De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe ruimte! Ontslakken in Eindhoven 20 september 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe ruimte! Ontslakken in Eindhoven 20 september 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe ruimte! Ontslakken in Eindhoven 20 september 2013

2 Inhoud Aanleiding Proces tot nu toe Vervolg 2

3 Aanleiding: gemeente kan kiezen Niet verschuilen achter anderen Eerst bij jezelf starten

4 Niet de Europese regels die lokaal uitwerken (bv. milieubeleid, vertaald in regels voor o.a. luchtkwaliteit en geluid) Niet de landelijke regels die lokaal uitwerken (bv. structuurvisie Infra en Ruimte, vertaald in uitgangspunten voor een goede ruimtelijke ordening) Niet de provinciale regels die lokaal uitwerken (bv. structuurvisie Brabant, vertaald in uitgangspunten voor verstedelijking, woningbouwopgaven en bedrijventerreinen) Niet de praktische toepassing door de organisatie Aanleiding: waar gaat het voor Eindhoven dan over?

5 Maar wél de bestuurlijke keuzes tav lokale ruimtelijke regels (bv. structuurvisie, daarnaast o.a. groenbeleidsplan, waterplan, kantorennota, beleid externe veiligheid, welstandsbeleid, visie erfgoed, detailhandelsbeleid, mobiliteitsbeleid, evenementenbeleid,parkeernota, reclamebeleid, woonvisie, hondenpoepbeleid, GSM-masten, visie openbare ruimte, taxibeleid, fietsnota, kinderboerderijen, bomenbeleid, afvalbeleid, klimaatbeleid, beleidsregels voor bluswater, lucht en mobiliteit, beleid bouwhinder, studentenhuisvesting, visie bedrijventerreinen, prioriteitennota, etc) Aanleiding: waar gaat het dan voor Eindhoven over?

6 Tijd voor nieuwe ruimte!

7 Proces Workshop bestemmingsplannen -Analyse stand van zaken in Nederland -Wat zijn de instrumenten die we hebben -Wat is de wisselwerking tussen alle thema’s en instrumenten -Is dit wat we wilden? 7

8 Proces Samenwerking tussen college, raad, organisatie en stad Start: uitgangspunten 8

9 Nieuwe ruimte in 2013 Proces Thematische knelpunten Proeftuinen Procedures en instrumenten

10 Proces 2013 Continuering samenwerking tussen raad, college en organisatie Inrichten externe refelctie-groep Inrichten thematische werkgroepen

11 Analyse knelpunten Alles in één keer integraal aanpassen kan niet. Dus op basis van analyse eerst grootste kostenpost en/of struikelblok herijken. In 2011 en 2012: vooral veel weigeringen op grond van groenbeleid, parkeerbeleid en welstand

12 Proeftuinen Loslaten= lef en vertrouwen Gecontroleerd, beperkt loslaten helpt Eindhoven als ‘living lab’, zowel lokaal als nationaal Daarom proeftuinen: per proeftuin expliciet besluit college wat doel, termijn, en relatie met de stad is

13 Proeftuinen In proeftuinen gaat experimenteren verder dan rest van de stad Op stedelijk niveau eerste knelpunten oppakken, in proeftuinen leren wat onderlinge samenhang is

14 Ervaringen proeftuinen 2013 Zoektocht alle betrokkenen Lastig om rol vast te houden Veilig verschuilen kan niet meer Benoemen van wat beschermd moet blijven ipv kaders voor nieuwe ontwikkeling

15 Startdocument ruimtelijke regels

16 Procedures en instrumenten Quick-win: mandatering lager neerleggen (van raad naar college) Quick-win: buren (mede-)rol geven in kleine afwijkingen

17 Pijngrens nadert Proces tot nu toe redelijk soepel verlopen Nu steeds concreter, dus pijnlijker

18 18 Vragen?


Download ppt "Nieuwe ruimte! Ontslakken in Eindhoven 20 september 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google