De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiding voor schoolsecretariaten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiding voor schoolsecretariaten"— Transcript van de presentatie:

1 Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 - 2014
ABC-cursus Opleiding voor schoolsecretariaten

2 opleiding schoolsecretariaten 2013 – 2014
Overzicht programma Kennismaking met de werking van AgODi Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Beleidsuitvoering basisonderwijs Scholen basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs en CLB Personeel basisonderwijs en CLB opleiding schoolsecretariaten 2013 – 2014

3 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
opleiding schoolsecretariaten 2013 – 2014

4 Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)
Administrateur- generaal Guy Janssens Personeel Basisonderwijs en CLB’s Patricia Van Reet afdelingshoofd ICT Lieve Van Leuven Advies en Ondersteuning Onderwijspersoneel Algemeen directeur Roger Meert Scholen Secundair Onderwijs Caroline Vanbrabant Scholen Basisonderwijs, DKO en CLB’s Patrick Poelmans Secundair Onderwijs en DKO algemeen directeur Stafdienst opleiding schoolsecretariaten 2012 – 2013

5 opleiding schoolsecretariaten 2013 – 2014
AgODi AgODi heeft een taak (1): Het verzorgen van de administratieve en financiële dienstverlening voor scholen, personeelsleden en ouders Het ondersteunen en informeren van scholen Het nagaan of de middelen correct worden gebruikt opleiding schoolsecretariaten 2013 – 2014

6 opleiding schoolsecretariaten 2013 – 2014
AgODi AgODi heeft een taak (2): Het meewerken aan de realisatie van het beleid en de beleidsevaluatie, in samenwerking met het departement en de andere agentschappen Het bijdragen tot een correcte en tijdige toepassing van de financieringswet opleiding schoolsecretariaten 2013 – 2014

7 opleiding schoolsecretariaten 2013 – 2014
AgODi Klanten van AgODi : Scholen: en CLB’s: 72 (schj ) Personeelsleden: (cijfers jaarverslag 2012) Leerlingen: (schj ) Ook dienstverlening t.a.v. schoolbesturen, scholengemeenschappen, ouders,… Personeel van AgODi : 506 (cijfers jaarverslag 2012) opleiding schoolsecretariaten 2013 – 2014

8 Beleidsuitvoering basisonderwijs
Kernprocessen leerlingen afdeling scholen lestijdenpakket personeel opleiding schoolsecretariaten 2013 – 2014

9 opleiding schoolsecretariaten 2013 – 2014
Scholen BaO, DKO en CLB Dienstverlening t.a.v. (1) schoolbesturen: registratie, herstructurering, rekeningnummers, … scholengemeenschappen: samenstelling, omkadering CLB’s: erkenning en structuur, omkadering, toelagen scholen: leerlingentellingen, verificatie, normen, omkadering, toelagen - Dienstverlening t.a.v. schoolbesturen (in : 358 scholengemeenschappen) Registratie van schoolbesturen, samenstellingen, oprichtingen, rekeningnummers Oprichtingen, afschaffingen van scholen en onderdelen van scholen, structuurwijzigingen Ondersteuning schoolbesturen in gemeenten met capaciteitsproblemen -Omkadering: Lestijden volgens de schalen, SES-lestijdnen, additionele LT volgens de schalen, gebaseerd op de leerling/leerkrachtratio, LT volgens de schalen – capaciteitslestijden, LT volgens de schalen – instaplestijden, aanvullende LT godsdienst/NCZ - meerderheidscursus en minderheidscursussen, aanv LT (gewezen) anderstalige nieuwkomers, bijkomende LT vrijwillige fusie, bijk LT tijdelijk onderwijs aan huis, uren kinderverzorging, puntenenveloppe administratieve ondersteuning, ptn-enveloppe ICT-coördinatie, ptn-enveloppe zorg, ptn-enveloppe Stimulus, eenheden VKA Toelagen: Werkingstoelagen, nascholing, anderstalige nieuwkomers, ICT-toelagen, permanent en tijdelijk onderwijs aan huis, integratietoelage GON, ION, gemeenschapsbijdrage aan internaten, kunstinitiatie, vervoerskosten, K-diensten opleiding schoolsecretariaten 2013 – 2014

