De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De rol van het Centrum voor Jeugd en Gezin Praktijkervaringen met versterken van informele netwerken bij opvoeden. Pieter Paul Bakker, Nederlands Jeugdinstituut.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De rol van het Centrum voor Jeugd en Gezin Praktijkervaringen met versterken van informele netwerken bij opvoeden. Pieter Paul Bakker, Nederlands Jeugdinstituut."— Transcript van de presentatie:

1 De rol van het Centrum voor Jeugd en Gezin Praktijkervaringen met versterken van informele netwerken bij opvoeden. Pieter Paul Bakker, Nederlands Jeugdinstituut Francis Wesseling en Marijke van Dongen, CJG Rijnmond Regiobijeenkomst professionele kracht, vrijwillige kracht, eigen kracht: samen voor jeugd MO-groep, Rotterdam, 10 oktober 2013

2 Opzet workshop 1.Visie en achtergrond: Rol van CJG in versterken pedagogische civil society 2. Praktijkervaringen: Het verhaal uit Rotterdam 3. Discussie: Rol van de beroepskracht 4. Afsluiting: Wat neem je mee, voor je eigen praktijk?

3 PCS in transitieplannen Jeugdige naar speciale zorg (excluderend) Speciale zorg naar jeugdige (includerend) Wijkteams, generalisten, huisartsen, SMW, CB’s, CJG’s Algemene (jeugd)voor- zieningen Pedagogische civil society Van 80% naar 90% Van 15% naar 7% Van 5% naar 3% Bijv. regio Rotterdam

4 Wat is de rol van het CJG? Signaleren : Zicht hebben op wat er is aan voorzieningen, burgerinitiatief, vrijwilligersorganisaties Voorwaarden scheppen: Voor ontmoeting, voor ontstaan van initiatief. Bijvoorbeeld door een ruimte ter beschikking te stellen. Ook: gesprek over opvoeden normaliseren Faciliteren en steunen: Van wat burgers/ouders zelf kunnen en willen. Vraag: wat wil je doen, en hoe kan ik je daarbij helpen? Coördineren. Samenwerking bevorderen, organisaties en burgers met elkaar in contact brengen

5 En de beroepskracht dan? 5

6 Niet minder doen, maar anders werken Waardering geven voor initiatief van ouders/burgers Naast ouders staan en niet (ver)oordelen Snel schakelen tussen rollen Verbinder zijn Niet voor ouders denken maar met hen 6

7 Wat gebeurt er binnen het CJG Rijnmond? OIA naar het CJG gegaan -opvoedondersteuning door vrijwilligers -vrijwilligers binden aan het CJG omslag in het denken is een heel proces. –beleidsnotitie

8 Wat betekent dit voor OIA inbedding structuur een trekker positioneren en borgen van het project Ouders in Actie continuering; 8

9 Uitgangspunten voor het CJG Informele netwerken zijn een pijler in de wijknetwerk-ontwikkeling. Dit is een opdracht voor het CJG in afstemming met de gemeente (NRJ) Er wordt gebiedsgericht gewerkt Er wordt aangesloten op de Transitie (wijknetwerken) en JGZ ontwikkelingen JGZ is de centrale verbinder met de informele netwerken

10 Werken met vrijwilligers wat gaat goed? Genoeg vrijwilligers te vinden Mensen willen graag getraind worden Ouders voelen zich door groepsbijeenkomsten gesteund bij opvoedvragen Bereik onder eigen doelgroep is groot

11 Heeft u even? Spanningsveld tussen begeleiden en eigen kracht vrijwilligers (PCS) Vrijwilligers uit de ‘kwetsbare doelgroep’ is sterkte, maar ook zwakte Hoe begeleid je vrijwilligers om betrokken te blijven en aan je te blijven binden ? Bereidheid organisatie vrijwilligers een platform te geven (ze horen bij ons) 11

12 Dilemma….. Aansluiten bij het initiatief en de eigen kracht van burgers MAAR Botst dat niet met mijn doelen als beroepskracht? 12

13 Dilemma…. Samenwerken met andere organisaties, ja natuurlijk! MAAR Elke organisatie heeft eigen belangen. Hoe bereik je dat je gezamenlijk aan gedeelde doelen werkt? 13

14 Dilemma… Vooral faciliteren en steunen, of ook organiseren? MAAR Wat als mensen zelf geen mogelijkheden zien? 14

15 Wat neem ik mee? Ik wil de inzet van burgers versterken bij opvoeden en opgroeien Wat kan ik nu concreet doen in mijn werk? Wat heb ik nog nodig om dit te kunnen doen? 15

16 Voor meer informatie: www.allemaalopvoeders.nl Download: Handreiking voor gemeenten en CJG’s Voor contact: p.bakker@nji.nlp.bakker@nji.nl tel 030 - 230 6530 f.wesseling@cjgrijnmond.nlf.wesseling@cjgrijnmond.nl tel 010 - 44 44 600 m.zee@cjgrijnmond.nlm.zee@cjgrijnmond.nl tel 010 - 44 44 600 16


Download ppt "De rol van het Centrum voor Jeugd en Gezin Praktijkervaringen met versterken van informele netwerken bij opvoeden. Pieter Paul Bakker, Nederlands Jeugdinstituut."

Verwante presentaties


Ads door Google