De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integraal Toezicht Jeugdzaken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integraal Toezicht Jeugdzaken"— Transcript van de presentatie:

1 Integraal Toezicht Jeugdzaken

2 MPG congres Stadsregio Amsterdam
Maandag 6 december 2010 Workshop Integraal Toezicht Jeugdzaken /levensloopreconstructie José Koonings, Nelleke Verdonk

3 Programmatische samenwerking
4 8 12 16 20 23 - 9 mnd Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie van het Onderwijs Inspectie jeugdzorg Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Inspectie Werk en Inkomen

4 Centrale vraag in elk onderzoek
In hoeverre slagen organisaties en voorzieningen er gezamenlijk in om op lokaal niveau het (maatschappelijk) probleem te voorkomen dan wel te verminderen? Toezichtonderzoeken naar maatschappelijk problemen van of rondom jongeren: waarbij meerdere partijen nodig zijn om probleem aan te pakken die een integrale en lokale aanpak vragen Focus op kwaliteit van samenwerking én resultaat voor jongeren

5 Kwaliteitsaspecten van ketensamenwerking
1. Doelconvergentie 2. Gedeelde probleemanalyse 3. Ketenregie 4. Informatiecoördinatie 5. Bereik van de keten 6. Continuïteit van de keten 7. Oplossingsgerichtheid 8. Systematische evaluatie en verbetering

6 Fases in ITJ-onderzoek
Risicoanalyse: selectie van gemeenten / regio’s Onderzoek: inzet methoden en technieken Rapportage: nota van bevindingen met oordeel en aanbevelingen Natraject: actieplan, monitoring en zelfevaluatie

7 Methoden en technieken van onderzoek
Interviews Enquêtes Jongerenparticipatie Dossieronderzoek Vignetmethode Levensloopbeschrijving Observaties

8 Levensloopreconstructie
Wat is het? een door ITJ vaak gebruikte onderzoeksmethode een door veld gewaardeerde onderzoeksmethode

9 Hoe ziet zo’n levensreconstructie eruit?

10 Hoe doen we dat? Machtiging vooraf bij jongere en ouder
Op zoek naar geschikte ‘kandidaat’ Machtiging vooraf bij jongere en ouder Beginnen van dossieronderzoek bij de meest voor de hand liggende organisatie Vanuit die organisatie/dossier onderzoek verder uitrollen. Soms ook gesprek met jongere en/of ouder Markante gebeurtenissen op tijdlijn

11 Wat bereiken we ermee? Op casusniveau:
Brengen in kaart wat een jongere met een bepaalde problematiek heeft meegemaakt op het gebied van hulpverlening, zorg of ondersteuning. (Wanneer begonnen de problemen? Welke instanties waren betrokken? Wie heeft wat (niet) gedaan? ) Laten zien hoe de samenwerking rondom een jongere is verlopen Laten zien wat het resultaat daarvan is geweest voor de jongere.

12 Wat bereiken we ermee? (2)
Op ketenniveau: Een zeer rake illustratie van onze bevindingen op kwaliteitscriteria

13 Zelf aan de slag Levensloop van recidiviste Vragen hierbij:
Preventie/vroegsignalering? Wat is het probleem? Wie doet wat: coördinatie/afstemming? Samenwerking? Een kind, een gezin, een plan? Resultaat voor het kind?

14 Nu Aan de hand van levensloop ingaan op een
belangrijke bevinding uit vele ITJ-onderzoeken: Ontbreken van een gedeelde probleemanalyse = ontbreken van probleemanalyse en ontbreken van gedeelde probleemanalyse


Download ppt "Integraal Toezicht Jeugdzaken"

Verwante presentaties


Ads door Google