De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Winkelen in Vlaanderen 2.0: Programma Handelskernversterking

Verwante presentaties


Presentatie over: "Winkelen in Vlaanderen 2.0: Programma Handelskernversterking"— Transcript van de presentatie:

1 Winkelen in Vlaanderen 2.0: Programma Handelskernversterking
Eline Horemans

2 Actief kernversterkend beleid op maat van iedere stad of gemeente
Programma Handelskernversterking Kernversterkende maatregelen Aankoop handelspanden Renovatie handelspanden Doel Actief kernversterkend beleid op maat van iedere stad of gemeente Actief kernversterkend beleid op het gebied van commercieel vastgoed Opwaarderen winkelstraten door de renovatie van handelspanden Subsidie 30% van de projectkosten Plafond € Plafond: € ( € 13 centrumsteden) Max. 30% van de projectkosten Plafond € ( € 13 centrumsteden) Budget 4 miljoen € 4,5 miljoen € Indienen Tegen 15/09/2013 Doorlopend (tot uitgeput)

3 Oproep kernversterkende maatregelen

4 Kernversterkende maatregelen
Type projecten Kernversterkende investerings- en werkingsprojecten Focus: Uitvoeren acties uit detailhandelsvisie Uitzondering: Opmaken/actualiseren visie Maximale projectperiode van 3 jaar – start binnen 6 maanden na toekenningsbrief

5 Selectie van de projecten
Kernversterkende maatregelen Selectie van de projecten Ontvankelijkheidscriteria Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Correct en tijdig ingediend bij AO Verplichte bijlagen Voorwaarden Detailhandelsvisie Additioneel t.o.v. lopende projecten en diensten Beoordeling (50% elk criteria, 60% globaal) Motivatie voorstel Haalbaarheid organisatie Plafond 4 miljoen euro Maximum euro/stad of gemeente Maximum 25 werkingsprojecten

6 Indieningsvereisten Handelskernversterking@agentschapondernemen.be .
Kernversterkende maatregelen Indieningsvereisten Aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend opsturen ten laatste op 15 september vóór 24u. Per mail: Per post: 1 losbladig exemplaar naar: Vlaamse overheid Agentschap Ondernemen Oproep Handelskernversterking Koning Albert-II-laan 35 bus 12 1030 Brussel .

7 Detailhandelsvisie Moet geen commercieel strategisch plan zijn.
Kernversterkende maatregelen Detailhandelsvisie Moet geen commercieel strategisch plan zijn. Maar moet wel: Actueel, gedragen en onderbouwd zijn De volgende elementen bevatten: Beschrijving van het handelsapparaat van de stad of gemeente Doelstellingen van het detailhandelsbeleid Voorgenomen acties Bij aanvraag subsidie voor visie geen ander project mogelijk.

8 Kernversterkende maatregelen
Gegevens November 2013 Feitenfiche en SWOT per gemeente KennisNetwerkDetailhandel voor de gemeenten – folders en A4 met wat zij kunnen verwachten zit in de map. Timing: November gegevens per gemeente December feitenfiches, nadien SWOT

9 Kernversterkende maatregelen
Additioneel voorstel Het projectvoorstel mag geen initiatief inhouden dat reeds lopende is of dat deel uitmaakt van de diensten van de stad of gemeente. Wel combineerbaar met andere subsidies Geen dubbele betaling van kosten

10 Subsidiabele kosten Kernversterkende maatregelen Investeringskosten
Werkingskosten Aankopen van goederen > 200 € Externe prestaties Communicatie Personeel Overhead Overige werkingskosten Werkingsproject: 50% werkingskosten Maximaal 25 werkingsprojecten

11 Oproep renovatie handelspanden

12 Renovatie Handelspanden
Type projecten Subsidiëring renovatie van handelspanden via stedelijk/gemeentelijk subsidiereglement ‘Renovatie handelspanden’ Steden en gemeenten staan zelf in voor opstellen reglement (modaliteiten), uitwerking en beheer. Voorbeeldreglement VVSG Maximale projectperiode van 3 jaar – start binnen zes maanden na toekenningsbrief

13 Selectie van de projecten
Renovatie Handelspanden Selectie van de projecten Ontvankelijkheidscriteria Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Correct en tijdig ingediend bij AO Verplichte bijlagen Overname minimale reglementsbepalingen Voorwaarden Detailhandelsvisie Additioneel t.o.v. lopende projecten en diensten Aanduiding/afbakening kernwinkelgebied Beoordeling (50% elk criteria, 60% globaal) Motivatie voorstel Haalbaarheid organisatie (Finale selectie o.b.v. leegstands%) Plafond 4,5 miljoen euro Maximum € ( € 13 centrumsteden)/stad of gemeente

14 Indieningsvereisten Handelskernversterking@agentschapondernemen.be .
Renovatie Handelspanden Indieningsvereisten Aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend opsturen ten laatste op 15 september vóór 24u. Per mail: Per post: 1 losbladig exemplaar naar: Vlaamse overheid Agentschap Ondernemen Oproep Handelskernversterking Koning Albert-II-laan 35 bus 12 1030 Brussel .

