De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezamenlijke houtskoolschets 5 april 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezamenlijke houtskoolschets 5 april 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Gezamenlijke houtskoolschets 5 april 2012
Zorg in en om de school Gezamenlijke houtskoolschets 5 april 2012

2 Inleiding PO, VO en gemeente werken aan houtskoolschets passend onderwijs en veranderingen jeugddomein Samenhang bij inrichting zorg in en om de school Vandaag presentatie gezamenlijke schets Voor 1 juli houtskoolschetsen gereed In proeftuinen ervaring op doen

3 Ondersteuningsbehoefte
Ondersteuningsvragen op gebied van Leren Gedrag Gezondheid Opvoeding Vrije tijd/openbare orde Ondersteuning gericht op: Leerling Docent/IB/directeur Ouder/gezin Omgeving Vaak combinatie van vragen en ondersteuningsbehoefte

4 Uitgangspunten inrichting zorg in en om de school
We geloven in het zelforganiserend vermogen van gezinnen, scholen en wijken We hoeven niet alles te kunnen maar willen het wel leren Wat we niet zelf kunnen (leren) doen we samen met anderen Normaliseren (vroeg)signalering in de school Thuisnabij/schoolnabij Ondersteunen en niet overnemen Een gezin, een plan Hulp op basis van vraag en sturen middels evaluatie op resultaat Wijkgericht werken

5 Gedrag Veiligheid directeur IB/ZC Specialistische Zorg ‘invliegen’
leerplicht- ambtenaar? directeur IB/ZC schoolarts SMW psychiater? Specialistische Zorg ‘invliegen’ onderwijskundig ondersteuner Opvoeden Onderwijs team Gezondheid

6 Wijkgericht werken

7 Zorg in en om de school Docent kan opbrengstgericht werken, omgaan met verschillen en geeft gedifferentieerd onderwijs Docent/mentor signaleert ondersteuningsvraag Bespreekt signaal met ouders en bespreekt tips en gedeelde zorg Docent en ouders zijn educatief partner Bij geen effect of ernstigere zorgen overleg met IB/zorgcoördinator collega’s IB/zorgcoordinator legt ondersteuningsvraag voor aan onderwijs ondersteuners en ondersteuners uit wijknetwerk

8 Zorg in en om de school Ondersteuner denkt mee over oorzaak en over aanpak en geeft concrete tips aan leerkracht, ouder en kind Voert kortdurende interventies uit Vliegt specialistische hulp in Evalueert Ouders bij alle stappen betrokken Bij inzet korte interventies ligt casuscoördinatie bij school Bij verwijzing ligt casuscoördinatie bij verwijzende professional 8

9 VSO en bovenschoolse voorzieningen
Aantal VSO plekken in Amsterdam handhaven op niveau 2011 Ontwikkelen tijdelijke VSO-trajecten Verwijzing via ondersteuningsstructuur in en om de school Aantal plekken bovenschoolse voorzieningen handhaven op niveau 2011 Heldere keten van voorzieningen met combinatie van onderwijs, zorg en arbeidsmarkt arrangementen Integratie van bestaande voorzieningen onderzoeken (school2care en transferium)

10 Vervolgstappen Uitwerken houtskoolschetsen (juli 2012)
Plan van aanpak ouderbetrokkenheid in en om school Plan van aanpak professionalisering docenten Plan van aanpak professionalisering IB/ZC Plan van aanpak professionalisering ondersteuners Opstellen ondersteuningsprofielen school en wijk

11 Vervolgstappen implementatieplan
Uitwerken stedelijke afspraken zorg in en om de school en monitoring Zorgplan (maart 2013) Afspraken tussen scholen, stadsdelen en zorgaanbieders over zorg in en om de school PO op wijkniveau VO en SO centraal of wijkniveau Afspraken tussen scholen over invulling zorgplicht PO op wijkniveau, VO en SO centraal implementatieplan

12 Proeftuinen Integrale proeftuinen passend onderwijs-veranderingen jeugddomein In proeftuinen (op wijkniveau) ervaring opdoen. Thema’s zijn: Ouderbetrokkenheid Samenwerken in integraal ondersteuningsteam (een gezin, een plan) Verruimen mandaat professionals ondersteuningsstructuur Wijkgericht werken Professionalisering Proeftuinen kunnen inzetten op een of meerdere thema’s Bij vergelijkbare thema’s variëren in opzet Houtskoolschets zorg in en om de school richting gevend voor de proeftuinen sturing op inhoud in gezamenlijke regie (po, vo, dmo) sturing op uitvoering door scholen en stadsdelen

13 Proeftuinen Voor inhoudelijke sturing een projectleider
Projectleiders scholen, stadsdelen en zorgaanbieders voor uitvoering Budget in 2012 Plannen gereed juli 2012 Uitvoering schooljaar


Download ppt "Gezamenlijke houtskoolschets 5 april 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google