De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transitiearrangement Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transitiearrangement Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley"— Transcript van de presentatie:

1 Transitiearrangement Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley

2 Inhoud bijeenkomst Transitiearrangement: wat is het? De cijfers
Hoofdlijnen en proces

3 Gezamenlijk vertrekpunt
Gezamenlijke verantwoordelijkheid om daar waar nodig kinderen en jongeren (en hun opvoeders) begeleiding, ondersteuning en zorg te bieden

4 Doel transitiearrangement
Afspraken tussen gemeenten, financiers en zorgaanbieders over: Continuïteit van zorg Behoud infrastructuur Beperken frictiekosten Deadline 31 oktober 2013

5 Landelijke uitgangspunten
Geen beleidsplan Minimale afspraken 2015 Landelijk arrangement voor specialistische functies Afspraken zijn niet vrijblijvend, bestuurlijk vastgesteld

6 Continuïteit van zorg Cliënten waarbij de zorg voor is aangevangen krijgen zorg bij dezelfde aanbieder tot uiterlijk (muv pleegzorg) Verantwoordelijkheid voor uitvoering van indicaties afgegeven voor

7 Infrastructuur Om continuïteit van zorg te kunnen garanderen
maar ook: om nieuwe cliënten te kunnen bedienen

8 Beperken frictiekosten
Opdracht gemeente: breng frictiekosten in beeld Verantwoordelijkheid van zorgaanbieders om deze kosten aan te geven Van belang voor zorgaanbieders om dit nu te melden

9 Vereisten en randvoorwaarden
Definitieve budget In- en uitstroom 2014 Afstemming gemeenteraad

10 Analyse cijfers Vergelijking aangeleverde gegevens zorgaanbieders en cijfers SCP Verklaring geconstateerde verschillen Conclusie gebruik cijfers

11 Vergelijk zorgaanbieders / SCP
Zorgvorm Zorgaanbieders Sociaal Cultureel Planbureau ultureel Planbureau (inclusief korting mei circulaire) AWBZ-jeugdzorg Provinciaal-gefinancierde jeugdzorg Zvw-jeugdzorg Eindtotaal

12 Eerste reactie zorgaanbieders
Brancheorg. zorginstellingen Gelderland: Cijfers over budgetten niet meest belangrijk Verwachting arrangement: intentie om te komen tot concrete afspraken in 2014 Gezamenlijk voorbereiding regio’s en instellingen over vernieuwing jeugdzorg kostprijzen, reductie aantallen in zorg e.d. Daardoor zijn frictiekosten beheersbaar

13 Vormgeving arrangement (1)
Lange termijnvisie Foodvalley:Elke jeugdige telt Beschikbare budget bestemd voor zittende cliënten, wachtlijst en nieuwe instroom Geen significante afwijkingen in cliëntenaantallen in 2014 tov voorgaande jaren

14 Vormgeving arrangement (2)
Financiële afspraken: wat is nodig voor genoemde doelen Uitgangspunt: percentage per sector ipv afspraken met individuele aanbieders

15 Voorstel proces Uitgangspunt: opzet arrangement gezamenlijk met vertegenwoordiger per sector bespreken Aan alle betrokken aanbieders concept arrangement schriftelijk sturen

16 Planning werkproces 06 09 concept zorgarrangement naar aanbieders
13 09 verzamelen reacties per sector Week 38 gesprekken sectoren Week 39/40 tweede concept zorgarrangement Week 41 start besluitvormingstraject gemeenten

17 Conclusie Instemmen met vervolgproces
Indeling sectoren: afspreken wie contactpersoon is Contactgegevens regio Foodvalley: Secretariaat:


Download ppt "Transitiearrangement Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley"

Verwante presentaties


Ads door Google