De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DPBFysicaGent. 1 Werking 1 Systeemgericht 2 Procesgericht 3 Scholen zijn lerende organisaties 4 Professionele dienstverlenende organisatie 5 Voor teams.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DPBFysicaGent. 1 Werking 1 Systeemgericht 2 Procesgericht 3 Scholen zijn lerende organisaties 4 Professionele dienstverlenende organisatie 5 Voor teams."— Transcript van de presentatie:

1 DPBFysicaGent

2 1 Werking 1 Systeemgericht 2 Procesgericht 3 Scholen zijn lerende organisaties 4 Professionele dienstverlenende organisatie 5 Voor teams en individuen 6 Netwerking met andere externe diensten

3 1.1 Systeemgericht  bij de kwaliteitszorg in de vak- en de studiegebieden  bij planning en uitvoering van het schooleigen opvoedingsproject  bij ontwikkeling van schoolwerkplan  bij zelfevaluatie en opvolging doorlichting  bij het teamwerk van directie, vakgroepen,..  bij de zorg voor leerlingen  bij herstructureringen en programmatie

4 1.2 Procesgericht  veranderingsprocessen helpen opstarten en ontwikkelen  liever duurzame samenwerking dan eenmalige tussenkomsten, maar op vraag begeleiding van individuen waar nodig

5 1.3 Scholen zijn lerende organisaties  de begeleiding vertrekt van de aanwezige competenties, helpt eigen problemen te zien en prioriteiten te bepalen  de begeleiding gaat uit van het vernieuwend vermogen van scholen en scholengemeenschappen voor het integreren en uitvoeren van vernieuwingen

6 1.4 De begeleiding is een professionele dienstverlenende organisatie  werkt multidisciplinair en gezamenlijk  werkt gelijkgericht vanuit zelfde visie  heeft herkenbare en doorzichtige structuur  bepaalt haar vraaggestuurde werking  heeft daarnaast ook een verzekerd aanbod waarop de partners een beroep kunnen doen

7 1.5 De begeleiding werkt voor teams en individuen  school: directie - en lerarenteams (stuurgroep, vakwerkgroep, ll.- begeleiding, cel RSV,…) middenkader, ondersteunend personeel, andere medewerkers  scholengemeenschap: CAIM, CODI, stafmedewerkers, vakankers, coördinatoren  bisdom: nieuwe directies, coördinatoren, beginnende leraren, …

8 1.6 Netwerking met andere externe diensten  CLB’s  Nascholingscentra  Departementen  Lerarenopleiding

9 2.Ondersteuning Verzekerd aanbod  Kwaliteitszorg, zelfevaluatie in vakinformatie dossier, vakbegeleiding bij opvolging doorlichting  prioriteiten van DPB: armoede en onderwijs, overgang BaO –SO, ICT, zelfevaluatie, evaluatie, vakgroepwerking, …

10 2. Ondersteuning Verzekerd aanbod  coaching beginnende leraren  vakbegeleiding met klasbezoek  toelichting bij APR’s en leerplannen

11 2. Ondersteuning Vraaggestuurd aanbod  vakgroepwerking: keuzeproces leermiddelen, nascholingsaanbod, leerplannen, enz.  kansengelijkheid: zorgverbreding  organisatie leerlingenbegeleiding  advies bij conflictsituaties

12 2. Ondersteuning Vraaggestuurd aanbod 2  Advies over investeringen: vaklokalen, infrastructuur, didactisch materiaal  Didactisch -pedagogische onderwerpen: BZL, leerlingenevaluatie, schoolloopbaan - begeleiding, vakoverschrijdende eindtermen, …

13 3. Vakbegeleiding  Stuurgroep, diocesaan en interdiocesaan overleg, leerplancommissies, werkgroepen, opleiding, …  Vakbegeleiding op verzoek van directie, vakgroep, leraar  Klas bezoek voor beginnende leerkracht, leerkracht met moeilijkheden, leerkracht met interessant aanbod, …

14 3. Vakbegeleiding  Klasbezoek: vraag, aankondiging, afspraken, nabespreking,verslag, opvolging: reflectie, aanmoediging, tips voor verdere ontwikkeling van de competenties  Vakgroepbegeleiding: verzekerd aanbod: leerplannen, onderwijsvernieuwingen, DPB - prioriteiten

15 3. Vakbegeleiding  vakgroepbegeleiding: vraaggestuurd: van visie op het vak tot criteria voor de evaluatie van een leerdoel  begeleiding van vakgroepen per scholengemeenschap, per regio, nascholingsaanbod voor vakleraren van het hele bisdom

16 3. Vakbegeleiding  vakdidactiek > algemene competenties  verschillende opvatting over klasbezoek  stijgende vraag en appreciatie van directies  contacten: hogeschool, bedrijf, onderzoek, betrokkenheid ontwikkeling leerplannen, eigen lespraktijk is drempel verlagend

17 3. Vakbegeleiding  voordelen en belang van klasbezoek voeling met klasgebeuren, concrete dialoog met leraar, leerproces van beginnende leraar ontdekken, good practice ontdekken van medewerkers, deel van opvolging doorlichting

18 4. Communicatie 4.1 Diocesane Mededelingen 4.2 Website 4.3 Aanspreekbaarheid en bereikbaarheid

19 4.1 Diocesane Mededelingen  verschijnen 9 x per jaar  digitaal naar de scholen  publicatie op de webstek + archief  algemene en vakspecifieke bijdragen  “In de kijker” good practice op scholen  bijdragen hebben introteksten  blijvende artikels in de vakwebsite

20 4.2 Website http://users.skynet.be/sofysica http://users.skynet.be/sofysica  Mededelingen Fysica Blackboard Kalender  Evalueren  Links en ICT  Leerplannen  Archief

21 4.3 Bereikbaarheid begeleiders  Telefoon, mail, vakwebsites, ontmoetingen op school, in vakgroep, in werkgroepen, op nascholingen, in lerarenverenigingen  aanspreekbaar zowel voor eenmalige en directe hulp of info als voor procesmatige ondersteuning


Download ppt "DPBFysicaGent. 1 Werking 1 Systeemgericht 2 Procesgericht 3 Scholen zijn lerende organisaties 4 Professionele dienstverlenende organisatie 5 Voor teams."

Verwante presentaties


Ads door Google