De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handelingsgericht samenwerken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handelingsgericht samenwerken"— Transcript van de presentatie:

1 Handelingsgericht samenwerken
Een traject om de CLB-werking af te stemmen op de interne zorg van de basisschool VRIJ CLB REGIO GENT handelingsgericht samenwerken VCLB regio Gent 14 maart 2007

2 Handelingsgericht samenwerken
Bij afronding van De Leidraad: CLB-medewerkers wensen HGD in praktijk te brengen: medewerking van de school nodig Onderschrijven onze scholen de uitgangspunten van HGD-HGW? Opstart interne zorgcoördinator in basisonderwijs handelingsgericht samenwerken VCLB regio Gent 14 maart 2007

3 Handelingsgericht samenwerken
Opzet van traject ‘proeftuin’ om afstemming CLB-interne zorg te faciliteren CLB-medewerker nodigt projectschool uit CLB-er heeft 3-daagse HGD gevolgd Werkt open en constructief samen met projectschool Projectschool is bereid te investeren in proeftuin handelingsgericht samenwerken VCLB regio Gent 14 maart 2007

4 Handelingsgericht samenwerken
Wie willen we bereiken? CLB-team: minimaal de contactpersoon teamgenoten (multidisciplinair) Zorgteam van de school: minimaal de interne zorgcoördinator directeur (zorg-)leerkrachten, brugfiguur handelingsgericht samenwerken VCLB regio Gent 14 maart 2007

5 Handelingsgericht samenwerken
Wat willen we bereiken? Afstemming werking interne zorg-CLB: gedeelde zorg Gezamenlijke visie: technische en ethische keuzes Gedeeld taalgebruik Handelingsgerichte diagnostiek die aansluit bij intern zorgsysteem Breder handelingsrepertoire op school Sterkere competentiegevoelens en zelfvertrouwen van betrokkenen handelingsgericht samenwerken VCLB regio Gent 14 maart 2007

6 Handelingsgericht samenwerken
Waaruit bestaat het traject? 1ste jaar: Introductiedag: voorstelling van het traject, wat is handelingsgericht samenwerken, bijlagenbundel 5 sessies rond de 6 uitgangspunten Afronding: uitwisseling van ervaringen, vooral rond implementatie op school handelingsgericht samenwerken VCLB regio Gent 14 maart 2007

7 Handelingsgericht samenwerken
Hoe ziet een sessie er uit? Korte theoretische inleiding rond het uitgangspunt Casusbesprekingen vanuit klemtoon op dit uitgangspunt Ervarings- en materiaaluitwisseling Evaluatie en huiswerkopdracht handelingsgericht samenwerken VCLB regio Gent 14 maart 2007

8 Handelingsgericht samenwerken
Tussen de sessies door: Tijdige uitnodiging Leesopdracht in bijlagenbundel Voorbereiding: huiswerkopdracht (voor school en CLB samen): materiaal verzamelen, collega’s betrekken,… Gezamenlijk opvolgen van casus door CLB-medewerker en zorgmedewerkers van de school Stuurgroep handelingsgericht samenwerken VCLB regio Gent 14 maart 2007

9 Handelingsgericht samenwerken
Opvolging na 1ste jaar: Vervolgtraject rond specifieke thema’s: organisatie van MDO, zorg door kinderogen, overgang naar buitengewoon onderwijs, evidence based onderwijs,… Binnen de school een concreet thema uitwerken Ondersteunen van implementatie op school door CLB-team: draaiboek handelingsgericht samenwerken VCLB regio Gent 14 maart 2007

10 Handelingsgericht samenwerken
Samenwerking: met PVOC Oost-Vlaanderen met pedagogische begeleidingsdienst: gedeelde zorg met lerarenopleiding: traject handelingsgericht werken in BaNaBa zorg en remediërend leren (Arteveldehogeschool) met revalidatiesector en diensten geestelijke gezondheidszorg: kijkwijzer bij verwijzing handelingsgericht samenwerken VCLB regio Gent 14 maart 2007

11 Handelingsgericht samenwerken
Betrokkenheid van: 30 basisscholen en 4 scholen voor buitengewoon basisonderwijs met hun CLB-medewerkers 3 CLB-medewerkers met deeltijdse opdracht (cel leerzorg) en andere CLB-medewerkers ter ondersteuning Stagiaires psychologie Ouder betrokken bij Sprankel Andere CLB’s (train de trainer) handelingsgericht samenwerken VCLB regio Gent 14 maart 2007

12 Handelingsgericht samenwerken
Toekomst? Versterken HGD door CLB Verbreding HGW ganse schoolteam Voor alle CLB-medewerkers en scholen Samenwerken met scholengemeenschappen Traject voor secundair onderwijs Voorbereiden van leerzorg Uitbreiden van ketenzorg handelingsgericht samenwerken VCLB regio Gent 14 maart 2007


Download ppt "Handelingsgericht samenwerken"

Verwante presentaties


Ads door Google