De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de informatiebijeenkomst: Re-Creation of the Landscape Maarten Kaptein 25 juni 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de informatiebijeenkomst: Re-Creation of the Landscape Maarten Kaptein 25 juni 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de informatiebijeenkomst: Re-Creation of the Landscape Maarten Kaptein 25 juni 2012

2 Agenda 1.Introductie 2.Kader 3.Projectgebied 4.Projectdoelstellingen 5.AGNAS i.r.t. project 6.Planning 7.Vragen over presentatie 8.Wat betekent dit concreet voor u? 9.Wat vindt u belangrijk in dit project?

3 2. Projectkader • LEADER Tielts Plateau (2007 – 2013) – Liaisons Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale -> Plattelandsontwikkeling – Budget 3 milj. Euro -> via projectvoorstellen – 8 landelijke gemeenten – Nader informatie: www.west- vlaanderen.be/leader { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/8/2010761/slides/slide_3.jpg", "name": "2.", "description": "Projectkader • LEADER Tielts Plateau (2007 – 2013) – Liaisons Entre Actions de Développement de l Economie Rurale -> Plattelandsontwikkeling – Budget 3 milj. Euro -> via projectvoorstellen – 8 landelijke gemeenten – Nader informatie: www.west- vlaanderen.be/leader

4 2. Projectkader Wat willen we in het Tielt plateau bereiken: via samenwerking en betrokkenheid de regio verder uitbouwen tot een attractieve, leefbare, dynamische en samenhangende regio, met specifiek aandacht voor jongeren/jonge gezinnen, senioren en startende ondernemers

5 2.Projectkader Begeleidingsgroep ProvincieWest-Vlaanderen GemeentenTielt en Dentergem LandbouworganisatiesABS en Boerenbond NatuurorganisatiesNatuurpunt De Torenvalk Recreatie en toerismeWesttoer en Pasar • Door Natuurpunt de Torenvalk i.s.m. begeleidingsgroep projectvoorstel: Re-Creation of the landscape (2012 – 2015) • 1x per 3 maanden overleg

6 Aarsele Wakken Wakkenstraat 3. Projectgebied Markegem Markegemse- steenweg Driekoningen- straat Spoorlijn Gent – De Panne

7 4. Projectdoelstellingen Algemeen: aantrekkelijker maken van het landschap en verbinden van toeristisch recreatieve ‘eilandjes’ (Poelbergsite – Meikensbos – Gaverbos- Baliekouter) Stappen: 1.Inventariseren van trage wegen 2.Waar nodig of wenselijk én mogelijk :openstellen/afschaffen/verleggen van trage wegen 3.(Her)inrichten van enkele trage wegen

8 Balie- kouter Gaverbos Poelberg Meikens- bos Aarsele Wakken Markegem Legenda Begrenzing inventarisatiegebied trage wegen Gewenste recreatieve relatie Recreatief eiland 4.2. Verbinden van toeristisch recreatieve ‘eilandjes’

9 4. Projectdoelstellingen Algemeen: aantrekkelijker maken van het landschap en verbinden van toeristisch recreatieve ‘eilandjes’ (Poelbergsite – Meikensbos – Gaverbos- Baliekouter) 1.Inventariseren, inrichten, openstellen/afschaffen/verleggen van trage wegen 2.Verbinden van toeristisch recreatieve ‘eilandjes’ (Poelberg – Meikensbos – Gaverbos- Baliekouter) 3.Bewoners, bezoekers en gemeente informeren over het belang van streekeigen beplanting en het werken rond bepaalde diersoorten (doel-/symboolsoorten)

10 Provincie West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen: • Beleid rond prioritaire en symboolsoorten Provincie Vlaams-Brabant: Koester je buren! • Een zetje voor de bedreigde zwaluw in Tielt-Winge • Nieuwe kansen voor de kamsalamander in Haachtse Antitankgracht • … Provincie Limburg • Werkt rond doelsoorten voor de gehele Provincie en gemeenten 4.3. Werken met doel-symboolsoorten

11 4. Projectdoelstellingen Algemeen: aantrekkelijker maken van het landschap 1.Inventariseren, inrichten, openstellen/afschaffen/verleggen van trage wegen 2.Verbinden van toeristisch recreatieve ‘eilandjes’ (Poelberg – Meikensbos – Gaverbos- Baliekouter) 3.Bewoners en bezoekers informeren over het belang van streekeigen beplanting en het werken rond bepaalde diersoorten (doel-/symboolsoorten) 4.Organiseren van sociaal- culturele jongeren uitwisseling met Polen t.b.v. herontdekken van het leven in/met/van de natuur

12 5. Project t.o.v. AGNAS Afbakening Gebieden Natuurlijke en Agrarische Structuur Géén relatie met Leader Re-Creation of the landscape – Ander projectgebied (deels wel zelfde gebied) – Niet bindend -> LEADER = op basis van vrijwilligheid – Niet bestemmend -> LEADER = uitvoeringsgericht

