De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Patientveiligheid: juridische aspecten Johan Legemaate De Bilt, 3 juni 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Patientveiligheid: juridische aspecten Johan Legemaate De Bilt, 3 juni 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Patientveiligheid: juridische aspecten Johan Legemaate De Bilt, 3 juni 2008

2 Waar gaat het over:  Kwaliteit van artsen (in opleiding) en van de organisatie  Inhoudelijke rechten van patienten (informatie, toestemming, privacy)  Klachtmogelijkheden van de patient  Specifieke aspecten patiëntveiligheid: -melden incidenten binnen de eigen werkomgeving -verplichte melding calamiteiten aan de Inspectie

3 Welke wetten:  Kwaliteit artsen resp. instellingen: -Wet beroepen individuele gezondheidszorg (BIG) -Kwaliteitswet zorginstellingen  Inhoudelijke rechten van de patient: -Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)  Klachtmogelijkheden: -Wet klachtrecht clienten zorgsector -Tuchtrecht (Wet Big) -Aansprakelijkheidsrecht (schade)  Melden incidenten/calamiteiten: -Kwaliteitswet zorginstellingen

4 Door arts in acht te nemen normen:  Verantwoorde zorg (doeltreffend, doelmatig, patientgericht, reele behoefte patient) + veilig (Kwaliteitswet)  Zorg van een goed hulpverlener, in relatie tot professionele standaard (WGBO)  Handelen conform de zorg die de arts behoort te betrachten, handelen in het belang van een goede uitoefening van de individuele gezondheidszorg (Wet BIG, tuchtrecht)  Betekenis richtlijnen en protocollen?

5 Discussiepunten:  Incident of fout: verwijtbaar aan individu of aan instelling?  Onderscheid fout en complicatie?  Patiënt altijd over fouten informeren?  Relatie openheid en klachten van de patient?  Eigen verantwoordelijkheid patient?  Verantwoordelijkheidsverdeling (arts-arts, arts- verpleegkundige e.d.)  Overleggen, samenwerking, dossierplicht  Klacht: wat wil de patient bereiken?

6 Klacht van de patient:  Wat wil de patient bereiken?  Klachtencommissie: (on)gegrond  Tuchtrechter: (on)gegrond + maatregel  Claim: (on)gegrond + schadevergoeding Los daarvan, maar soms gecombineerd:  Bemoeienis Inspectie (bijv. na melding calamiteit  Strafrechter (beslissing officier van justitie)

7 KNMG-standpunt april 2007

8 Vuistregels (NTvG 2007, p. 320)


Download ppt "Patientveiligheid: juridische aspecten Johan Legemaate De Bilt, 3 juni 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google