De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Winkelen in Vlaanderen 2.0: Programma Handelskernversterking Eline Horemans.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Winkelen in Vlaanderen 2.0: Programma Handelskernversterking Eline Horemans."— Transcript van de presentatie:

1 Winkelen in Vlaanderen 2.0: Programma Handelskernversterking Eline Horemans

2 Kernversterkende maatregelen Aankoop handelspandenRenovatie handelspanden DoelActief kernversterkend beleid op maat van iedere stad of gemeente Actief kernversterkend beleid op het gebied van commercieel vastgoed Opwaarderen winkelstraten door de renovatie van handelspanden Subsidie30% van de projectkosten Plafond 70.000€ 30% van de projectkosten Plafond: 400.000€ (500.000€ 13 centrumsteden) Max. 30% van de projectkosten Plafond 200.000€ (400.000€ 13 centrumsteden) Budget4 miljoen €4,5 miljoen € IndienenTegen 15/09/2013Doorlopend (tot uitgeput) Tegen 15/09/2013 Programma Handelskernversterking

3 Oproep kernversterkende maatregelen

4 Type projecten Kernversterkende investerings- en werkingsprojecten Focus: Uitvoeren acties uit detailhandelsvisie Uitzondering: Opmaken/actualiseren visie Maximale projectperiode van 3 jaar – start binnen 6 maanden na toekenningsbrief Kernversterkende maatregelen

5 Selectie van de projecten Kernversterkende maatregelen Ontvankelijkheidscriteria Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Correct en tijdig ingediend bij AO Verplichte bijlagen Voorwaarden Detailhandelsvisie Additioneel t.o.v. lopende projecten en diensten Beoordeling (50% elk criteria, 60% globaal) Motivatie voorstel Haalbaarheid organisatie Plafond 4 miljoen euro Maximum 70.000euro/stad of gemeente Maximum 25 werkingsprojecten

6 Indieningsvereisten Aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend opsturen ten laatste op 15 september vóór 24u. Per mail: Handelskernversterking@agentschapondernemen.be Per post: 1 losbladig exemplaar naar: Vlaamse overheid Agentschap Ondernemen Oproep Handelskernversterking Koning Albert-II-laan 35 bus 12 1030 Brussel. Kernversterkende maatregelen

7 Moet geen commercieel strategisch plan zijn. Maar moet wel: − Actueel, gedragen en onderbouwd zijn − De volgende elementen bevatten: Beschrijving van het handelsapparaat van de stad of gemeente Doelstellingen van het detailhandelsbeleid Voorgenomen acties Bij aanvraag subsidie voor visie geen ander project mogelijk. Kernversterkende maatregelen Detailhandelsvisie

8 Kernversterkende maatregelen Gegevens November 2013 Feitenfiche en SWOT per gemeente Gegevens November 2013 Feitenfiche en SWOT per gemeente

9 Additioneel voorstel Het projectvoorstel mag geen initiatief inhouden dat reeds lopende is of dat deel uitmaakt van de diensten van de stad of gemeente. Wel combineerbaar met andere subsidies Geen dubbele betaling van kosten Kernversterkende maatregelen

10 Subsidiabele kosten InvesteringskostenWerkingskosten Aankopen van goederen > 200 € Externe prestaties Communicatie Personeel Overhead Overige werkingskosten Werkingsproject: 50% werkingskosten Maximaal 25 werkingsprojecten Kernversterkende maatregelen

11 Oproep renovatie handelspanden

12 Type projecten Subsidiëring renovatie van handelspanden via stedelijk/gemeentelijk subsidiereglement ‘Renovatie handelspanden’ Steden en gemeenten staan zelf in voor opstellen reglement (modaliteiten), uitwerking en beheer. Voorbeeldreglement VVSG Maximale projectperiode van 3 jaar – start binnen zes maanden na toekenningsbrief Renovatie Handelspanden

13 Selectie van de projecten Ontvankelijkheidscriteria Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Correct en tijdig ingediend bij AO Verplichte bijlagen Overname minimale reglementsbepalingen Voorwaarden Detailhandelsvisie Additioneel t.o.v. lopende projecten en diensten Aanduiding/afbakening kernwinkelgebied Beoordeling (50% elk criteria, 60% globaal) Motivatie voorstel Haalbaarheid organisatie (Finale selectie o.b.v. leegstands%) Plafond 4,5 miljoen euro Maximum 200.000€ (400.000€ 13 centrumsteden)/stad of gemeente Renovatie Handelspanden

