De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie voor CLB’s. • Dit materiaal is volledig gebaseerd op het materiaal van de intersectorale IJH-introductie-sessies van het Pilootteam IJH Oost-Vlaanderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie voor CLB’s. • Dit materiaal is volledig gebaseerd op het materiaal van de intersectorale IJH-introductie-sessies van het Pilootteam IJH Oost-Vlaanderen."— Transcript van de presentatie:

1 Introductie voor CLB’s

2 • Dit materiaal is volledig gebaseerd op het materiaal van de intersectorale IJH-introductie-sessies van het Pilootteam IJH Oost-Vlaanderen. De wijzigingen zijn beperkt tot CLB-specifieke info. • Tip: lees zeker ook de PPT-notities die het Pilootteam maakte. (Klik op Beeld, en vervolgens Notitiepagina) • Kijk voor gebruik, steeds op www.picov.be of je wel over de laatste versie beschikt. We verwachten nog heel wat wijzigingen.www.picov.be • Kijk zeker ook eens op http://oostvlaanderen.jeugdhulp.be/ Daar vind je alle officiële communicatie i.v.m. IJH in de pilootregio Oost-Vlaanderen. http://oostvlaanderen.jeugdhulp.be/

3 Wat staat er op til?

4 Op til: Integrale Jeugdhulp 2.0 Wat betekent dit voor de verschillende spelers in het nieuwe landschap? Vermaatschappe lijking van de jeugdhulp Tijdige toegang tot de jeugdhulp Hulp continuïteit waarborgen Op een gepaste wijze omgaan met verontrusting Voorzien in een aanbod crisisjeugd hulp Maximale participatie van de minderjarige en zijn gezin

5 Vermaatschappelijking van de jeugdhulp Waarom tilt IJH hieraan: Maximale aandacht voor de eigen krachten in netwerk, familie, maatschappij Hefbomen: Gebruik maken van aangepaste methodieken Verslag doen van krachtgericht werken bij stap naar toegangspoort of naar gemandateerde voorzieningen

6 Jeugdhulpcontinuïteit waarborgen Waarom tilt IJH hieraan : Cliënten naadloze jeugdhulp bieden Hefbomen: Expertise delen om verwijzingen te vermijden Goede verwijsafspraken maken en opvolgen Cliëntoverleg inschakelen Bemiddeling inschakelen Bijstandspersoon betrekken

7 Voorzien in een aanbod crisisjeugdhulp Waarom tilt IJH hieraan : Elke minderjarige in crisis de gepaste jeugdhulp bieden Hefbomen: Engagementen opnemen in het jeugdhulpprogramma crisis: meldpunt, interventie, begeleiding, opvang

8 Maximale participatie van de minderjarige en zijn context Waarom tilt IJH hieraan : Participatie als uitgangspunt in de casus, in de voorziening, in het beleid Hefbomen: Decreet rechtspositie toepassen Bijstandspersoon betrekken Cliëntvertegenwoordiging realiseren

9 Waarom tilt IJH hieraan : Vraaggerichte jeugdhulp over de sectoren heen Hefbomen: De intersectorale toegangspoort ‘Wat is de wenselijke jeugdhulp?’ ≠ ‘Waar is de beschikbare jeugdhulp?’

10 Waarom tilt IJH hieraan: Gepast handelen in verontrusting Gedeelde zorg over sectoren heen Hefbomen: Verontrusting bespreken met cliënt en team Ondersteunen met vorming en procedures Samenwerken en verwijzen in de regio Het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

11 Het nieuwe landschap in vogelvlucht

12 Gerecht. jeugdhulp Toegangspoort Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Gemand. voorz. Rechtstreeks toegankelijke hulp VK BREDE INSTAP Probleem gebonden hulp Probleem gebonden hulp Indicatiestelling Jeugd hulpregie Jeugd hulpregie OCJ SDJ Jeugd rechter Jeugd rechter Gemeens. instelling CrisisjeugdhulpBemiddelingCliëntoverleg Politie CAP Hulpvrager IRPC MDT Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH MDT

13 Gerecht. jeugdhulp Toegangspoort Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Gemand. voorz. Rechtstreeks toegankelijke hulp VK BREDE INSTAP Probleem gebonden hulp Probleem gebonden hulp MDT Indicatiestelling Jeugd hulpregie Jeugd hulpregie OCJ SDJ Jeugd rechter Jeugd rechter Gemeens. instelling CrisisjeugdhulpBemiddelingCliëntoverleg Politie CAP Cindy CLB TCK CGG consult aanmelding spoor 1 spoor 2 IRPC Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH MDT

