De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend onderwijs 22 maart 2012 zorgcoördinatoren Alle emoties kloppen!! 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend onderwijs 22 maart 2012 zorgcoördinatoren Alle emoties kloppen!! 1."— Transcript van de presentatie:

1 Passend onderwijs 22 maart 2012 zorgcoördinatoren Alle emoties kloppen!! 1

2 2

3 Terugblik 2005-2012 VanNaar 3

4 VanNaar 4

5 2008 – 2012 - 2016 Optimisme: 2008 We gaan voor 4 – 18 We gaan experimenteren en initiatieven We mogen middelen zelf verdelen We gaan grenzen van wetten opzoeken We doen het samen doen met ouders We doen het met kwaliteit We doen het handelingsgericht 5

6 2012 2012 We gaan het gesplitst 4-12 12-18 doen We missen een koers en visie We gaan het doen met veel minder geld We gaan het bureaucratischer doen We maken ons zorgen om de ouders We zoeken ook de KANSEN 6

7 2016 Koersen op de kansen van het kind Includerend onderwijs Zo thuisnabij mogelijk, door ouders gewenst en passend bij de mogelijkheden van het kind 7

8 Zuinig zijn op de leraar!! 8

9 Wat komt aan de orde 1. Uitgangspunten Passend Onderwijs 2. SWV PO VO VSO 30-04 3. Basiszorgstructuur 4. Ondersteuningsplan (zorgplan) 5. Bovenschools vangnet 6. Competenties leraren 7. Positie ouders 9

10 1. Uitgangspunten in beeld Onderwijs op maat en rekening houden met talenten en mogelijkheden Onderwijs op maat en rekening houden met talenten en mogelijkheden 10

11 Uitgangspunten in beeld Verstevigen samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs Verstevigen samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs 11

12 Uitgangspunten in beeld Geen kind tussen wal en schip Geen kind tussen wal en schip Dekkende zorgstructuur Dekkende zorgstructuur 12

13 Uitgangspunten in beeld Geen thuiszitters meer Geen thuiszitters meer 13

14 Uitgangspunten in beeld Decentralisatie en verplaatsen van verantwoordelijkheden Decentralisatie en verplaatsen van verantwoordelijkheden 14

15 Uitgangspunten in beeld Invoering nieuw financieringsstelsel Invoering nieuw financieringsstelsel 15

16 Let op………… Het gaat nog steeds om deze…… Het gaat nog steeds om deze…… 16

17 Verwachtingen van samenleving? 17

18 Realisering uitgangspunten Samenwerking regulier en speciaal onderwijs Samenwerking regulier en speciaal onderwijs Invoering van zorgplicht – positie ouders Invoering van zorgplicht – positie ouders Nieuw bekostigingsstelsel Nieuw bekostigingsstelsel Beperken groei deelname so en alternatief rugzak Beperken groei deelname so en alternatief rugzak Verantwoordelijkheid plaatsing leerlingen bij SWV Verantwoordelijkheid plaatsing leerlingen bij SWV Meer ruimte voor handelingsgericht indiceren Meer ruimte voor handelingsgericht indiceren Kwaliteitsimpuls leraren Kwaliteitsimpuls leraren Ontwikkelingsperspectief formuleren Ontwikkelingsperspectief formuleren 18

19 2. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Tilburg Goirle Hilvarenbeek Oisterwijk Dongen (VO) Alphen-Chaam (Alleen Alphen) Nr. 30-04 19

20 8 schoolbesturen 1. St. Onderwijsgroep Tilburg 2. Ver. Ons Middelbaar Onderwijs 3. St. Kath. Ondernemersonderwijs Tilburg 4. St. Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg 5. St. Speciaal Onderwijs Tilburg 6. St. Scholengemeenschap De Keyzer 7. St. Mytylschool Tilburg 8. St. Saltho onderwijs 20

21 SWV PO VO – VSO 30-04 1 oktober 2010 Scholen: 19 Vo en 5 VSO:24 Scholen: 19 Vo en 5 VSO:24 Leerlingen: VO:16.691 Leerlingen VSO: 494 Totaal:17.185 Leerlingen: VO:16.691 Leerlingen VSO: 494 Totaal:17.185 Aantal lln. Lwoo en PrO:1.586 Aantal lln. Lwoo en PrO:1.586 Leerlingen VMBO 3 en 4:3.464 Leerlingen VMBO 3 en 4:3.464 Rugzakken: 3 en 4: 441 Rugzakken: 3 en 4: 441 [Rugzakken: 1 en 2: 7 en 18] [Rugzakken: 1 en 2: 7 en 18] 21

22 Vergelijk land – regio 1 oktober 2010 VSORugzakLWOOPrOLandelijk3,35%1,64%10,36%2,81% Regio2,96%2,64%8,18%1,32% 22

23 3. Basisondersteuning en profilering Niveau van basisondersteuning vastleggen Preventieve en licht curatieve interventies Planmatig werken In samenwerking met ketenpartners Conform afspraken kwaliteit 23

