De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transformatie Jeugdzorg FoodValley Transitiearrangement Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transformatie Jeugdzorg FoodValley Transitiearrangement Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley 1."— Transcript van de presentatie:

1 Transformatie Jeugdzorg FoodValley Transitiearrangement Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley 1

2 Inhoud bijeenkomst Transitiearrangement: wat is het? De cijfers Hoofdlijnen en proces 2

3 Gezamenlijk vertrekpunt Gezamenlijke verantwoordelijkheid om daar waar nodig kinderen en jongeren (en hun opvoeders) begeleiding, ondersteuning en zorg te bieden 3

4 Doel transitiearrangement Afspraken tussen gemeenten, financiers en zorgaanbieders over: 1. Continuïteit van zorg 2. Behoud infrastructuur 3. Beperken frictiekosten Deadline 31 oktober 2013 4

5 Landelijke uitgangspunten Geen beleidsplan Minimale afspraken 2015 Landelijk arrangement voor specialistische functies Afspraken zijn niet vrijblijvend, bestuurlijk vastgesteld 5

6 Continuïteit van zorg Cliënten waarbij de zorg voor 1-1- 2015 is aangevangen krijgen zorg bij dezelfde aanbieder tot uiterlijk 1-1- 2016 (muv pleegzorg) Verantwoordelijkheid voor uitvoering van indicaties afgegeven voor 1-1- 2015 6

7 Infrastructuur Om continuïteit van zorg te kunnen garanderen maar ook: om nieuwe cliënten te kunnen bedienen 7

8 Beperken frictiekosten Opdracht gemeente: breng frictiekosten in beeld Verantwoordelijkheid van zorgaanbieders om deze kosten aan te geven Van belang voor zorgaanbieders om dit nu te melden 8

9 Vereisten en randvoorwaarden Definitieve budget In- en uitstroom 2014 Afstemming gemeenteraad 9

10 Analyse cijfers Vergelijking aangeleverde gegevens zorgaanbieders en cijfers SCP Verklaring geconstateerde verschillen Conclusie gebruik cijfers 10

11 Vergelijk zorgaanbieders / SCP ZorgvormZorgaanbieders Sociaal Cultureel Planbureau ultureel Planbureau (inclusief korting mei circulaire) AWBZ-jeugdzorg € 20.051.119 € 19.036.800 Provinciaal-gefinancierde jeugdzorg € 49.083.538 € 32.002.560 Zvw-jeugdzorg € 14.655.296 € 14.533.920 Eindtotaal € 83.789.952 € 65.573.280

12 Eerste reactie zorgaanbieders Brancheorg. zorginstellingen Gelderland: Cijfers over budgetten niet meest belangrijk Verwachting arrangement: intentie om te komen tot concrete afspraken in 2014 Gezamenlijk voorbereiding regio’s en instellingen over vernieuwing jeugdzorg kostprijzen, reductie aantallen in zorg e.d. Daardoor zijn frictiekosten beheersbaar 12

13 Vormgeving arrangement (1) Lange termijnvisie Foodvalley:Elke jeugdige telt Beschikbare budget bestemd voor zittende cliënten, wachtlijst en nieuwe instroom Geen significante afwijkingen in cliëntenaantallen in 2014 tov voorgaande jaren 13

14 Vormgeving arrangement (2) Financiële afspraken: wat is nodig voor genoemde doelen Uitgangspunt: percentage per sector ipv afspraken met individuele aanbieders 14

15 Voorstel proces Uitgangspunt: opzet arrangement gezamenlijk met vertegenwoordiger per sector bespreken Aan alle betrokken aanbieders concept arrangement schriftelijk sturen 15

16 Planning werkproces 06 09 concept zorgarrangement naar aanbieders 13 09 verzamelen reacties per sector Week 38 gesprekken sectoren Week 39/40 tweede concept zorgarrangement Week 41 start besluitvormingstraject gemeenten 16

17 Conclusie Instemmen met vervolgproces Indeling sectoren: afspreken wie contactpersoon is Contactgegevens regio Foodvalley: info@transformatiejz.nl info@transformatiejz.nl Secretariaat: 0318 - 680158 17


Download ppt "Transformatie Jeugdzorg FoodValley Transitiearrangement Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley 1."

Verwante presentaties


Ads door Google