14 Gerecht. jeugdhulp Toegangspoort Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Gemand. voorz. Rechtstreeks toegankelijke hulp VK BREDE INSTAP Probleem gebonden hulp Probleem gebonden hulp MDT Indicatiestelling Jeugd hulpregie Jeugd hulpregie OCJ SDJ Jeugd rechter Jeugd rechter Gemeens. instelling CrisisjeugdhulpBemiddelingCliëntoverleg Politie CAP Jan CLB MPI IRPC Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH MDT

15 Bemiddeling en cliëntoverleg

16 Bemiddeling is een vrijwillig proces voor het beheer van conflicten -vermijden of oplossen van conflicten -werkingsprincipes: vertrouwelijkheid, neutraliteit, vrijwilligheid, toegankelijkheid -bemiddeling als methodiek en bemiddeling als functie

17 -in functie van continuïteit van de hulpverlening -bemiddeling tussen cliënten, tussen hulpverleners en cliënten -als de jeugdhulp wordt stopgezet zonder wederzijdse toestemming - rechtstreekse toegang tot de toegangspoort - een hulpvraag werd gesteld, maar werd niet beantwoord om een andere reden dan capaciteitstekort - er moet een poging tot bemiddeling hebben plaatsgevonden, Bemiddeling – wanneer ?

18 - in het veld van de RTJ - vb. omdat cliënt NRTJ wenst, niemand wil aanmelder zijn - vb. omdat RTJ-dienst NRTJ nodig acht, maar cliënt wil niet - tijdens het aanmeldingsproces bij de ITP - vb. omdat er niet langer overeenstemming is tussen cliënt en aanmelder- contactpersoon - in het veld van de NRTJ - vb. bij een conflict tussen cliënt en voorziening - als een jeugdhulpaanbieder de jeugdhulp stopzet zonder wederzijdse toestemming

19 Cliëntoverleg is een specifieke vorm van overleg, met maximale participatie van de cliënten - betrokken hulpverleners - gedeeld beroepsgeheim - een neutrale, onafhankelijke voorzitter - doel: jeugdhulp rond het cliëntsysteem coördineren - opmaken van een werkplan

20 Algemene voorwaarden - meerdere jeugdhulp- of dienstverlenende actoren betrokken - combinatie van problemen, over verschillende levensdomeinen - jeugdhulpvraag overstijgt aanbod van de eigen sector - vraag van de cliënt om samen te zitten, akkoord van de cliënt - nood bij jeugdhulpverleners om samen te zitten - in functie van de continuïteit en coördinatie - bij stopzetting van de jeugdhulp RTJ / NRTJ

21 Bemiddeling en cliëntoverleg hebben verschillende finaliteit maar ook veel gemeenschappelijk - belang van neutraliteit, ook in perceptie - 5b’s - opleiding en statuut van de bemiddelaar, belang van coaching - opleiding van de voorzitter van het cliëntoverleg - provinciaal georganiseerd, piste van loketfunctie - overleg (provinciaal) met terugkoppeling naar IROJ - voorkeurspiste: inbedding via provincie

22 -Cliëntoverleg: -is nu reeds beschikbaar : -aanvragen via het Regionaal Welzijnsoverleg (RWO) van je regio -alle info via www.jeugdhulp.be – knop cliëntoverlegwww.jeugdhulp.be -Bemiddeling: -zal beschikbaar zijn samen met de opstart van de toegangspoort en de gemandateerde voorzieningen

23 Het hulpaanbod in modules

24 • Het jeugdhulpaanbod wordt uitgedrukt in één intersectorale module-taal – Niet meer de huidige opdeling van aanbod als internaat, semi- internaat, … zoals in het VAPH of dagcentrum, thuisbegeleiding …zoals in BJB, – Wel 12 functies (vb. diagnostiek, begeleiding, verblijf,….) - alle jeugdhulp uit de 6 sectoren gevat - omschreven adhv probleemgebieden, indicaties/contra-indicaties – RTJ én NRTJ - modules

25 Kick-off voor IJH van de Oost-Vlaamse CLB’s www.picov.be http://oostvlaanderen.jeugdhulp.be/


Download ppt "Introductie voor CLB’s. • Dit materiaal is volledig gebaseerd op het materiaal van de intersectorale IJH-introductie-sessies van het Pilootteam IJH Oost-Vlaanderen."

Verwante presentaties


Ads door Google