10 opleiding schoolsecretariaten 2013 – 2014
Scholen BaO, DKO en CLB Dienstverlening t.a.v. (2) leerlingen en ouders (Gelijke kansen): leerplichtcontrole kleuterparticipatie speciale onderwijsleermiddelen (alle niveaus) informatiepunt ouders en leerlingen commissie leerlingenrechten lokale overlegplatforms (LOP’s) Aandacht voor kwaliteitsbewaking Werk maken van gelijke onderwijskansen: Rode draad 70 LOP’s - ondersteund door 33 LOP deskundigen Vorming en ondersteuning LOP deskundigen Vragen inschrijvingsrecht Secretariaat Commissie Leerlingenrechten (klachten BaO, aanmeldingsdossiers BaO) opleiding schoolsecretariaten 2013 – 2014

11 opleiding schoolsecretariaten 2013 – 2014
Scholen BaO, DKO en CLB De mensen achter de dossiers: 5 teams: 35 medewerkers (= +/- 31 FTE) waarvan 16 verificateurs (15 FTE) waarvan 2,5 voor Speciale Onderwijsmiddelen 6 groepschefs LOP: 36 Infopunt: 0.5 Secretariaat: 1 Coördinatoren afdeling: 8 Afdelingshoofd 3 schoolbeheerteams gewoon basisonderwijs + CLB + informatiepunt + groepschef 1 schoolbeheerteam buitengewoon basisonderwijs + informatiepunt + groepschef Cel speciale onderwijsleermiddelen + groepschef Cel verificatie + groepschef Cel gegevensbeheer / leerplichtcontrole Cel ondersteuning LOP, inschrijvingsrecht, gelijke onderwijskansen opleiding schoolsecretariaten 2013 – 2014

12 opleiding schoolsecretariaten 2013 – 2014
Personeel BaO en CLB Beleidsuitvoering m.b.t. personeelsdossiers (1): Beheer personeelsdossiers van indiensttreding tot pensionering Uitbetaling salarissen + vergoedingen Beheer speciale gebeurtenissen in loopbaan Uitstapregeling Voorbereiden dossiers PDOS - Capelo Informatieverstrekking Uitvoeren simulaties opleiding schoolsecretariaten 2013 – 2014

13 opleiding schoolsecretariaten 2013 – 2014
Personeel BaO en CLB Beleidsuitvoering m.b.t. personeelsdossiers (2): Samenwerking school(secretariaat) en werkstations Tijdig en correct doorsturen van opdrachten en dienstonderbrekingen Ingewikkelde zendingen: - vooraf overleg - NIET laatste week van betaling Nazicht zendingen en schoollistings op school Aandacht voor kwaliteitsbewaking opleiding schoolsecretariaten 2013 – 2014

14 opleiding schoolsecretariaten 2013 – 2014
Personeel BaO en CLB Partners in de loonbetaling personeelslid school(secretariaat) WERKSTATION boekhouding financiële diensten opleiding schoolsecretariaten 2013 – 2014

15 opleiding schoolsecretariaten 2013 – 2014
Personeel BaO en CLB De mensen achter de dossiers 8 werkstations: 62 dossierbeheerders (= +/- 55 FTE) 8 groepschefs en 1 expert Cel eindeloopbaan: 3 Ondersteuning en prescancel: 10 Opleiding/kwaliteitsbewaking: 2 Afdelingssecretariaat: 2 Coördinatoren afdeling: 7 Afdelingshoofd opleiding schoolsecretariaten 2013 – 2014


Download ppt "Opleiding voor schoolsecretariaten"

Verwante presentaties


Ads door Google