De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NO Brabant: leefbaarheid 2020 Ben van Essen Strateeg provincie Limburg Dialoog-conferentie NO Brabant 4 april 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NO Brabant: leefbaarheid 2020 Ben van Essen Strateeg provincie Limburg Dialoog-conferentie NO Brabant 4 april 2013."— Transcript van de presentatie:

1 NO Brabant: leefbaarheid 2020 Ben van Essen Strateeg provincie Limburg Dialoog-conferentie NO Brabant 4 april 2013

2 N.O. Brabant: grote potenties Sterke gemeenschappen Prettig wonen Innovatieve economische structuur Kennisintensiviteit industrie in rapportcijfers (6,5 is landelijk gemiddeld) Bron: Techniek in Limburg, Bureau Louter 2009 7,7 of meer 6,5 tot 7,7 5,7 tot 6,5 minder dan 5,7

3 Hobbels op weg 2020 Vergrijzing Ontgroening Bezuinigingen Individualisering Bevolkingsdaling Decentralisaties Horizontalisering Economische crisis Afnemend vertrouwen

4 Twee sociale veranderingen Demografische omslag Participatie-maatschappij

5 Grote gezinnen: alleen nog in rouw-advertentie

6 Bevolkings-opbouw Nederland 1970 20122040

7 De senior heeft de toekomst Grote druk 20 – 40 jr Maatschappelijk kapitaal van senioren

8 Nederland 2025: 56% gemeenten heeft minder inwoners 20% gemeenten heeft minder huishoudens

9 Europa: 30% van de regio’s krimpt Internationale concurrentie om arbeidskrachten

10 Brabant : bevolkingsgroei tempert In 2012 is de Brabantse bevolking met 7.200 mensen toegenomen, dat is onder het niveau van de laatste jaren. De geboorteaantallen lopen terug. Binnen- en buitenlandse migratiesaldi lager. Vanwege toenemende vergrijzing lopen de sterfteaantallen verder op.

11 Brabant groeit (nog) 20122030 % Boxmeer28.63528.255 -1,3 Haaren13.63012.210 -10,4 Landerd14.94013.790 -7,7 Sint-Michielsgestel28.17027.805 -1,3

12 Brabant: bevolkingsgroei remt, maar ontgroening, dalende beroepsbevolking en vergrijzing zijn onvermijdelijke opgaven vooral voor het platteland

13 Effecten nu en straks Daling Primair Onderwijs  scholen sluiten; Aantal verenigingen daalt 30%  accommodaties sluiten, Leegstand kerken, kantoren, winkels; Onvoldoende personeel (met name in de zorg); Anders bouwen, meer slopen; Wegvallen verdienvermogen gemeenten; Domino-effect: verschraling fysieke omgeving (‘harde’ krimp) + uitholling sociale infrastructuur (‘zachte’ krimp). Leefbaarheid: steeds meer afhankelijk van de eigen inzet van burgers en gemeenschappen.

14 Cie. Deetman: demografische opgave Innoveren: met minder mensen het niveau van welzijn behouden/versterken; 1. Investeer in economische vitaliteit 2. Pak herstructurering aan (woningvoorraad, voorzieningen) 3. Pas Governance aan: samenwerking in triple- helix én met burgers

15 Vorige eeuw: Burger werd steeds meer consument Overheid Markt Burger = Consument 1900 -1985: Verstatelijking 1985 -20?? Ontstatelijking Maatsch. Middenveld

16 21 e eeuw: Burger als producent Overheid Markt Burger = producent Maatsch. Middenveld

17 Participatiemaatschappij Overheid en instituties zijn verticaal ingericht, terwijl de werkelijkheid van de burger horizontaal is. De overheid moet niet meer denken voor de burger, maar uitgaan van de burger

18 Valse liefde voor de burger De Gemeente: “Wij communiceren heel veel met de burger”. “Inspraak is nodig, maar wij beslissen” “De overheid moet bezuinigen, dus moet de burger meer zelf doen.” De burger: Ik betaal toch belastingen? Veel communicatie is slechts voorlichting. Burgers zijn te vaak het sluitstuk van een proces. Als we de burger blijven benaderen met de denkbeelden van de vorige eeuw, komen we niet verder.

19 Over welke burger hebben we het? AFHANKELIJK 26% AFZIJDIG 31% AFWACHTEND 23% ACTIEF 20% Betrokkenheid Vertrouwen Versterk het vertrouwen Het vertrouwen in politici is de laatste 5 jaren met 40% gedaald

20 Leefbaarheid kleine kernen Brabant Idops: forse stimulans leefbaarheid maar…. Gaat het ook over sloop? Gaat het ook over de buren? Gaat het ook over wederkerigheid?

21 Meer dorp/buurt, minder overheid Gemeente: concentreer op kerntaken, overige taken loslaten + kaders Maatschappelijke organisaties: vraaggericht ondersteunen Dorpsraad: omvormen naar Dorpsoverleg Burgers: zich aangesproken voelen SYNCHROONSYNCHROON Wim v.d. Donk: “De kracht van de lokale gemeenschap is het fundament waarop de toekomst van ons land rust.”

22 Heide Hoogeloon Elsendorp Heeswijk

23 Leefbaarheid NO-Brabant 20XX MinderMeer Jongeren Beroepsbevolking Scholen (spreiding) Verenigingen Bejaardenoorden Maatschappelijk vastgoed Gezinswoningen Kwantitatieve groei Overheid Ouderen Arbeidsproductiviteit Kindcentra (kwaliteit) Fusie-verenigingen Zorg-coöperaties Geclusterde voorzieningen Zorgwoningen Kwalitatieve groei Burgerkracht

24 Alleen ga je harder, samen kom je verder.. Niet afwachten maar anticiperen Slim samenwerken Geef gemeenschap de ruimte

25 Einstein: Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal. Dank voor uw aandacht


Download ppt "NO Brabant: leefbaarheid 2020 Ben van Essen Strateeg provincie Limburg Dialoog-conferentie NO Brabant 4 april 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google