De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ORTHOPEDAGOGISCH WERKVELD DOCENT: Lut Theunis

Verwante presentaties


Presentatie over: "ORTHOPEDAGOGISCH WERKVELD DOCENT: Lut Theunis"— Transcript van de presentatie:

1 ORTHOPEDAGOGISCH WERKVELD DOCENT: Lut Theunis
Arbeids- en organisatiepsychologie: C. Schepers Schoolpsychologie: I. Bernaerts Klinische Psychologie: G. Van Reusel Orthopedagogisch werkveld: L. Theunis Integrale jeugdhulpverlening

2 Orthopedagogische werkdomeinen
Kind & Gezin Jeugdhulpverlening in de gezondheidszorg (1) De gehandicaptenzorg (2) De bijzondere jeugdzorg (3) De integrale jeugdhulpverlening LESBEURT 4 Integrale jeugdhulpverlening

3 Kritieken als uitgangspunten voor de I.J.H.
Verkokering van de zes sectoren: elke sector staat op zich, heeft eigen regelgeving, subsidiëring, erkenning, drempels en toegangspoorten Zes sectoren: Algemeen welzijnswerk Geestelijke gezondheidszorg Kind en Gezin Onderwijs Vlaams Fonds Bijzondere Jeugdbijstand Voorbeelden Een MOF-er met een drugverslaving of met een psychiatrische problematiek Een kind met gedragsstoornissen in een POS. Integrale jeugdhulpverlening

4 Gemeenschappelijke cliëntpopulaties
Ondoorzichtigheid van het hulpaanbod Gemeenschappelijke cliëntpopulaties Restgroepen en ‘grijze zone’ vb. delinquente jongeren met een psychiatrische problematiek Overlappingen met verschillende regelgeving en hiaten Aanbodgestuurde hulp: onechtelijke verwijzingen door toeval Tekort aan opvang en middelen ondergraaft het subsidiariteitsbeginsel Oneiglijke plaatsingen Registratie en beleid Integrale jeugdhulpverlening

5 Pijlers van de I.J.H. Vroegtijdige hulp De hulp moet naadloos zijn
Behoeftegestuurde hulp = vraaggestuurd Hulp op maat van de cliënt en zijn gezin Het subsidiariteitsbeginsel Samenwerking en doorverwijzing Intersectoriële organisatie Integrale jeugdhulpverlening

6 De bakens van de I.J.H Modulering = pakket van hulp
Functie = hulpactiviteit Vraaggestuurdheid Doorverwijzing Profilering totaalpakketten Onderscheid rechtstreeks (RTH) en niet rechtstreeks toegankelijke hulp (NRTH) Het netwerk rechtstreeks toegankelijke hulp - RTH Een uniforme toegang Signaaldetectie Hulpcoördinatie Hulpgarantie Registratie van de hulpvragen Integrale jeugdhulpverlening

7 De bakens van de I.J.H - vervolg
De toegangspoort van de niet rechtstreeks toegankelijke hulp - NRTH Op voorhand diagnose door RTH Twee besluitvormingsprocessen Team indicatiestelling: bepalen van de noodhulp - bandbreedte Team toewijzing: bepalen van de modules die hieraan tegemoet komen Vraaggerichtheid beleidsniveau trajectbegeleiding Dwang als modaliteit Participatie van de cliënt Integrale jeugdhulpverlening

8 Tijdens de maandelijkse consultaties waar het gezin Huysmans trouw naar toekomt, merkt de verpleegster van Kind en Gezin op dat de twee kindjes (Maaike 1 jaar, Femke 2 jaar) steeds vuil gekleed zijn. De kinderen ruiken ook niet fris en de ouders slagen er niet in om een gezonde maaltijd voor de kinderen klaar te maken. Driemaal per week wordt er naar Mac Donalds gegaan en verder krijgen de kinderen boterhammen met choco, snoep en frisdrank als maaltijd. Het gezin woont in een sociale woonwijk (Jodenstraat 15 te 2800 Mechelen) in één van de achtergestelde buurten. Ze betrekken een zeer klein appartement met slechts één slaapkamer voor het hele gezin en met slechts minimaal comfort. Vader en moeder zijn beiden werkloos. De ouders zien hun beide kindjes echt graag en zijn er zich niet van bewust dat ze de kinderen niet goed verzorgen. Integendeel, ze zijn fier dat er een derde kindje op komst is. Integrale jeugdhulpverlening

9 Waarom verkiest U toch de eerste dienst? Motiveer Uw antwoord.
Naar welke voorziening binnen de jeugdhulpverlening kan de verpleegster dit gezin doorverwijzen? Motiveer Uw antwoord. Welke stappen moeten er gezet worden om van deze voorziening gebruik te kunnen maken? Kent U nog een andere dienst binnen de jeugdhulpverlening waar dit gezin terecht kan? Waarom verkiest U toch de eerste dienst? Motiveer Uw antwoord. Integrale jeugdhulpverlening

10 De zorgcoördinator bemerkt op dat de twee kindjes (Mohammed 6 jaar, Karim 8 jaar) steeds vuil gekleed zijn. De kinderen ruiken ook niet fris en de ouders slagen er niet in om een gezonde maaltijd voor de kinderen klaar te maken. Driemaal per week wordt er naar Mac Donalds gegaan en verder krijgen de kinderen boterhammen met choco, snoep en frisdrank als maaltijd. Het gezin woont in een sociale woonwijk (Jodenstraat 15 te 2800 Mechelen) in één van de achtergestelde buurten. Ze betrekken een zeer klein appartement met slechts één slaapkamer voor het hele gezin en met slechts minimaal comfort. De ouders, die sinds 7 jaar in België verblijven, leven eerder geïsoleerd. Vader en moeder zijn beiden werkloos. De ouders zien hun beide kindjes echt graag en zijn er zich niet van bewust dat ze de kinderen niet goed verzorgen. Integendeel, ze zijn fier dat er een derde kindje op komst is. Integrale jeugdhulpverlening

11 Kent U nog een andere dienst waar dit gezin terecht kan?
Naar welke voorziening(en) binnen de jeugdhulpverlening kan de zorgcoördinator dit gezin doorverwijzen? Motiveer Uw antwoord. Welke stappen moeten er gezet worden om van de dienstverlening van deze voorziening gebruik te maken? Kent U nog een andere dienst waar dit gezin terecht kan? Waarom verkiest U de vorige dienst? Integrale jeugdhulpverlening

12 Model integrale jeugdhulpverlening
Integrale jeugdhulpverlening

13 Het CLB-profiel voor de integrale jeugdhulpverlening
Oefeningen blz 84 Integrale jeugdhulpverlening


Download ppt "ORTHOPEDAGOGISCH WERKVELD DOCENT: Lut Theunis"

Verwante presentaties


Ads door Google