De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitvoeringskader toegang en toeleiding Jeugdhulp

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitvoeringskader toegang en toeleiding Jeugdhulp"— Transcript van de presentatie:

1 Uitvoeringskader toegang en toeleiding Jeugdhulp
CJG CAFE ZuidWest Uitvoeringskader toegang en toeleiding Jeugdhulp

2 Even voorstellen en doel
Nanja Willemsen Kwartiermaker decentralisatie jeugd Drenthe Zuidwest Jeugdhulp regio dossier Coordinatie taken Voor vandaag Vanuit jeugdhulp regio dossier “toegang op orde” Uitvoeringskader toelichten Exacte uitwerking – werkprocessen door gemeenten/cjg (ook vandaag) Tussen door vragen stellen – graag!

3 Uitvoeringskader 12 Samenwerkende gemeenten in Drenthe- RTA en TP
‘erbij haal model’ in afspraken uitgewerkt Vanuit visie, wet en ervaringen in pilots Volgende stap: Binnen uitvoeringskaders lokaal inrichten werkprocessen Doel: borgen gezamenlijke solidariteit, efficiëntie en uitvoerbaarheid

4 Professional aan zet Juiste deskundigheid: lokaal beschikbaar – Gedragswetenschapper, expertise drang en dwang en zo nodig procesregie Aanvullende deskundigheid erbij halen Effectieve besluitvorming: In dialoog met ouders en jeugdige Cyclisch proces als onderdeel van hulp Doelgericht en gestructureerd Op basis integrale blik

5 Administratief proces
Rechtmatigheid Mag ik zorg ontvangen Mag ik zorg verlenen Mag ik betalen Verwijsformulier Ontwikkelen met niveau 3 instelling, huisarts, jeugdhulp instelling, bedrijfsbureau Op termijn digitaal Via gemeente met beschikking

6 Woonplaatsbeginsel In welke gemeente woont de ouder met gezag?
Deze gemeente is verantwoordelijk voor de inzet van jeugdhulp en maatregelen. Wel uitzonderingen en soms ingewikkeld Mooie handreiking en beslisboom via

7 Vereiste beschikbare kennis en deskundigheid
Moet beschikbaar zijn in gemeentelijke toegang Inzetten voor ouders en jeugdige en professionals – soms voldoende alleen professionals Inbrengen via consult of aanschuiven aan overleg(keuken)tafel (handelingsgerichte) diagnostiek nodig = verwijzing Jeugdhulp organiseert en biedt passende hulp Obstructie – dan procesregie

8 Wie besluiten tot verwijzing?
Groep 1 Rechter en kinderrechter Gecertificeerde instelling Huisarts, jeugdarts, specialist JJI – directeur en selectiefunctionaris Groep 2 AMHK/ Veilig Thuis Drenthe Samenwerkingsverband onderwijs Groep 3 gemeenten

9 Groep 3 - gemeenten Elke gemeente heeft professionals aangewezen: op niveau 3 en gecertificeerd voor POD3/ouderkracht Bij de brede integrale analyse kan professional op niveau 4 erbij gehaald worden. Indien inzet op dit niveau of nader niveau nodig is – dan verwijsformulier. Eventueel betrekken deskundigheid lokaal en / of jeugdhulp regio: jeugdhulp aanbieders, amkh, RvdK, GI, VNN, etc. Bij besluiten over veiligheid van een kind: altijd gedragswetenschapper betrokken en vastleggen besluit.

10 Aanspreekpunt gezin Ouders en jeugdige zijn zelfverantwoordelijk en worden daarop aangesproken Ouders en jeugdige zijn altijd eerst verantwoordelijke en coördineren eigen proces. Er is altijd een aanspreekpunt beschikbaar uit niveaus 2/3. Ook bij inzet gedwongen kader en / of jeugdhulp hogere niveaus Er zijn altijd doelen en dus een plan, soms familiegroepsplan!

11 Indienen verzoek tot onderzoek bij RvdK
Aansluiten bij het gedwongen kader Samenwerkingsprotocol tussen gemeenten en raad voor de kinderbescherming (definitief concept klaar) Vanuit lokaal team VTO onder voorwaarden indienen via ‘casus overleg bescherming’ Direct besluit ter plekke door RvdK

12 Spoed4Jeugd Drenthe Wordt aan gewerkt Gezamenlijke oplossing
Bereikbaarheid Inzet van crisisinterventie

13 Zorgmeldingen politie
Nu bij BJZ Straks bij AMHK – Veilig Thuis Drenthe Zou niet nodig moeten zijn In lokale veld contact Meldcode hanteren Wanneer nodig Via triage snel bij lokale veld

14 Verordening en beleidsregels
Beleidsplan, verordening, nadere regels Netjes regelen Afstemming 12 gemeenten in verordening Beleidsregels dicht tegen werkprocessen aan – lokale kleur Beperken regel- en administratieve last – wet vraag wel enige last

15 Nog vragen?


Download ppt "Uitvoeringskader toegang en toeleiding Jeugdhulp"

Verwante presentaties


Ads door Google