De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decentralisatie jeugdzorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decentralisatie jeugdzorg"— Transcript van de presentatie:

1 Decentralisatie jeugdzorg
Jeugdbescherming en jeugdreclassering

2 Jeugdbescherming en jeugdreclassering naar gemeenten:
Hoe in de wet verankerd? Specifieke voorwaarden waarschijnlijk: - certificering van instellingen - direct melden bij de Raad voor de Kinderbescherming mogelijk - rechter noemt in vonnis WELKE JB-instelling de OTS moet uitvoeren G32-G4 pleiten voor situationele benadering, waarbij rol van voogd kan verschillen, tussen hands on en op afstand Adolescentenstrafrecht: inzicht in consequenties???

3 Cliëntenpopulatie JB Landelijke cijfers cliënten JB bij RvdK :
psychiatrische problematiek 50% Huiselijk geweld 40% Verslaving % Verstandelijke beperking 25% Schulden % Puberproblematiek 10% In 80% ten minste 2 probleemsoorten

4 Jeugdbescherming nu Bij OTS: opdracht aan BJZ -> gezinsvoogd
- Vooral school en politie veel zorgmeldingen Bij OTS: opdracht aan BJZ -> gezinsvoogd Bij ontheffing ouderlijke macht: voogdij instelling CJG SCHOOL BJZ/AMK Kinderrechter RvdK POLITIE Anders

5 Jeugdbescherming straks
JB-instelling Melden buiten ASHG/AMK om blijft mogelijk! Kinderrechter wijst bij OTS de JB-instelling aan, voordracht RvdK Om JB uit te voeren moet instelling gecertificeerd zijn Certicicering gaat over procedures, privacy, klachtenrecht, ……. CJG SCHOOL ASHG-AMK Kinderrechter RvdK POLITIE Anders

6 Voor gemeenten belangrijk om:
Goede afspraken te maken en na te leven tussen gemeentelijk gefinancierde voorzieningen, onderwijs, politie, huisarts, verloskundigen, ziekenhuis, GGZ en verslavingszorg over signaleren en bespreekbaar maken (protocollen melden KM en HG!) en melden AMK-ASHG in staat te stellen tot gedegen proces met gezin (gesprek en hulp bieden, wat meest nodig is éérst) Het grensverkeer tussen AMK-ASHG en de RvdK heel goed te regelen Voorwaarden over samenwerking met andere voorzieningen te stellen aan gecertificeerde JB-instellingen

7 Justitieel Casus Overleg
Jeugdreclassering nu Politie HALT Justitieel Casus Overleg RvdK OM Taakstraf (werk/leerstraf) Detentie PIJ Begeleiding Jeugdreclassering OM/Kinderrechter Bureau Jeugdzorg (JR)

8 Jeugdreclassering straks
Politie HALT Justitieel Casus Overleg RvdK OM Taakstraf (werk/leerstraf) Begeleiding door Jeugdreclassering OM/Kinderrechter JR-organisatie Detentie PIJ

9 Voor gemeenten belangrijk om:
Samen met RvdK inzicht te krijgen in patronen van jeugddelicten (v.b. te laag schooltype -> spijbelen-> delicten) Deel te nemen aan justitieel casusoverleg vanwege gezinssituatie en bieden van juiste ondersteuning Voorwaarden te stellen aan gecertificeerde JR-instellingen over samenwerking met andere voorzieningen

10 Proces nu: Behandeling brief van de Staatssecretarissen op 31 mei a.s.
Veel vragen gesteld over Jeugdbescherming en de positie van de RvdK (te veel schakels) Ook vragen over jeugdstrafrecht Waarschijnlijk géén controversieel onderwerp, concept wet in juni verwacht


Download ppt "Decentralisatie jeugdzorg"

Verwante presentaties


Ads door Google