14 Indieningsvereisten Aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend opsturen ten laatste op 15 september vóór 24u. Per mail: Handelskernversterking@agentschapondernemen.be Per post: 1 losbladig exemplaar naar: Vlaamse overheid Agentschap Ondernemen Oproep Handelskernversterking Koning Albert-II-laan 35 bus 12 1030 Brussel. Renovatie Handelspanden

15 Verplichte bijlagen Ontwerp stedelijk/gemeentelijk reglement ‘Renovatie Handelspanden’ Visie van de gemeente op het detailhandelsapparaat Documenten aanduiding/afbakening kernwinkelgebieden of stappenplan Toelichting met betrekking tot de additionaliteit van het voorstel ten aanzien van het lopende initiatieven en diensten Renovatie Handelspanden

16 Minimale reglementsbepalingen Locatie in kernwinkelgebied Winkels < 700m² NVO Maximaal subsidiebedrag/dossier = 10.000€ Tot 5 jaar na subsidie in gebruik voor handelszaak Steden/gemeenten dragen minstens de helft van het subsidiepercentage Kan aangevuld worden door stad/gemeente Enkel voor handelaars, niet voor eigenaars die de zaak niet uitbaten! Renovatie Handelspanden

17 Kernwinkelgebied Aanduiding kernwinkelgebied Aangeven welke straten/gebieden voor de gemeente het KWG uitmaken. = voorwaarde voor indienen. Formele afbakening kernwinkelgebied Straten/gebieden van KWG opnemen in formeel document (RUP, CSP, verordening) Moet gebeuren tijdens projectperiode. Renovatie Handelspanden

18 Beoordeling projecten: finale selectie Totaal aangevraagde subsidie > 4,5 miljoen euro Gelijke scores voor verschillende projecten Rangschikking op basis van leegstandspercentages in het kernwinkelgebied. Renovatie Handelspanden

19 Oproep aankoop handelspanden

20 Type project Aankoop en renovatie van handelspanden ter versterking van het kernwinkelgebied. + Opnieuw in gebruik voor handel (of andere handelskernversterkende functie) Samenwerking mogelijk met intercommunale of gemeentelijke verzelfstandigde structuur. Geen maximale projectperiode Aankoop Handelspanden

21 Selectie van de projecten Ontvankelijkheidscriteria Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Correct en tijdig ingediend bij AO Verplichte bijlagen Voorwaarden Detailhandelsvisie Additioneel t.o.v. lopende projecten Aanduiding/afbakening kernwinkelgebied Beoordeling (50% elk criteria, 60% globaal) Motivatie voorstel Haalbaarheid organisatie Toelichting bij de succesfactoren Plafond 4,5 miljoen euro Maximum 400.000 euro (500.000 euro voor 13 centrumsteden)/stad of gemeente Aankoop Handelspanden

22 Indieningsvereisten Aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar Agentschap Ondernemen. Per mail: Handelskernversterking@agentschapondernemen.be Per post: 1 losbladig exemplaar naar: Vlaamse overheid Agentschap Ondernemen Oproep Handelskernversterking Koning Albert-II-laan 35 bus 12 1030 Brussel Aankoop Handelspanden

23 Verplichte bijlagen Situering van het pand op kaart t.o.v. het kernwinkelgebied Intentieverklaringen van projectpartners+ verklaring gemeenschappelijke doelstellingen Waarborg behoud initiële doelstelling bij verkoop/verhuur (clausules die in overeenkomst zullen komen) Visie van de gemeente op het detailhandelsapparaat Documenten aanduiding/afbakening kernwinkelgebied of stappenplan Toelichting met betrekking tot de additionaliteit van het voorstel ten aanzien van het lopende initiatieven en diensten Aankoop Handelspanden

24 Benutten van de meerwaarde Subsidie Vlaamse overheid = aanzet voor verdergezet kernversterkend handels(panden)beleid. Financiële winst moet niet ultieme doelstelling zijn maar: Winst MOET geherinvesteerd worden in kernversterkend handels(panden)beleid. Hoger ambitieniveau wordt hoger gewaardeerd. Het (goedgekeurd) stappenplan voor voortgezet handels(panden)beleid wordt opgenomen in Ministerieel Besluit. Aankoop Handelspanden

25 Subsidiabele kosten AankoopRenovatieVerkoop/verhuur Aankoopbedrag handelspand(en) Notariskosten (als gewenst) Investeringskosten Externe prestaties Personeel Overhead Externe prestaties voor organiseren (her)gebruik van aangekocht (en gerenoveerd) pand Aankoop Handelspanden

26 Contactinformatie Handelskernversterking@agentschapondernemen.be Eline Horemans Tel: 02/553.37.34 Succes!


Download ppt "Winkelen in Vlaanderen 2.0: Programma Handelskernversterking Eline Horemans."

Verwante presentaties


Ads door Google