De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PGB en LGF PGB: Ondersteuner van buiten de school, buiten de schoolboekhouding LGF: Docent/leerlingbegeleider eigen school en ambulante begeleider REC,

Verwante presentaties


Presentatie over: "PGB en LGF PGB: Ondersteuner van buiten de school, buiten de schoolboekhouding LGF: Docent/leerlingbegeleider eigen school en ambulante begeleider REC,"— Transcript van de presentatie:

1 PGB en LGF PGB: Ondersteuner van buiten de school, buiten de schoolboekhouding LGF: Docent/leerlingbegeleider eigen school en ambulante begeleider REC, betaling via lump-sum

2 PGB PGB (persoonsgebonden budget): Ouders vragen aan, RIO indiceert
Indicatie onderwijs 3 van de 7 functies: Persoonlijke verzorging Verpleging Ondersteunende begeleiding Financiële bron: AWBZ

3 LGF LGF (leerlingengebonden financiering) - de rugzak:
Ouders vragen aan, school helpt bij invullen aanvraagformulier CVI (cie voor indicatiestelling) bepaalt aan de hand van objectieve criteria Beschikking:speciale school of regulier onderwijs met ambulante begeleiding vanuit een REC Financiële bron: min. OCenW

4 REC-clusters Regionale Expertise Centra:
cluster 1: leerlingen met visuele handicap cluster 2: leerlingen met gehoor- en spraakproblemen cluster 3: leerlingen met een lichamelijke/verstandelijke handicap cluster 4: leerlingen met ernstige gedragsstoornissen of psychiatrische problematiek

5 RENN 4 Regionaal Expertisecentrum Noord-Nederland
Scholen: Groningen:van Heemskerckschool, Bladergroenschool, Hart de Ruyterschool, OOS(onderzoek, ontwikkeling en service) Friesland: Buitenschool, Grewelschool, Witakkerschool Drenthe: van der Reeschool, ‘t Ruige Veldschool

6 Criteria RENN 4 Psychiatrische stoornis, ernstige sociaal-emotionele problemen Gevolgen merkbaar thuis, op school, vrije tijd en geconstateerd door Jeugdzorg of andere hulpverleningsinstantie Deelname gewoon(regulier) onderwijs in beperkte mate mogelijk

7 RENN 4 Ernstige vorm van ADHD
Stoornissen binnen het autistisch spectrum (ASS), ofwel PDD-NOS Integratiestoornissen Oppositioneel gedrag, reactieve hechtingsstoornis

8 Externe zorg en hulpverlening
OPDC= Orthopedagogisch Didactisch Centrum Voor leerlingen die veel extra zorg en ondersteuning nodig hebben (vmbo-niveau) Dienstverlenend: deskundigheidsbevordering van scholen uit het Samenwerkingsverband, ambulante begeleiding voor docenten, teams en leerlingen, verrichten van specialistische onderzoeken

9 Bureau Jeugdzorg Ernstige problemen rond opgroeien en opvoeden van kinderen tot 18 jaar Aansluitingstaken: deskundigheidsbevordering, preventie-units (niet permanent specialisten in school: geregeld via gemeentelijke voorzieningen) Toeleidingstaken: kortdurende hulp ( 5 gesprekken) voor vrij toegankelijke en geïndiceerde jeugdzorg

10 Toegang tot de Jeugdzorg
Door Bureau Jeugdzorg en de SGJ (Gereformeerde Jeugdzorg) samen met de cliënt kijken waar de vraag thuishoort en welke hulp passend is. SGJ biedt dezelfde behandeling als BJz SGJ: identiteitsgebonden hulpverlening blijft SGJ is onderaannemer: casemanager stelt vast welke zorg nodig is en legt ontwerp indicatiebesluit voor aan BJz van de provincie en BJz besluit

11 Andere taken BJz Jeugdbescherming (kinderrechter, voogdij)
Jeugdreclassering Telefonische hulpdienst Kindertelefoon AMK : (Advies en Meldpunt Kindermishandeling)

12 Advies & Meldpunt Kindermishandeling
Definitie Adviesvraag Consultvraag Melding ter activiteit Anoniem? Info naar ouders/opvoeders binnen 4/6 weken, tenzij gevaarlijk voor kind of melder

13 Overige externe hulpverleners: Eleos
Eleos: identiteitsgebonden hulp Ambulante zorg jeugd Deeltijdbehandeling adolescenten Beschermd wonen Ambulante woonbegeleiding

14 Overige externe hulpverleners: Accare
Accare (UMCG) is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen bij Accare terecht. Accare biedt hulp bij eetproblemen, ADHD, angst, gedragsproblemen, ontwikkelings-stoornissen, depressies, enzovoorts. Het grootste gedeelte van de cliënten wordt poliklinisch behandeld, slechts een klein deel wordt opgenomen.


Download ppt "PGB en LGF PGB: Ondersteuner van buiten de school, buiten de schoolboekhouding LGF: Docent/leerlingbegeleider eigen school en ambulante begeleider REC,"

Verwante presentaties


Ads door Google