24 Ondersteuningsprofiel Na ontwikkeling van basisondersteuning Na ontwikkeling van basisondersteuning We hebben de ‘maat’ waar alle scholen aan voldoen We hebben de ‘maat’ waar alle scholen aan voldoen Ontwikkeling van verdere profilering van scholen Ontwikkeling van verdere profilering van scholen Bestuurlijke instemming en opname in Ondersteuningsplan Bestuurlijke instemming en opname in Ondersteuningsplan 24

25 Format basisondersteuning I.Algemeen niveau (visie) II.De basisondersteuning eerstelijns niveau (klas) III.De basisondersteuning op tweedelijns niveau (boven klas) IV.Ondersteuningsstructuur en de samenwerking met instellingen voor zorg en jeugdverlening 25

26 4.Ondersteuningsplan 1 mei 2013 gereed voor inspectie 1 mei 2013 gereed voor inspectie Periode 2013 – 2017 Periode 2013 – 2017 Gemeenten: OOGO over Plan Gemeenten: OOGO over Plan Overleg met aanpalende instellingen in verband met relatie CJG en ZAT Overleg met aanpalende instellingen in verband met relatie CJG en ZAT 26

27 Ondersteuningsplan: Kern van de inhoud 1. De basisondersteuning en de onderwijszorgprofielen scholen 2. Criteria en verdeling middelen 3. Plaatsing en terugplaatsing in VSO 4. Vaststellen van resultaten 5. Wijze van informatie aan ouders 6. De samenwerking cluster 1 en 2 7. Samen met ketenpartners 8. Overdracht van leerlingen 27

28 Ondersteunings- planraad Het SWV stelt een MR in de vorm van OPR in voor de medezeggenschap ouders en leraren Het SWV stelt een MR in de vorm van OPR in voor de medezeggenschap ouders en leraren Leden afgevaardigd door (G)MR Leden afgevaardigd door (G)MR Geeft instemming op het Onderst. Plan Geeft instemming op het Onderst. Plan Een regelement voor de OPR Een regelement voor de OPR Verhoud: ouders/leerlingen– leraren: 50%-50% Verhoud: ouders/leerlingen– leraren: 50%-50% 28

29 5.Bovenschools Vangnet Gemeenschappelijke afspraken uitval Gemeenschappelijke afspraken uitval Alles binnen niveau 1 en 2 gedaan is Alles binnen niveau 1 en 2 gedaan is Toeleiding naar een PCL Toeleiding naar een PCL Maatregelen: proefplaatsing, tijdelijk Maatregelen: proefplaatsing, tijdelijk Voorzieningen als Rebound, Op de Rails en Herstart Voorzieningen als Rebound, Op de Rails en Herstart DOORZETTINGSMACHT REGELEN 29

30 6.Competenties leraren Passend onderwijs raakt kern van het vak van leraar! Passend onderwijs raakt kern van het vak van leraar! Alles uit leerlingen halen – talenten Alles uit leerlingen halen – talenten Alle kerncompetenties nodig en noodzakelijk Alle kerncompetenties nodig en noodzakelijk 30

31 Competentiematrix 31

32 Kerntaken Passend Onderwijs Omgaan met verschillen (didactisch – pedagogisch) Omgaan met verschillen (didactisch – pedagogisch) Gedifferentieerd werken Gedifferentieerd werken Kwaliteit van klassenmanagement IN TEAMVERBAND!! VIER DE SUCCESSEN EN RESULTATEN BENUT ELKAAR Kwaliteit van klassenmanagement IN TEAMVERBAND!! VIER DE SUCCESSEN EN RESULTATEN BENUT ELKAAR 32

33 7. Ouders en Zorgplicht De invoering van passend onderwijs betekent dat wanneer ouders hun kind dat extra ondersteuning behoeft op een bepaalde school aanmelden, deze school de taak heeft dit kind een zo goed mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Als de school zelf geen passend onderwijs kan bieden, heeft de school de verantwoordelijkheid om een zo goed mogelijke plek op een andere school aan te bieden. Ouders hoeven op deze manier niet zelf alle scholen af om een plek voor hun kind te vinden. 33

34 Positie ouders Aanmelding ouders geïnformeerd door profilering school heeft zorgplicht Aanmelding ouders geïnformeerd door profilering school heeft zorgplicht (Tijdelijke) landelijke geschillencommissie (Tijdelijke) landelijke geschillencommissie Ontwikkelingsperspectief leerlingen; school voert OOGO met ouders Ontwikkelingsperspectief leerlingen; school voert OOGO met ouders Instemming bij Ondersteuningsplan via de MR, GMR en OPR (Ondersteuningsplanraad) Instemming bij Ondersteuningsplan via de MR, GMR en OPR (Ondersteuningsplanraad) 34

35 Slot: 2016 Koersen op de kansen van het kind Includerend onderwijs Zo thuisnabij mogelijk, door ouders gewenst en passend bij de mogelijkheden van het kind 35


Download ppt "Passend onderwijs 22 maart 2012 zorgcoördinatoren Alle emoties kloppen!! 1."

Verwante presentaties


Ads door Google