De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Inkoop en financiën Jeugdhulp Gemeente Rotterdam 8 juli 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Inkoop en financiën Jeugdhulp Gemeente Rotterdam 8 juli 2013."— Transcript van de presentatie:

1 1 Inkoop en financiën Jeugdhulp Gemeente Rotterdam 8 juli 2013

2 2 Visie op inkoop en financiën  In NRJ drie pijlers:  Toegang  In wijk inhoudelijke en budgettaire afweging  Professioneel opdrachtgeverschap  Verder: marktordening, wijze van opdrachtverlening en bekostiging

3 3 De wijk centraal  Besluiten en budget op wijkniveau  Vraagt van u organiseren op dat niveau  Inclusief informatie: financieel en inhoudelijk  Meer vraag naar arrangementen over huidige sectoren heen

4 4 Centrale inkoop  De wijken bestellen  Inkoop gebeurt centraal door stad, regio en soms op niveau daarboven  Voor de stadsregionale jeugdzorg is bepaald wat regionaal wordt ingekocht  Regionaal één prestatiemonitor, naast de lokale voor Rotterdam

5 5 Marktordening  Goede balans tussen samenwerking en zakelijkheid  Producten moeilijk te substitueren, specifieker  meer accent op samenwerking  Veel aanbieders, substitutie eenvoudig  meer accent op concurrentie  Stevige verzakelijking onontkoombaar gezien flinke krimp budgetten

6 6 De opdrachtverlening  In dit domein kan zowel subsidiëren als contracteren  Van belang is transparantie en gelegenheid om aanbod te doen  De vraag zal dus breder dan nu bekend worden gemaakt  Het wordt in elk geval een overheidsopdracht

7 7 Bekostiging  Simpel waar het kan, preciezer waar dat moet  Basishulp via p*q, eenvoudige tariefstructuur en vooral hoeveelheid goed administreren  Specialistische hulp via trajectfinanciering bij behandeling.  Indien chronische situaties dan langdurig stut en steun regelen

8 8 Korte termijn  Per 1/1/2015 veel veranderingen, niet stante pede invoeren van lange termijn visie  Zorgcontinuïteit van groot belang daarom regionaal transitiearrangement realiseren dat:  Continuïteit van zorg realiseert  De hiervoor benodigde infrastructuur realiseert  De frictiekosten beperkt

9 9 Korte termijn: spoorboekje  Oktober: notitie inkoopstrategie jeugdhulp  31 oktober 2013: regionaal transitiearrangement  31 december 2013: er is per aanbieder bekend wat volume 2015 is  31 maart 2014: per aanbieder is productmix bekend  31 mei 2014: budget 2015 is bekend

10 10 Wat wordt er van u gevraagd?  Medewerking bij invullen impactanalyse voor 22 juli  Medewerking bij opstellen transitie arrangement in augustus  Betrokkenheid bij notitie inkoopstrategie jeugdhulp  m.devisser@rotterdam.nl m.devisser@rotterdam.nl  ja.smid@rotterdam.nl ja.smid@rotterdam.nl  Faciliteren van wijkgericht werken  Leveren van producten  Verstrekken van informatie


Download ppt "1 Inkoop en financiën Jeugdhulp Gemeente Rotterdam 8 juli 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google