De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pedagogisch Beleid Johan Kets Katholiek Hoger Instituut voor Opvoedkunde vzw Dr. Frans De Hovre.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pedagogisch Beleid Johan Kets Katholiek Hoger Instituut voor Opvoedkunde vzw Dr. Frans De Hovre."— Transcript van de presentatie:

1 Pedagogisch Beleid Johan Kets Katholiek Hoger Instituut voor Opvoedkunde vzw Dr. Frans De Hovre

2 Pedagogisch Beleid I Afbakening Organisatie Taak school Taak directie Pedagogische taak Schoolcultuur Schooltypes Wie bepaalt het beleid? OverheidMicropolitiek in scholen Professionele Leergemeenschap Beleidsvoerend Vermogen

3 Pedagogisch Beleid II Leiding geven Kwaliteit bewaken Taakopvatting Gedeeld leiderschap Begeleidingsstijl Zelfevaluatie Reflectief vermogen Kwaliteitszorg Output

4 Pedagogisch Beleid III Beleidsdomeinen Beleidsinstrumenten Taalbeleid Professionalisering Evaluatiebeleid Klasbezoek Overleg Gesprekken Zorgbeleid ICT-beleid Aanvangsbegeleiding

5 Pedagogisch Beleid IV Relationeel Conflicthantering Externen Ouderparticipatie Inspectie School promoten Inhoudelijk Identiteit Schoolwerkplan Medewerkers motiveren Begeleiding

6 Even nadenken… “De school is zelf verantwoordelijk voor kwaliteitsonderwijs…” “De school is zelf verantwoordelijk voor kwaliteitsonderwijs…” Dus: … we kiezen zelf waar we willen aan werken!

7 1. Afbakening Taak van de school Taak van de school Taak van de directie Taak van de directie Pedagogische taak Pedagogische taak

8 Wat gebeurt er in een school? Verplichtingen Decreet Basisonderwijs Decreet Basisonderwijs Ontwikkelingsdoelen en eindtermen (ODET) Ontwikkelingsdoelen en eindtermen (ODET) Opdrachten Katholiek Basisonderwijs Opdrachten Katholiek Basisonderwijs Leerplannen LeerplannenKeuzes Schooleigen pedagogisch project Schooleigen pedagogisch project Schoolwerkplan Schoolwerkplan Prioriteiten Prioriteiten

9 Turbulente beleidsomgeving Wetenschappelijk onderzoek: welbevinden, … Internationale indicatoren: zittenblijvers, … Discussie- en beleidsnota’s: leerzorg, … Participatie- en overleg: nascholing, … Micropolitiek in de school: klasverdeling, … Inspectie en begeleiding: doorlichting, … Schoolbestuur: begroting, … Ouders: klasverdeling, … …

10 Taak directie - reglementair Decreet BaO leiding school leiding school opdracht personeel opdracht personeel Algemeen reglement dagelijks bestuur dagelijks bestuur bewaken inhouden bewaken inhouden delegeren, begeleiden, ondersteunen delegeren, begeleiden, ondersteunen organisatie, administratie, … organisatie, administratie, …Arbeidsreglement agenda, jaarplan, voorbereiding nakijken agenda, jaarplan, voorbereiding nakijken Functiebeschrijving (model) taken taken competenties en attitudes competenties en attitudes professionele ontwikkeling professionele ontwikkeling

11 Taken Identiteit Pedagogisch beleid Personeelsbeleid Schoolorganisatie Administratie Financieel beleid Materieel beleid Preventie en welzijn Inspraak Ouders Scholengemeenschap

12 Competenties Visie ontwikkelen Vernieuwingen selecteren Prioriteiten Kindgericht denken Motivatie bevorderen ‘Leer’-sfeer creëren Professionalisering Resultaatgericht denken Stipt omgaan met… Veiligheid Open voor inspraak Relatiebekwaam Inlevingsvermogen Actief luisteren Sociaal vaardig Inzicht groepsdynamica

13 R. Vandenberghe (2003)

14

15 2. Wie bepaalt het beleid? Sturende overheid Sturende overheid Micropolitiek Micropolitiek Professionele leergemeenschap Professionele leergemeenschap Beleidsvoerend vermogen Beleidsvoerend vermogen

16 Sturende overheid Verantwoordingsperspectief Diverse kanalen: Ontwikkelingsdoelen en eindtermen (ODET) Ontwikkelingsdoelen en eindtermen (ODET) Basiscompetenties – Leerplannen - Regelgeving Basiscompetenties – Leerplannen - Regelgeving Beleidsnota - Discussienota Beleidsnota - Discussienota Peilingsonderzoeken Peilingsonderzoeken Gekleurde middelen Gekleurde middelenAnderen: Onderwijskoepels, schoolbesturen Onderwijskoepels, schoolbesturen OESO, EU OESO, EU Internationaal Internationaal

