De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Steunpunt Huiselijk Geweld Kennemerland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Steunpunt Huiselijk Geweld Kennemerland"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Steunpunt Huiselijk Geweld Kennemerland
Proces AMHK ontwikkeling in Kennemerland

2 Inhoud Regio en Partners in Kennemerland
Resultaten van de Pilotprojecten “Kind in Beeld” en “Samenloopzaken Haarlemmermeer” Stand van zaken AMHK vorming Welke vraagstukken komen we tegen Wat vergt dit van gemeenten Hoe kunnen de gewenste resultaten gehaald worden

3 Regio 3

4 Kind in Beeld 2011 start gesprekken tussen de centrumgemeente Haarlem, SHG, Bureau Jeugdzorg Noord Holland (AMK) en het Kinder Jeugd Traumacentrum (KJTC) Op basis van gezamenlijke visie dient het SHG in 2012 een projectvoorstel in voor Midden en Zuid Kennemerland Ondertitel: “een stap naar de verdere integratie van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling Start pilot project begin 2013

5 Samenloopzaken Haarlemmermeer
Specifiek voor de Haarlemmermeer is de pilot Samenloopzaken ontwikkeld Ander bureau jeugdzorg: BJAA (inmiddels JBRA) Andere visie, laagdrempelig en vrijwillige hulpverlening waar het kan, gedwongen kader waar het nodig is Verbinding met het CJG+ in Hoofddorp onderdeel van de pilot 5

6 Doelstelling projecten Kind in Beeld en Samenloopzaken
Structureel stoppen van geweld door integrale en systeemgerichte aanpak vanuit gezinsperspectief Zo snel mogelijk na melding interventie plegen omdat motivatie betrokkenen dan het hoogst is Voorkomen van intergenerationele overdracht en gevolgen op lange termijn voor kinderen

7 Aanpak Screeningsoverleg
Vier dagen per week overleg in aanwezigheid van 1 medewerker per organisatie Voorzitter procesregisseur SHG Alle SHG meldingen waar kinderen bij betrokken zijn worden gescreend Ook het AMK (BJZNH) brengt meldingen in als kinderen getuige zijn van HG Registratiesystemen BJZNH AMK/BJAA en het SHG worden ter plekke geraadpleegd, met als doel informatieverrijking

8 Waar letten we op? Recidive; uitkomsten eerdere zaken worden geraadpleegd Ernst van het geweld en mogelijke impact op kinderen Kans op escalatie Leeftijd kinderen Risicofactoren Beschermende factoren Reeds betrokken hulpverleners in heden en verleden

9 Aantal en Type Meldingen 2013
930 meldingen in 2013 Type meldingen: Partnergeweld en kinderen getuige Partnergeweld en kindermishandeling (verbaal en/of fysiek geweld of verwaarlozing) Kindermishandeling zonder partnergeweld Oudermishandeling: kinderen richting ouders 9

10 Uitkomst van het Screeningsoverleg
Besluit m.b.t. de aanpak: SHG zaak, AMK zaak, BJAA zaak, Pilot Haarlemmermeerzaak, Samenwerkingszaak Besluit m.b.t. het al dan niet opvragen van een zorgmelding bij de politie (indien nog geen zorgmelding is gedaan) Advies m.b.t. inzet van KJTC bij traumascreening Aandachtspunten voor de casushouders: zaken om goed op door te vragen Besluit m.b.t. het monitoren van de zaak in het overleg

11 Algemene bevindingen betrokkenen
Korte lijnen tussen AMK, KJTC, BJAA en SHG zeer prettig Van elkaar leren en elkaar aanvullen vanuit perspectief HG en KM en veiligheid Focus op trauma is vergroot Visie pilot Samenloopzaken sluit aan op visie AMHK Onderzoek geen doel op zich, toeleiden naar passende hulpverlening staat voorop Traumascreening en huisbezoek met KJTC heeft in een aantal gevallen plaatsgevonden en is zinvol gebleken

12 AMHK vorming Pilots zijn inmiddels afgelopen, werkwijze wordt voortgezet Is de opmaat voor het te vormen AMHK per Medewerkers zijn er klaar voor Kennen elkaar en elkaars werkwijzen Staan open voor verdere integratie De sfeer is positief en prettig 12

13 Welke vraagstukken komen we tegen
Aansluiting op het lokale veld, vraagstukken rond privacy en gegevensuitwisseling en ICT systemen, aansturing en verantwoordelijkheden, convenanten die landelijk en regionaal herzien zullen moeten worden, besluitvormingsprocessen, ontwikkeling van lokale expertise op HG en KM, teruglopende aantallen meldingen van professionals bij het SHG, naleving stappen van de wet Meldcode, capaciteit en budgetten versus toenemende aantallen meldingen van de politie………….. 13

14 Veilig Thuis 10 Uitgangspunten handelingsprotocol centraal
Werkt integraal, systemisch, korte lijnen met ketenpartners en de samenleving Veiligheid zo snel mogelijk hersteld Sluitende aanpak met duurzame borging Goede aansluiting op lokaal veld en gespecialiseerde zorg 14

15 VRAGEN EN REACTIES?


Download ppt "Presentatie Steunpunt Huiselijk Geweld Kennemerland"

Verwante presentaties


Ads door Google