De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DPB Fysica Gent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DPB Fysica Gent."— Transcript van de presentatie:

1 DPB Fysica Gent

2 1 Werking 1 Systeemgericht 2 Procesgericht
3 Scholen zijn lerende organisaties 4 Professionele dienstverlenende organisatie 5 Voor teams en individuen 6 Netwerking met andere externe diensten

3 1.1 Systeemgericht bij de kwaliteitszorg in de vak- en de studiegebieden bij planning en uitvoering van het schooleigen opvoedingsproject bij ontwikkeling van schoolwerkplan bij zelfevaluatie en opvolging doorlichting bij het teamwerk van directie, vakgroepen,.. bij de zorg voor leerlingen bij herstructureringen en programmatie

4 1.2 Procesgericht veranderingsprocessen helpen opstarten en ontwikkelen liever duurzame samenwerking dan eenmalige tussenkomsten, maar op vraag begeleiding van individuen waar nodig

5 1.3 Scholen zijn lerende organisaties
de begeleiding vertrekt van de aanwezige competenties, helpt eigen problemen te zien en prioriteiten te bepalen de begeleiding gaat uit van het vernieuwend vermogen van scholen en scholengemeenschappen voor het integreren en uitvoeren van vernieuwingen

6 1.4 De begeleiding is een professionele dienstverlenende organisatie
werkt multidisciplinair en gezamenlijk werkt gelijkgericht vanuit zelfde visie heeft herkenbare en doorzichtige structuur bepaalt haar vraaggestuurde werking heeft daarnaast ook een verzekerd aanbod waarop de partners een beroep kunnen doen

7 1.5 De begeleiding werkt voor teams en individuen
school: directie - en lerarenteams (stuurgroep, vakwerkgroep, ll.-begeleiding, cel RSV,…) middenkader, ondersteunend personeel, andere medewerkers scholengemeenschap: CAIM, CODI, stafmedewerkers, vakankers, coördinatoren bisdom: nieuwe directies, coördinatoren, beginnende leraren, …

8 1.6 Netwerking met andere externe diensten
CLB’s Nascholingscentra Departementen Lerarenopleiding

9 2.Ondersteuning Verzekerd aanbod
Kwaliteitszorg, zelfevaluatie in vakinformatie dossier, vakbegeleiding bij opvolging doorlichting prioriteiten van DPB: armoede en onderwijs, overgang BaO –SO, ICT, zelfevaluatie, evaluatie, vakgroepwerking, …

10 2. Ondersteuning Verzekerd aanbod coaching beginnende leraren
vakbegeleiding met klasbezoek toelichting bij APR’s en leerplannen

11 2. Ondersteuning Vraaggestuurd aanbod
vakgroepwerking: keuzeproces leermiddelen, nascholingsaanbod, leerplannen, enz. kansengelijkheid: zorgverbreding organisatie leerlingenbegeleiding advies bij conflictsituaties

12 2. Ondersteuning Vraaggestuurd aanbod 2
Advies over investeringen: vaklokalen, infrastructuur, didactisch materiaal Didactisch -pedagogische onderwerpen: BZL, leerlingenevaluatie, schoolloopbaan -begeleiding, vakoverschrijdende eindtermen, …

13 3. Vakbegeleiding Stuurgroep, diocesaan en interdiocesaan overleg, leerplancommissies, werkgroepen, opleiding, … Vakbegeleiding op verzoek van directie, vakgroep, leraar Klas bezoek voor beginnende leerkracht, leerkracht met moeilijkheden, leerkracht met interessant aanbod, …

14 3. Vakbegeleiding Klasbezoek: vraag, aankondiging, afspraken, nabespreking,verslag, opvolging: reflectie, aanmoediging, tips voor verdere ontwikkeling van de competenties Vakgroepbegeleiding: verzekerd aanbod: leerplannen, onderwijsvernieuwingen, DPB -prioriteiten

15 3. Vakbegeleiding vakgroepbegeleiding: vraaggestuurd: van visie op het vak tot criteria voor de evaluatie van een leerdoel begeleiding van vakgroepen per scholengemeenschap, per regio, nascholingsaanbod voor vakleraren van het hele bisdom

16 3. Vakbegeleiding vakdidactiek << >> algemene competenties
verschillende opvatting over klasbezoek stijgende vraag en appreciatie van directies contacten: hogeschool, bedrijf, onderzoek, betrokkenheid ontwikkeling leerplannen, eigen lespraktijk is drempel verlagend

17 3. Vakbegeleiding voordelen en belang van klasbezoek voeling met klasgebeuren, concrete dialoog met leraar, leerproces van beginnende leraar ontdekken, good practice ontdekken van medewerkers, deel van opvolging doorlichting

18 4. Communicatie 4.1 Diocesane Mededelingen 4.2 Website
4.3 Aanspreekbaarheid en bereikbaarheid

19 4.1 Diocesane Mededelingen
verschijnen 9 x per jaar digitaal naar de scholen publicatie op de webstek + archief algemene en vakspecifieke bijdragen “In de kijker” good practice op scholen bijdragen hebben introteksten blijvende artikels in de vakwebsite

20 4.2 Website http://users.skynet.be/sofysica
Mededelingen Fysica Blackboard Kalender Evalueren Links en ICT Leerplannen Archief

21 4.3 Bereikbaarheid begeleiders
Telefoon, mail, vakwebsites, ontmoetingen op school, in vakgroep, in werkgroepen, op nascholingen, in lerarenverenigingen aanspreekbaar zowel voor eenmalige en directe hulp of info als voor procesmatige ondersteuning


Download ppt "DPB Fysica Gent."

Verwante presentaties


Ads door Google