De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Patientveiligheid: juridische aspecten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Patientveiligheid: juridische aspecten"— Transcript van de presentatie:

1 Patientveiligheid: juridische aspecten
Johan Legemaate De Bilt, 3 juni 2008

2 Waar gaat het over: Kwaliteit van artsen (in opleiding) en van de organisatie Inhoudelijke rechten van patienten (informatie, toestemming, privacy) Klachtmogelijkheden van de patient Specifieke aspecten patiëntveiligheid: -melden incidenten binnen de eigen werkomgeving -verplichte melding calamiteiten aan de Inspectie

3 Welke wetten: Kwaliteit artsen resp. instellingen:
-Wet beroepen individuele gezondheidszorg (BIG) -Kwaliteitswet zorginstellingen Inhoudelijke rechten van de patient: -Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) Klachtmogelijkheden: -Wet klachtrecht clienten zorgsector -Tuchtrecht (Wet Big) -Aansprakelijkheidsrecht (schade) Melden incidenten/calamiteiten:

4 Door arts in acht te nemen normen:
Verantwoorde zorg (doeltreffend, doelmatig, patientgericht, reele behoefte patient) + veilig (Kwaliteitswet) Zorg van een goed hulpverlener, in relatie tot professionele standaard (WGBO) Handelen conform de zorg die de arts behoort te betrachten, handelen in het belang van een goede uitoefening van de individuele gezondheidszorg (Wet BIG, tuchtrecht) Betekenis richtlijnen en protocollen?

5 Discussiepunten: Incident of fout: verwijtbaar aan individu of aan instelling? Onderscheid fout en complicatie? Patiënt altijd over fouten informeren? Relatie openheid en klachten van de patient? Eigen verantwoordelijkheid patient? Verantwoordelijkheidsverdeling (arts-arts, arts-verpleegkundige e.d.) Overleggen, samenwerking, dossierplicht Klacht: wat wil de patient bereiken?

6 Klacht van de patient: Wat wil de patient bereiken?
Klachtencommissie: (on)gegrond Tuchtrechter: (on)gegrond + maatregel Claim: (on)gegrond + schadevergoeding Los daarvan, maar soms gecombineerd: Bemoeienis Inspectie (bijv. na melding calamiteit Strafrechter (beslissing officier van justitie)

7 KNMG-standpunt april 2007 7

8 Vuistregels (NTvG 2007, p. 320) 8


Download ppt "Patientveiligheid: juridische aspecten"

Verwante presentaties


Ads door Google