De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waaraan moet men denken! Waarmee moet men rekening houden!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waaraan moet men denken! Waarmee moet men rekening houden!"— Transcript van de presentatie:

1

2 Waaraan moet men denken! Waarmee moet men rekening houden!

3 Gedragen door directie en team. MR informeren. Ouders en leerlingen informeren.

4 De groepsleerkracht. Eén leerkracht voor alle groepen. Heeft de voorkeur i.v.m. continuïteit en breder draagvlak.

5 Materialen zijn bedoeld voor de groepen 5 t/m 8. In welke groep de opstart plaatsvindt, bepaalt de school zelf.

6 Om zelf de Duitse taal te begrijpen en te spreken is het raadzaam deze op minimaal B1 niveau (Europees referentiekader) te beheersen.

7 Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens reizen in gebieden waar de taal wordt gesproken. Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen. Europees referentiekader B1:

8 Het geïnteresseerd raken en respect krijgen voor de Duitse taal en cultuur is de algemene doelstelling. Dit gebeurt door de luister-, spreek- en leesvaardigheid te bevorderen. Bevordering van schriftelijke vaardigheid is ook wenselijk om communicatie per brief, mail (bv. e-Twinning) te vereenvoudigen.

9 Terug te vinden op lesrooster ca. 1 uur. Terug te vinden in schoolplan. Terug te vinden in schoolgids. Terug te vinden op rapport. zeker in groep 7 en 8 → gelijk aan Engels

10 Gebruik maken van de reeds aanwezige materialen. Aandragen van nieuwe materialen en ideeën wordt op prijs gesteld. Beschikbaar stellen via werkgroep aan andere scholen.

11 Unser kleiner Wörterladen (groep 5)

12 DaZ Koffer Ich und du (groep 6) Sich orientieren (groep 7) Miteinander leben (groep 8)

13 Wir verstehen uns gut incl. liedjes cd

14 Leesboekjes “einfach lesen!”

15 Topklassers Duits

16 Diversen: Lesklappers jaarplanning 5 t/m 8 Woordenboeken: ND – DN – DD Inzet native speakers Websites: Planet, Aduis, Blinde Kuh, Willi wills wissen, Sendung mit der Maus, Linq, Euregioschool

17 Contact zoeken/leggen met Deutsche Grundschule (Klasse 3 und 4) voor de groepen 5 en 6 Contact zoeken/leggen met Deutsche Sekundarstufe (Klasse 1 und 2) voor de groepen 7 en 8

18 Aanschaf basismaterialen voor de groepen 5 t/m 8€ 1500,00 Opleidingskosten en vervanging per leerkracht€ 3500,00 Uitwisselingskosten: vervoer, entree e.d. variabel

19 ¿ ¿


Download ppt "Waaraan moet men denken! Waarmee moet men rekening houden!"

Verwante presentaties


Ads door Google