13 Aarsele Wakken Wakkenstraat 5. Projectgebied - AGNAS Markegem Markegemse- steenweg Driekoningen- straat Spoorlijn Gent – De Panne Legenda Grens projectgebied Indicatieve grens AGNAS

14 6. Planning 1.Veldinventarisatie Trage wegen (juli – sept.) 2.Verwerking inventarisatie in GIS (sept. - nov.) 3.Opmaak visie herstellen en/of bijstellen Trage wegen (nov. – dec.) 4. Gesprekken met de bewoners

15

16 6.1. Veldinventarisatie trage wegen • Conform inventarisatieformulier VZW Trage wegen • Alle voet- en buurtwegen, bestaand en volgens Atlas der Buurtwegen, 10 april 1841

17 8. Vragen over voorgaande? • Samen met u bekijken welke mogelijkheden er zijn om onze streek nog mooier te maken. In het belang van uw zelf de recreant/toerist, zonder dat we elkaar hinderen en iedereen zijn eigen werkzaamheden kan blijven uitoefenen. • Zodat we met trots ons platteland aan een ieder kunnen laten zien. Heeft u tussendoor hierover al vragen?

18 8. Wat betekent dit concreet voor u? Welke mogelijkheden heeft u om de streek mooier te maken? • Openstellen en inrichten trage wegen (deels door verlegging )

19 8. Wat betekent dit concreet voor u? Welke mogelijkheden heeft u om de streek mooier te maken? • Openstellen en inrichten trage wegen (deels door verlegging) • Opmaak en uitvoering landschapsbedrijfsplan voor particulieren en landbouwers tegen zeer geringe vergoeding

20 8. Wat betekent dit concreet voor u? Welke mogelijkheden heeft u om de streek mooier te maken? • Openstellen en inrichten trage wegen (deels door verlegging) • Opmaak en uitvoering landschapsbedrijfsplan tegen zeer geringe vergoeding • Opmaak bedrijfsintegratieplan voor landbouwers (inclusief looplijnanalyse landbouwbedrijf)

21 8. Wat betekent dit concreet voor u? Welke mogelijkheden heeft u om de streek mooier te maken? • Openstellen en inrichten trage wegen (deels door verlegging) • Opmaak en uitvoering landschapsbedrijfsplan tegen zeer geringe vergoeding • Opmaak bedrijfsintegratieplan (inclusief looplijnanalyse landbouwbedrijf) • Afsluiten beheerovereenkomsten (grasbufferstroken, perceelrandbeheer, hooilandbeheer, uitstel maaidata, aanleg en beheer poelen, e.d.)

22 8. Wat betekent dit concreet voor u? Welke mogelijkheden heeft u om de streek mooier te maken? • Openstellen en inrichten trage wegen (deels door verlegging) • Opmaak en uitvoering landschapsbedrijfsplan tegen zeer geringe vergoeding • Opmaak bedrijfsintegratieplan (inclusief looplijnanalyse landbouwbedrijf) • Afsluiten beheerovereenkomsten (erosiebestrijding, hooilandbeheer, uitstel maaidata, aanleg en beheer poelen, e.d.) • Behoud bomen, bomen laten knotten door knotploeg • Behoud en herstel cultuurhistorisch erfgoed (in Ankerplaats vergoeding mogelijk) • …

23 8. Wat betekent dit concreet voor u? Welke mogelijkheden heeft u om de streek mooier te maken? • Openstellen en inrichten trage wegen (deels door verlegging) • Opmaak en uitvoering landschapsbedrijfsplan tegen zeer geringe vergoeding • Opmaak bedrijfsintegratieplan (inclusief looplijnanalyse landbouwbedrijf) • Afsluiten beheerovereenkomsten (erosiebestrijding, hooilandbeheer, uitstel maaidata, aanleg en beheer poelen, e.d.) • Behoud bomen, bomen laten knotten door knotploeg • Behoud en herstel cultuurhistorisch erfgoed (in Ankerplaats vergoeding mogelijk) • Aanplanten van Kleine LandschapsElementen: hagen, bomenrijen, (knot)bomen, Hoogstamfruit e.d. • Ophangen/plaatsen nestkasten/plankjes • In de tuin planten toe passen die bestuift kunnen worden -> voor bijen en hommels, geen pesticiden …

24 9. Wat vindt u belangrijk in dit project? Suggesties, aandachtspunten, opmerkingen waar we rekening mee dienen te houden • Bijvoorbeeld: recreatie i.r.t. afval (blikjes in de berm) •..

25 Bedankt om langs te komen, Maarten Kaptein Landschapsconsulent Re-Creation of the Landscape Werkdagen: maandag, woensdagochtend en donderdag Telnr. 051 40 46 96 GSM 0484 184 946 E-mail maarten.kaptein@detorenvalk.bemaarten.kaptein@detorenvalk.be Adres Ontvangerstraat 15 8700 Tielt


Download ppt "Welkom op de informatiebijeenkomst: Re-Creation of the Landscape Maarten Kaptein 25 juni 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google