De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integrale Jeugdzorg Annelies Waeyaert 1BaSWA. Inhoudstafel Geschiedenis Dubbele rode draad Strategisch plan Probleemstelling Oplossing Toegankelijkheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integrale Jeugdzorg Annelies Waeyaert 1BaSWA. Inhoudstafel Geschiedenis Dubbele rode draad Strategisch plan Probleemstelling Oplossing Toegankelijkheid."— Transcript van de presentatie:

1 Integrale Jeugdzorg Annelies Waeyaert 1BaSWA

2 Inhoudstafel Geschiedenis Dubbele rode draad Strategisch plan Probleemstelling Oplossing Toegankelijkheid Sluitstuk Besluit

3 Geschiedenis 1992: invoering kinderrechtbank 1965: invoeren wet de ‘sociale jeugdbescherming’ Jaren ’70- ‘80: -differentieerde de sector ‘Bijzondere jeugdzorg’ -verdere ontwikkeling jeugdzorg niet los gezien worden van de staatshervorming 1985: Vlaams decreet ‘Bijzondere jeugdbijstand’  nieuwe instantie: de ‘bemiddelingscommissie’

4 Dubbele rode draad Rode draad 1 Hulpverlening aan kinderen, jongeren en gezinnen  uitgaan principe vrijwillige hulpverlening  vervaagt ‘bijzonder’ karakter van bijzondere jeugdzorg Bejegening van minderjarige delinquente  schuift op in richting van volwassenen-strafrecht Rode draad 2 Delinquente jongeren leven vaak in problematische (thuis)situaties Verschil maken tussen: -recht op hulpverlening minderjarige -verschillend bejegend worden  OPLOSSING: creatieve alternatieven op de klassieke straf uittekenen

5 Strategisch plan Nieuw concept Beperkt tot integrale jeugdhulpverlening Begrippenkader : 2 fundamentele hervormingen: - jeugdzorg strikt onderscheiden van de afhandeling van delicten die minderjarigen plegen -jeugdzorg wordt ‘integraal’ opgevat, in de betekenis van ‘intersectoraal’ Een intersectorale benadering (= gloednieuw)  debat jeugdzorg = opengetrokken tot buiten grenzen van ‘bijzondere jeugdzorg’ Tweede pijler = algemene preventie Nieuwe trefwoorden: zorgprogrammering en ontkokering

6 Probleemstelling 3 grote vaststellingen: -verschillende sectoren zijn te sterk verkokerd -aanbod = onevenwichtig uitgebouwd -afstemming tussen vraag & aanbod loopt mank In praktijk: eerste lijn  verwijzen naar tweede lijn ‘alles-of- niets’ tweede lijn: op wachtlijst situatie  Algemene consensus = niet vanzelfsprekend (DOOR sectorale belangen)

7 Oplossing Zorgpakket samenstellen met verschillende beschikbare zorgmodules  vertrekpunt: kernbegrippen ‘functie’ en ‘module’  vereiste: aanbieders duidelijk beschrijven welke capaciteiten ze hebben  groepsafbakening : op basis van vergelijkbare vraag Hulpverlening profileren en structureren  meer kansen op maatzorg

8 Toegankelijkheid hulpverlening Vrije toegang  Hulpverlening vrijwillig gevraagd  Standaard aanmeldingsformulier  Uniforme aanmeldingsregistratie = VERPLICHT! Geen vrije toegang  hulpverlening = geïndiceerd  Op grond van de notie ‘problematische opvoedingssituatie’ Dwang als modaliteit  Gedwongen hulpverlening  Opgelegd via uitspraak jeugdrechter  Bemiddeling inschakelen 2 rollen: interventie acceptatie

9  Grens tussen beide afbakenen! Waar grens leggen?  Bijzondere jeugdbijstand opnieuw ‘bijzonder’ maken  Theoretisch: initiatiefnemers uit verschillende sectoren : (geen) toegankelijke hulpverlening organiseren  Schemerzones tussen sectoren

10 Sluitstuk Trajectbegeleiding = faciliteren van de hulpverlening = ‘recht van de cliënt’  kan beroep doen op bemiddeling & dwang

11 Besluit Betrokken organisaties -Welzijnssector -geestelijke gezondheidszorg -centra leerlingenbegeleiding  kunnen gevolgen strategisch plan ondervinden!


Download ppt "Integrale Jeugdzorg Annelies Waeyaert 1BaSWA. Inhoudstafel Geschiedenis Dubbele rode draad Strategisch plan Probleemstelling Oplossing Toegankelijkheid."

Verwante presentaties


Ads door Google