen project-MER nodig (besluit1989) Project heeft echter ook betrekking op –aanleg van recreatieve en toeristische voorzieningen met een oppervlakte van 50 ha of meer –stadsproject in aaneengesloten gebied met een oppervlake van 10 ha of meer Besl. 10.12.’04 - Bijlage 2, 10 b) «Stadsontwikkelingsproject»

11 Opmaak plan-MER - zeedijk Bestudeert dit planonderdeel vrij gedetailleerd Besluit : –Verkeersbeweging : geen significante effecten t.o.v. referentiesituatie –Mogelijk gunstige effecten (gestroomlijnd verkeer) –Beleidskeuze ! –Grondverzet en bemaling : relatief beperkt in het plan –Geen andere effecten te verwachten door heraanleg zeedijk Ontheffing ?

12 Geval 2 - Strandsuppleties i.k.v. de zeewering en de bescherming tegen overstroming Ophogen van geërodeerde stranden Lokale ingreep Over de volledige kustlijn, afhankelijk van de noodzaak Zandwinning op zee, opspuiten op strand en vooroever Besl. 10.12.’04 - Bijlage 2, 10 n) «Kustwerken om erosie te bestrijden (...) met uitzondering van instandhoudingswerken»

13

14

15 Achtergrond Beveiliging tegen storm en overstroming (1/1.000) Herstel van de natuurlijke zeewering Flexibiliteit i.f.v. stijging zeespiegel Toeristische en recreatieve meerwaarde

16 Effecten Zandwinning  federale materie Impact fauna en flora in tijd beperkt Geen andere effecten Meest verantwoorde technieken ‘natuur’herstel zeewering en ecologie Verlies harde substraten ?

17 Ontheffing Gelijke projecten - gelijke effecten ? Instandhoudingswerken ?

18 Besluit Geen effecten = onmogelijk ? Interpretatie onderhoud/instandhouden ? Ontbreken fase openbaar onderzoek Ontheffingsaanvraag - stedenbouwkundige vergunning


Download ppt "Ontheffingsaanvraag voor projecten Twee gevalstudies Miguel Berteloot."

Verwante presentaties


Ads door Google