De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Annelies Waeyaert 1BaSWA

Verwante presentaties


Presentatie over: "Annelies Waeyaert 1BaSWA"— Transcript van de presentatie:

1 Annelies Waeyaert 1BaSWA
Integrale Jeugdzorg Annelies Waeyaert 1BaSWA

2 Inhoudstafel Geschiedenis Dubbele rode draad Strategisch plan
Probleemstelling Oplossing Toegankelijkheid Sluitstuk Besluit

3 Geschiedenis 1992: invoering kinderrechtbank
1965: invoeren wet de ‘sociale jeugdbescherming’ Jaren ’70- ‘80: -differentieerde de sector ‘Bijzondere jeugdzorg’ -verdere ontwikkeling jeugdzorg niet los gezien worden van de staatshervorming 1985: Vlaams decreet ‘Bijzondere jeugdbijstand’  nieuwe instantie: de ‘bemiddelingscommissie’

4 Dubbele rode draad Rode draad 1 Rode draad 2
Hulpverlening aan kinderen, jongeren en gezinnen  uitgaan principe vrijwillige hulpverlening  vervaagt ‘bijzonder’ karakter van bijzondere jeugdzorg Bejegening van minderjarige delinquente  schuift op in richting van volwassenen-strafrecht Delinquente jongeren leven vaak in problematische (thuis)situaties Verschil maken tussen: -recht op hulpverlening minderjarige -verschillend bejegend worden  OPLOSSING: creatieve alternatieven op de klassieke straf uittekenen

5 Strategisch plan Nieuw concept
Beperkt tot integrale jeugdhulpverlening Begrippenkader : 2 fundamentele hervormingen: -jeugdzorg strikt onderscheiden van de afhandeling van delicten die minderjarigen plegen -jeugdzorg wordt ‘integraal’ opgevat, in de betekenis van ‘intersectoraal’ Een intersectorale benadering (= gloednieuw) debat jeugdzorg = opengetrokken tot buiten grenzen van ‘bijzondere jeugdzorg’ Tweede pijler = algemene preventie Nieuwe trefwoorden: zorgprogrammering en ontkokering

6 Probleemstelling 3 grote vaststellingen: -verschillende sectoren zijn te sterk verkokerd -aanbod = onevenwichtig uitgebouwd -afstemming tussen vraag & aanbod loopt mank In praktijk: eerste lijn  verwijzen naar tweede lijn ‘alles-of- niets’ tweede lijn: op wachtlijst situatie Algemene consensus = niet vanzelfsprekend (DOOR sectorale belangen)

7 Oplossing Zorgpakket samenstellen met verschillende beschikbare zorgmodules vertrekpunt: kernbegrippen ‘functie’ en ‘module’ vereiste: aanbieders duidelijk beschrijven welke capaciteiten ze hebben  groepsafbakening : op basis van vergelijkbare vraag Hulpverlening profileren en structureren  meer kansen op maatzorg

8 Toegankelijkheid hulpverlening
Vrije toegang Hulpverlening vrijwillig gevraagd Standaard aanmeldingsformulier Uniforme aanmeldingsregistratie = VERPLICHT! Geen vrije toegang  hulpverlening = geïndiceerd Op grond van de notie ‘problematische opvoedingssituatie’ Dwang als modaliteit  Gedwongen hulpverlening  Opgelegd via uitspraak jeugdrechter Bemiddeling inschakelen 2 rollen: interventie acceptatie

9 Grens tussen beide afbakenen!
Waar grens leggen? Bijzondere jeugdbijstand opnieuw ‘bijzonder’ maken Theoretisch: initiatiefnemers uit verschillende sectoren : (geen) toegankelijke hulpverlening organiseren Schemerzones tussen sectoren

10 Sluitstuk Trajectbegeleiding = faciliteren van de hulpverlening = ‘recht van de cliënt’  kan beroep doen op bemiddeling & dwang

11 Besluit Betrokken organisaties -Welzijnssector -geestelijke gezondheidszorg -centra leerlingenbegeleiding  kunnen gevolgen strategisch plan ondervinden!


Download ppt "Annelies Waeyaert 1BaSWA"

Verwante presentaties


Ads door Google