15 Renovatie Handelspanden
Verplichte bijlagen Ontwerp stedelijk/gemeentelijk reglement ‘Renovatie Handelspanden’ Visie van de gemeente op het detailhandelsapparaat Documenten aanduiding/afbakening kernwinkelgebieden of stappenplan Toelichting met betrekking tot de additionaliteit van het voorstel ten aanzien van het lopende initiatieven en diensten Op visie en aanduiding kernwinkelgebied niet opnieuw ingaan, wel op minimale reglementsbepalingen voor stedelijk reglemen en additionaliteit, voorbeeld EFRO

16 Minimale reglementsbepalingen
Renovatie Handelspanden Minimale reglementsbepalingen Locatie in kernwinkelgebied Winkels < 700m² NVO Maximaal subsidiebedrag/dossier = € Tot 5 jaar na subsidie in gebruik voor handelszaak Steden/gemeenten dragen minstens de helft van het subsidiepercentage Kan aangevuld worden door stad/gemeente Enkel voor handelaars, niet voor eigenaars die de zaak niet uitbaten!

17 Renovatie Handelspanden
Kernwinkelgebied Aanduiding kernwinkelgebied Aangeven welke straten/gebieden voor de gemeente het KWG uitmaken. = voorwaarde voor indienen. Formele afbakening kernwinkelgebied Straten/gebieden van KWG opnemen in formeel document (RUP, CSP, verordening) Moet gebeuren tijdens projectperiode.

18 Beoordeling projecten: finale selectie
Renovatie Handelspanden Beoordeling projecten: finale selectie Totaal aangevraagde subsidie > 4,5 miljoen euro Gelijke scores voor verschillende projecten Rangschikking op basis van leegstandspercentages in het kernwinkelgebied.

19 Oproep aankoop handelspanden

20 Aankoop Handelspanden
Type project Aankoop en renovatie van handelspanden ter versterking van het kernwinkelgebied. + Opnieuw in gebruik voor handel (of andere handelskernversterkende functie) Samenwerking mogelijk met intercommunale of gemeentelijke verzelfstandigde structuur. Geen maximale projectperiode Voor de oproep ‘Aankoop Handelspanden’ is er geen maximumperiode opgenomen in de handleiding. Als het enkel om de aankoop van een pand gaat is dat een eenmalige gebeurtenis en is dat niet relevant. Voor de andere rubrieken (renovatie en verkoop/verhuur) wordt de eindafrekening gedaan in een eenmalige uitbetaling nadat het voorgenomen project is uitgevoerd en alle betaalde facturen werden verzameld en nadat voldaan is aan de voorwaarden om tot eindafrekening over te gaan (de formele afbakening van het kernwinkelgebied en de uitvoering van engagementen ter voorzetting van het handelspandenbeleid of kernversterkende detailhandelsbeleid). De steden en gemeenten hebben er dus alle baat bij om af te ronden en wij hebben er geen baat bij om ze onder tijdsdruk te zetten. Vandaar de beslissing voor deze oproep geen maximumperiode op te nemen.

21 Selectie van de projecten
Aankoop Handelspanden Selectie van de projecten Ontvankelijkheidscriteria Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Correct en tijdig ingediend bij AO Verplichte bijlagen Voorwaarden Detailhandelsvisie Additioneel t.o.v. lopende projecten Aanduiding/afbakening kernwinkelgebied Beoordeling (50% elk criteria, 60% globaal) Motivatie voorstel Haalbaarheid organisatie Toelichting bij de succesfactoren Plafond 4,5 miljoen euro Maximum euro ( euro voor 13 centrumsteden)/stad of gemeente Dit zijn de stappen voor de selectie. Op verschillende van deze stappen ben ik reeds ingegaan voor de vorige oproepen. De blauwe punten zijn verschillend voor deze oproep. ‘tijdig’ wordt er uitgehaald: het gaat hier niet om een wedstrijdformule maar een individuele beoordeling van de dossiers!

22 Indieningsvereisten Handelskernversterking@agentschapondernemen.be
Aankoop Handelspanden Indieningsvereisten Aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar Agentschap Ondernemen. Per mail: Per post: 1 losbladig exemplaar naar: Vlaamse overheid Agentschap Ondernemen Oproep Handelskernversterking Koning Albert-II-laan 35 bus 12 1030 Brussel Aanvraagdossier met alle bijlagen naar…

23 Verplichte bijlagen Aankoop Handelspanden
Situering van het pand op kaart t.o.v. het kernwinkelgebied Intentieverklaringen van projectpartners+ verklaring gemeenschappelijke doelstellingen Waarborg behoud initiële doelstelling bij verkoop/verhuur (clausules die in overeenkomst zullen komen) Visie van de gemeente op het detailhandelsapparaat Documenten aanduiding/afbakening kernwinkelgebied of stappenplan Toelichting met betrekking tot de additionaliteit van het voorstel ten aanzien van het lopende initiatieven en diensten

24 Benutten van de meerwaarde
Aankoop Handelspanden Benutten van de meerwaarde Subsidie Vlaamse overheid = aanzet voor verdergezet kernversterkend handels(panden)beleid. Financiële winst moet niet ultieme doelstelling zijn maar: Winst MOET geherinvesteerd worden in kernversterkend handels(panden)beleid. Hoger ambitieniveau wordt hoger gewaardeerd. Het (goedgekeurd) stappenplan voor voortgezet handels(panden)beleid wordt opgenomen in Ministerieel Besluit.

25 Subsidiabele kosten Aankoop Handelspanden Aankoop Renovatie
Verkoop/verhuur Aankoopbedrag handelspand(en) Notariskosten (als gewenst) Investeringskosten Externe prestaties Personeel Overhead Externe prestaties voor organiseren (her)gebruik van aangekocht (en gerenoveerd) pand

26 Contactinformatie Eline Horemans Tel: 02/ Succes!


Download ppt "Winkelen in Vlaanderen 2.0: Programma Handelskernversterking"

Verwante presentaties


Ads door Google