De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werksessie 4 gemeentelijke financials Samenvattende presentatie bijeenkomst op 13 maart 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werksessie 4 gemeentelijke financials Samenvattende presentatie bijeenkomst op 13 maart 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Werksessie 4 gemeentelijke financials Samenvattende presentatie bijeenkomst op 13 maart 2014

2 Prikkel voorliggende veld  Onze gezamenlijke aanname is dat we door preventie, signalering en vroegtijdige interventie goed in te vullen, minder dure jeugdhulp gaan krijgen.  De prikkel die er zou moeten zijn is dat deze aanname in % jeugdigen in zorg (per interventieniveau) zichtbaar gaat worden.  Wijken de relatieve % per gemeente onderling af, is dat reden om met elkaar in gesprek te gaan.

3 Prikkel voorliggende veld  In het plan versterking voorliggende veld worden (per sub regio) de maatregelen genoemd die de instellingen in dat voorliggende veld zo toerusten dat zij preventie, signalering en vroegtijdige interventie goed kunnen invullen.  Midden-Drenthe: afwijkingen met meer dan 10% leiden tot bijstorten c.q. terugbetalen per gemeente  Aa en Hunze: voor financiering systematiek T-1 in  Aa en Hunze en de Wolden: 0 meting vooraf is essentieel  De Wolden: creëer op regionaal niveau een bonus-malus buffer  Hoogeveen: het toepassen van het profijtbeginsel is een voldoende prikkel

4 Verdeelsystematiek : solidariteit  Hoogeveen: solidariteit voor crisisinterventie, pleegzorg en zorg op interventieniveaus 7 en 8  Assen: geldt ook voor interventieniveau 6  Emmen (23 januari) ook hier gedeeltelijk profijtbeginsel invullen  Assen: volume en budget wordt bepaald door huidige gebruik en huidige productie afspraken  De Wolden: bijdrage gemeenten op basis van aantal jeugdigen  Aa en Hunze: bijdrage gemeenten op basis van gelijkwaardig aandeel in kosten gerelateerd aan totale bijdrage jeugdhulp

5 Verdeelsystematiek : profijt  Hoogeveen: voor interventieniveaus 4, 5 en 6  De Wolden: geldt niet voor interventieniveau 4  Assen: vooraf inkopen op basis van huidig/gewenst gebruik (P maal Q), achteraf afrekenen op basis van werkelijk gebruik

6 Een variant  Westerveld: maak grensoverschrijdende inkoop mogelijk

7 Eigen budget  Assen: voor PGB’s, basis GGZ en specialistische GGZ door niet door zorgverzekeraar geregistreerde zorgaanbieders  De Wolden voor interventieniveau 4

8 Voorwaarden  Hoogeveen en de Wolden: Maak evaluatieafspraken; duur van overeenkomst is twee jaar (met optie voor een derde jaar)  Assen: monitoring is essentieel

9 Budget jeugdhulp  Emmen: ga werken met een meerjaren budget en neem naast 2015 ook 2016 en 2017 mee  Assen: het budget uit de meicirculaire 2014 is taakstellend. Daar gaan we op sturen.  Westerveld: ramingen kloppen nooit, dus focus op het benoemen van de risico’s en bepalen van de omvang en impact van die risico’s.


Download ppt "Werksessie 4 gemeentelijke financials Samenvattende presentatie bijeenkomst op 13 maart 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google