17 Micropolitiek in de school Persoonlijk interpretatiekader Belangen: Materieel Materieel Organisatorisch Organisatorisch Sociaal-professioneel Sociaal-professioneel Cultureel-ideologisch Cultureel-ideologisch Zelfbelangen Zelfbelangen

18 Professionele Leergemeenschap Gericht op (samen) leren Visie – gezamenlijke doelen Reflectieve dialoog Feedback Respect en vertrouwen Overleg Diverse leerbronnen Transformatief leiderschap Leren van elkaar Doel-gericht werken Reflectie en zelfsturing Stimuleren - ondersteunen Welbevinden Voortbouwen op wat er is Krachtige leeromgeving

19 5 disciplines en leiderschap Gemeenschappelijke visie samen opbouwen; lange termijn samen opbouwen; lange termijn Persoonlijk meesterschap ruimte geven; autonomie vs. collegialiteit ruimte geven; autonomie vs. collegialiteit individueel leren vs. leren als groep individueel leren vs. leren als groep Mentale modellen reflectie en overleg reflectie en overleg subjectieve onderwijstheorie subjectieve onderwijstheorieTeam-leren leren van mekaar; intervisie; feedback leren van mekaar; intervisie; feedback rijkdom van verscheidenheid rijkdom van verscheidenheidSysteemdenken integrale aanpak: leraar – inhoud – organisatie – interventie integrale aanpak: leraar – inhoud – organisatie – interventie alle betrokkenen alle betrokkenen Peter Senge

20 5 disciplines in de klas Persoonlijk meesterschap Wat willen we leren? Eigen leerproces plannen Wat willen we leren? Eigen leerproces plannen Discipline en keuzes maken Discipline en keuzes maken Gezamenlijke visie Nadenken over verwachtingen Nadenken over verwachtingen Afspraken & evalueren Afspraken & evalueren Mentale modellen Waarheid is nooit absoluut Waarheid is nooit absoluut Praten over opvattingen, meerdere perspectieven, … Praten over opvattingen, meerdere perspectieven, …Teamleren Leren van elkaar Leren van elkaar Samen kunnen we meer – meervoudige intelligentie Samen kunnen we meer – meervoudige intelligentieSysteemdenken Samenhang Samenhang Oorzaak - gevolg Oorzaak - gevolg Omgeving creëren waar ‘passie’ voor leren ontstaat

21 Beleidsvoerend vermogen Decreet Kwaliteitszorg Succesvol schoolbeleid: Doeltreffende communicatie Doeltreffende communicatie Ondersteunende relaties Ondersteunende relaties Gedeeld leiderschap Gedeeld leiderschap Gezamenlijke doelgerichtheid Gezamenlijke doelgerichtheid Responsief vermogen Responsief vermogen Innovatief vermogen Innovatief vermogen Reflectief vermogen Reflectief vermogen Geïntegreerd beleid Geïntegreerd beleid

22 3. Schoolorganisatie Schoolcultuur Schoolcultuur Normen, structuren en procedures Normen, structuren en procedures Schooltypes Schooltypes Schoolteam Schoolteam

23 Schoolcultuur Waarden & Normen Structuren Procedures Aspecten meningen / verwachtingen gemeenschappelijk interpretatieschema gedragscode groepen formeel - informeel aanpak werkwijze symbolen, rituelen, taalgebruik

24 Normen… In Sint-Antonius is snoepen verboden. Mag juf An, tijdens de speeltijd, haar collega’s trakteren op …? Wat met de cola-automaat in de leraarskamer? Meester Luk roept: “Pieter, jij koppige steenezel!” en consequenties…

25

26 Living-apart- together Familieschool Professionele instelling Gezamenlijk doel Geen Gewoon zijn Veel leerlingen (of behoud) Sterke missie DirectieOnzichtbaarAdministratorGrootvaderArchitectDeskundige TeamLos-zand-team Elk in zijn klas DorpsfanfareMeedenken Prof. steun OverlegWeinigSpontaan Niet gepland Structureel ingebouwd Vernieuwing Weinig kans Wie iets nieuw wil proberen, mag Logische zaak (Katrien Staessens – KUL) Schooltypes


Download ppt "Pedagogisch Beleid Johan Kets Katholiek Hoger Instituut voor Opvoedkunde vzw Dr. Frans De Hovre."

Verwante presentaties


Ads door Google