De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bakens voor een tweede cyclus scholengemeenschappen basisonderwijs Visietekst: Marc Van den Brande, VVKBaO Begeleidingstraject SG 2011 DPB-Mechelen-Brussel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bakens voor een tweede cyclus scholengemeenschappen basisonderwijs Visietekst: Marc Van den Brande, VVKBaO Begeleidingstraject SG 2011 DPB-Mechelen-Brussel."— Transcript van de presentatie:

1 Bakens voor een tweede cyclus scholengemeenschappen basisonderwijs Visietekst: Marc Van den Brande, VVKBaO Begeleidingstraject SG 2011 DPB-Mechelen-Brussel

2 Scholengemeenschap vormen in het basisonderwijs Beleidsoptie van de Vlaamse Regering Draagvlak vergroten door schaalvergroting “extra” middelen koppelen aan samenwerking DPB-Mechelen-Brussel

3 Scholengemeenschap vormen in het Basisonderwijs Scholengemeenschap: Samenwerking Middelen Draagvlak Werken aan kwaliteitsvolle scholen DPB-Mechelen-Brussel

4 Werken aan kwaliteitsvolle scholen De leerling centraal ◦Algemene evidentie… ◦Is het ook de toetssteen van ons handelen? ◦Elk initiatief toetsen aan het uiteindelijke doel ◦Ook op niveau scholengemeenschap DPB-Mechelen-Brussel

5 Werken aan kwaliteitsvolle scholen Elke school wil: Schooleigen project realiseren Eigen kwaliteit waarborgen Vanuit beleidskrachtige context DPB-Mechelen-Brussel

6 Werken aan kwaliteitsvolle scholen Niet elke school kan: ALLE doelen waarmaken Kwalitatief antwoord geven op elke uitdaging Kiezen voor samenwerking tussen scholen kan hier nieuwe perspectieven openen DPB-Mechelen-Brussel

7 Werken aan kwaliteitsvolle scholen Scholengemeenschap vormen: ◦Geen doel op zich ◦Ondersteunend aan de scholen in de uitwerking van hun kernopdracht Scholengemeenschap als antwoord op het streven naar kwaliteitsverhoging Scholengemeenschap blijft ondergeschikt aan individuele school en haar project DPB-Mechelen-Brussel

8 Doelstellingen van de scholengemeenschap Decretaal: ◦Verhogen van draagvlak ◦Efficiënter gebruik van middelen ◦Beter management Verbonden (VVKBaO en VVKBuO): ◦Verhogen van beleidsvoerend vermogen in functie van de realisatie van het opvoedingsproject DPB-Mechelen-Brussel

9 Doelstellingen van de scholengemeenschap (verbond) ◦Inhoudelijke aanknopingspunten: Vanuit gemeenschappelijk opvoedingsconcept:  Schooleigen christelijke identiteit  Degelijk onderwijsaanbod  Stimulerend opvoedingsklimaat  Doeltreffende didactische aanpak  Ontplooiing van elk kind vanuit een brede zorg  School als gemeenschap en organisatie DPB-Mechelen-Brussel

10 Doelstellingen van de scholengemeenschap (Verbond) ◦Solidariteit tussen de participanten  Regionale (lokale) verankering  Geen ‘uitval’  Solidariteit is geen uniformiteit  De diversiteit van projecten is waardevol DPB-Mechelen-Brussel

11 Scholengemeenschap in praktijk Algemeen principe: subsidiariteit ◦Beslissingen nemen op het laagst mogelijke niveau waar ze kwalitatief kunnen genomen worden ◦Garantie voor schooleigen project ◦Uitdaging om over eigen grenzen te kijken en samen te werken… DPB-Mechelen-Brussel

12 Scholengemeenschap in praktijk Belangrijke vragen: ◦Wat wordt kwalitatief beter en financieel efficiënter gedaan op niveau SG? ◦Waarover maken we afspraken? ◦Wat kan best apart blijven bestaan? DPB-Mechelen-Brussel

13 Scholengemeenschap in praktijk Decretale bevoegdheden: Afspraken maken over: (moet) ◦Aanwending diverse puntenenveloppen ◦Functiebeschrijvingen en evaluatie van personeel ◦Inzetten van expertise BuO (in SG) ◦Samenwerking met andere scholen (buiten SG) ◦Opnemen van scholen in SG ◦Korte vervangingen DPB-Mechelen-Brussel

14 Scholengemeenschap in praktijk Decretale bevoegdheden: Initiatief nemen: (kan afspraken maken) ◦Overdracht van lestijden en uren ◦Zorgbeleid in de scholen ◦Overdracht van punten naar andere SG ◦Interne afstemming personeelsbeleid ◦Gebruik van infrastructuur DPB-Mechelen-Brussel

15 Scholengemeenschap in praktijk Vertrekpunt voor samenwerking: ◦Decretaal: verplichte punten (moet) ◦Decretaal: kansen tot initiatief (kan) ◦Opvoedingsconcept: gemeenschappelijke uitganspunten In functie van de doelstellingen. DPB-Mechelen-Brussel

16 Investeren in samenwerken Tijdinvestering Investeren vanuit eigen deskundigheid Delen van expertise leidt tot draaglastvermindering Bijdragen tot kwaliteitsvol onderwijs in elke school DPB-Mechelen-Brussel

17 Bestuur van de scholengemeenschap Samenwerking tussen besturen ◦Feitelijke vereniging ◦Vzw Dagelijkse leiding ◦College van directeurs ◦Beleidsplan voorleggen aan CASS Codi ◦Kwaliteit van samenwerken stimuleren ◦Investeren vanuit stimuluspunten is noodzaak DPB-Mechelen-Brussel

18 Bouwstenen voor een scholengemeenschap DPB-Mechelen-Brussel


Download ppt "Bakens voor een tweede cyclus scholengemeenschappen basisonderwijs Visietekst: Marc Van den Brande, VVKBaO Begeleidingstraject SG 2011 DPB-Mechelen-Brussel."

Verwante presentaties


Ads door Google